MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Program grantowy Stypendium im. Lesława A. Pagi jest skierowany do akademickich kół naukowych i organizacji studenckich działających w obszarze rynku kapitałowego. Celem programu jest wspieranie projektów edukacyjnych i naukowo-badawczych w zakresie rynku kapitałowego, prowadzonych przez organizacje studenckie i akademickie koła naukowe uczelni wyższych w całym kraju. Szczególny nacisk jest położony na projekty o charakterze cyklicznym i międzynarodowym.

Długofalowym celem Stypendium jest:

  • zwiększenie kapitału społecznego Polaków,
  • promocja modelu rozwoju Polski opartego na zdolności do współpracy i budowy trwałych więzi społecznych oraz
  • rozwój kapitału intelektualnego Polski poprzez wspieranie projektów edukacyjnych i badań naukowych.

Pula grantów w danej edycji wynosi 50 tys. zł.

Kto może aplikować?

Projekt jest skierowany do organizacji zrzeszających studentów bądź absolwentów (do 35. roku życia) uczelni wyższych, w szczególności o profilu ekonomicznym lub prawniczym. Zespoły składające się z od 3 do 6 osób mogą być zarówno nieformalne, jak i reprezentujące organizację studencką, akademickie koła naukowe bądź inne zarejestrowane organizacje lub stowarzyszenia.

Jak aplikować?

1. Należy wypełnić formularz na stronie www.paga.org.pl oraz załączyć plan ewaluacji projektu.
2. Kapituła po zapoznaniu się ze zgłoszeniami, wybiera projekty, którym przyznaje Stypendium.

Kryterium oceny

Przy wyborze projektów przez Kapitułę, priorytet będą miały inicjatywy, które:

  • będą w stanie pozyskać dodatkowe finansowanie z innych źródeł,
  • będą realizowane cyklicznie,
  • będą miały charakter międzynarodowy,
  • uzasadnią potrzebę realizacji projektu,
  • przedstawią plan ewaluacji projektu (warunek konieczny).

Szczegółowe informacje o Stypendium i przebiegu procesu kwalifikacyjnego: http://www.paga.org.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt