MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Rozpoczęła się III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Astronomicznego „Astrolabium”, organizowanego przez Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundację „Akademia Astronomii”. Rejestracja potrwa do końca lutego 2015 r.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów ogólnokształcących. Uczniowie startują w czterech grupach: klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VI szkół podstawowych, klasy gimnazjum, klasy liceum ogólnokształcącego. Etap testowy konkursu odbędzie się w marcu 2015 roku w siedzibie każdej zgłoszonej szkoły.

Konkurs składa się z dwóch etapów: pierwszy polega na samodzielnym, lub z pomocą nauczyciela, wykonaniu przez uczniów zadanych doświadczeń z zakresu astronomii i nauk przyrodniczych. Doświadczenia są dostępne na stronie internetowej dwa miesiące przed planowanym testem. W III edycji będzie to koniec stycznia 2015 roku.

W drugim etapie, który odbędzie się w marcu 2015 roku, uczniowie odpowiadają na pytania testowe. W pytaniach tych ok. 40-50% stanowi problematyka z wcześniej wykonywanych przez ucznia doświadczeń.

Zwycięzcy otrzymają wartościowe nagrody, a uczniowie, którzy zajmą wysokie miejsca będą mogli, oprócz otrzymania nagród rzeczowych i dyplomów, indywidualnie zwiedzić Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wszystkie zgłoszone do konkursu szkoły mają możliwość skorzystania z warsztatów, wykładów i obserwacji astronomicznych w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W szkołach, które zgłoszą największą ilość uczniów odbędą się bezpłatne warsztaty astronomiczne prowadzone przez pracowników Obserwatorium Astronomicznego UJ. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość uczniów. Opłata za jednego ucznia wynosi 8 zł.

 www.astrolabium.edu.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt