MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Z udziałem minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej  podsumowano w końcu listopada, w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej, projekt tego stowarzyszenia pn. „Innowacyjna Technika - Programy Zajęć Technicznych dla Gimnazjów”.

NOT zaproponował moduły oraz zagadnienia, które powinny być - zdaniem środowiska – wprowadzone do programów nauczania w szkołach gimnazjalnych. Są to:

  • Technika Domowa - zagadnienia: instrukcje, bezpieczeństwo użytkowania sprzętu technicznego, oszczędność prądu, ciepła i wody w domach i szkołach, ergonomia, projektowanie przestrzeni i wnętrz, wykonywanie/naprawa systemów użytkowych, kreatywność działań;
  • Energia i Robotyka - zagadnienia: bezpieczeństwo i optymalizacja korzystania z energii, energia odnawialna, przetwornik energii, techniki sensorowe, inteligentne budynki, kreatywność działań ;
  • Woda - zagadnienia: systemy wykorzystania wody w najbliższym otoczeniu – elementy, planowanie, konstruowanie, konserwacja, obieg wody, oczyszczanie, kreatywność działań;
  • Konstrukcje - zagadnienia: rysunek techniczny, projektowanie, design, materiały w otoczeniu, ergonomia, kreatywność działań ;
  • Przepływ Informacji - zagadnienia: przesyłanie danych, budowa sieci, korzystanie z informacji w sieci, e-learning, platformy edukacyjne, kreatywność działań.

 

Minister edukacji poinformowała, iż podejmie działania w celu włączenia wypracowanych w ramach projektu treści do szkolnych programów nauczania.

J. Kluzik-Rostkowska podziękowała za przygotowanie Programu. Przypomniała, że od września br. weszliśmy w rok szkolnictwa zawodowego - Czas na jego odbudowę, czas na działania wprowadzające zagadnienia techniczne w zestaw kompetencji uczniowskich.

J.K.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt