MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Tradycyjnie w listopadzie i tradycyjnie już na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, spotkali się członkowie Kapituły Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, aby porozmawiać o najbliższej edycji i przyszłości tej prestiżowej klasyfikacji.

W spotkaniu, którego gospodarzem był prof. Jan Łaszczyk, rektor APS i przewodniczący Kapituły, wzięli udział: prof. Marek Rocki, senator RP i przewodniczący PKA, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych, przewodniczący komitetów głównych olimpiad, reprezentanci Komisji Kształcenia KRASP. Było to zatem znakomite grono do wymiany opinii na temat budowania rankingu i zmian, które go czekają w związku z nowymi regułami egzaminu maturalnego.

Kapituła zapoznała się z postępem prac nad edycją 2015 oraz zatwierdziła kryteria i ich wagi. Wnioski z trwającej ponad 2 godziny dyskusji zostaną uwzględnione przy opracowywaniu zasad rankingu w kolejnych latach.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt