MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Rzeszowska Akademia Inspiracji to innowacyjny projekt edukacyjny. Główną ideą przygotowywanych kursów jest pomoc dzieciom i młodzieży, na wszystkich poziomach edukacji, w rozwoju najistotniejszych kompetencji, które pozwolą odkrywać pasje, radzić sobie z manipulacją społeczną, podejmować decyzje, logicznie i analitycznie, ale także oryginalnie i twórczo myśleć oraz działać w zespole. Właśnie zakończyła się I edycja!

Recepta na kluczowe braki w edukacji formalnej

Z doświadczeń rzeszowskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, która jest mecenasem przedsięwzięcia, wynika, że nieprzeciętne umiejętności młodych ludzi nie znajdują szans na pełną realizację w tradycyjnym nauczaniu, a przeciążona programem szkoła musi realizować założenia, które nie zawsze dają możliwość kreatywnego poznawania świata. - Wszystkie programy opracowane zostały z uwzględnieniem umiejętności, potrzeb i poziomu rozwoju dzieci i młodych ludzi w każdej grupie wiekowej – wyjaśnia dr Andrzej Rozmus, prorektor WSIiZ ds. nauczania, pomysłodawca i inicjator RAI. Jak twierdzi – dodatkowym, długofalowym celem projektu jest stworzenie uniwersalnej oferty edukacyjnej, która mogłaby być realizowana w całej Polsce.

Zbyt duże klasy, anonimowość, promowanie przeciętności i schematycznego podejścia do stawianych problemów, stresująca atmosfera, spadek autorytetu nauczyciela, nadmiar wiedzy teoretycznej, to tylko niektóre z grzechów formalnej edukacji, o których alarmują eksperci i media. Twórcy Akademii starali się w programach zawrzeć takie treści i metody, których na co dzień brakuje w polskich szkołach. 

Z pewnością do najmocniejszych punktów oferty akademii należy fakt, że zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, w małych grupach (10-12 osób), nie ma wykładów, a zamiast tego są liczne prezentacje, scenki, skecze, quizy, energeizery, praca w grupach, praca z tekstem, case study, debaty oxfordzkie, burze mózgów, kwestionariusze samopoznania, eksperymenty poznawcze. – Kładziemy nacisk na interakcję, aktywny udział uczestników w tworzeniu rzeczywistości kursów – zapewnia dr Anna Martens, odpowiedzialna za I edycje RAI. – Dodatkowo, nad każdą grupą kursantów opiekę sprawuje koordynator, który dba o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dzieci i młodzieży.

W I edycji RAI, trwającej od marca do czerwca br., wzięło udział ponad 70 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Rzeszowa i okolic. W tych bezpłatnych warsztatach, w sumie weźmie udział ponad 150 osób (II edycja RAI ruszyła we wrześniu tego roku). Realizowane przez programy cele, to m.in. pobudzanie kreatywności, rozwijanie zdolności analitycznego myślenia, minimalizowanie negatywnych skutków dojrzewania – koncentracja energii na zachowaniach akceptowanych społecznie, rozwijanie zamiłowania do przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, chemia, biologia), kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz promowanie wielokulturowości i zaangażowania w działanie publiczne.

Projekt wspiera wielu organizacji i instytucji, m.in. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, „Talenty” – Fundacja na Rzecz Nauk i Edukacji, Eurodesk Polska. Patronat medialny sprawują „Perspektywy” i „Polskie Radio Rzeszów”. Bank Zachodni WBK z grupy Santander objął Uczestników Funduszem Stypendialnym – dzięki temu oferta RAI jest bezpłatna.

„Edukacyjny RAI” w praktyce

Akademia proponuje warsztaty w 6 głównych programach, przygotowanych przez wykładowców akademickich, psychologów, nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym oraz specjalistów w poszczególnych dziedzinach. Wśród programów dla szkoły podstawowej są: „Rozwój twórczego myślenia” - program dla dzieci z klasy 1-3 szkoły podstawowej oraz „Rozwój pasji naukowych i odkrywczych” - program dla dzieci z klasy 4-6 szkoły podstawowej. Oba programy uzupełnione są modułem: „Nauki ścisłe są super!”, co jak pokazują mało optymistyczne wyniki tegorocznej matury z matematyki, nadal wymaga dodatkowej pracy z polską młodzieżą. Dla gimnazjalistów przygotowano programy pod nazwą „Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich” i „Rozwój potencjału osobistego” a modułem uzupełniającym są „Podstawy krytycznego myślenia”. Zaś najstarsi kursanci ze szkół ponadgimnazjalnych uczęszczają na programy pt. „Rozwój inicjatywności i przedsiębiorczości” oraz „Rozwój analitycznego myślenia” a dodatkowo na moduł  „Trening umiejętności liderskich”. Każdy Program to 40 godzin zajęć dydaktycznych, a każdy uczestnik otrzymuje bezpłatne materiały dydaktyczne, w tym „elektroniczne portfele”.

Wsparcie nie tylko dla kursantów

Dopełnieniem cyklicznych warsztatów są spotkania dla rodziców uczestników Rzeszowskiej Akademii Inspiracji, w trakcie których psycholog–psychoterapeuta może pomóc zrozumieć motywy postępowania dziecka, wybrać optymalny sposób postępowania w sytuacjach trudnych, dostarczyć wiedzy na temat skutecznych strategii wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem ich wieku oraz udzielić wsparcia w kreowaniu własnej drogi skutecznego i przyjaznego dziecku oraz sobie, rodzicielstwa. Konsultacje te są idealnym rozwiązaniem dla rodziców zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy i rozwijaniem umiejętności wychowawczych.

Wnioski na przyszłość

W zakończeniu pierwszego cyklu programów RAI wzięli udział kursanci, ich rodzice, wykładowcy, koordynatorzy i liderzy poszczególnych programów. - Dzięki ewaluacji wiemy, w którą stronę powinniśmy podążać - podsumowała dr Anna Martens. Zakończenie było odpowiednią okazją do zebrania opinii kursantów i ich rodziców. Na pytanie jak w skali szkolnej uczniowie oceniają zakończone programy, niemal jednogłośnie i entuzjastycznie padały same szóstki  oraz takie przymiotniki jak: „czadowo” i „super”. - Najlepsze były zajęcia z rozbrajania komputera! -wykrzyczał Maksymilian, uczestnik programu rozwoju pasji naukowych i odkrywczych. Ponadto najmłodsi kursanci dobrze wspominają robienie świec, wydobywanie zapachów z kwiatów i owoców, eksperymenty z ciekłym azotem, zajęcia cyrkowe i plastyczne.

Gimnazjaliści w ankietach oceniających podkreślali wartość zajęć z komunikacji interpersonalnej, asertywności i podstaw krytycznego myślenie. Zaś licealiści pozytywnie wspominają warsztaty dziennikarskie i kognitywistyczne, zajęcia z zakładania własnej firmy, inscenizacje negocjacji handlowych i grę symulacyjną. - Moje dziecko miało możliwość wykorzystać teorię w praktyce, mogło uczestniczyć w warsztatach  i wykonywać samodzielnie doświadczenia. Pracowało w małej grupie, a więc łatwiej było mu o wszystko zapytać – podsumowuje mama kursantki z programu „Rozwój pasji naukowych i odkrywczych”. - Poprzez zabawę i naukę moje dziecko poszerzyło wiedzę z różnych dziedzin  sztuki – dodaje opiekun ucznia z grupy „Rozwój twórczego myślenia”.

Wyniki ankiet ewaluacyjnych skierowanych do rodziców pokazują, że dzieci ponadto zdobyły umiejętność identyfikowania swoich mocnych stron, zawarły nowe znajomości, zdobyły wiedzę w wielu nowych, dotąd nieznanych dziedzinach nauki, a przy tym mile spędziły chwile w sobotnie przedpołudnia. Więcej informacji o RAI na stronie www.rai.edu.pl

dr Olga Kurek,
Dyrektor Rzeszowskiej Akademii Inspiracji

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. Актуальное Леон бет зеркало всегда под рукой для ставок в любое время.