MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

W Warszawskim Domu Technika NOT, pod hasłem „Elektryka i Cyfryzacja – Polska wobec wyzwań XXI wieku” obraduje II Kongres Elektryki Polskiej.

Głównym celem Kongresu jest podjęcie prac nad przygotowaniem kompleksowego raportu „Elektryka dla pokoleń”, przedstawiającego analizę wielu obszarów szeroko rozumianej elektryki. W założeniu organizatorów Kongresu, Raport powinien stanowić wsparcie dla decydentów przy podejmowaniu działań niezbędnych dla bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju kraju.

Honorowy Patronat nad Kongresem   objął  Prezydent  Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Patronat Merytoryczny sprawuje wicepremier,  minister  Gospodarki  Janusz Piechociński.

II Kongres został zorganizowany przez obchodzące w tym roku swoje 95-lecie Stowarzyszenie Elektryków Polskich wraz z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Politechnikę Warszawską, Wojskową Akademię Techniczną i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W uroczystym otwarciu Kongresu wzięli udział m.in.: doradca Prezydenta RP Krzysztof Król, radca Ministra Gospodarki Henryk Kobierowski, który odczytał okolicznościowy adres skierowany do uczestników i organizatorów Kongresu.

Obecni byli także prezes Urzędu Dozoru Technicznego Mieczysław Borowski, prezes Głównego Urzędu Statystycznego Janusz Witkowski, prezes Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii Zbigniew Szpak, generalny inspektor Ochrony Danych Osobowych Rafał Wiewiórkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego Marian Noga,  przedstawiciele świata nauki z instytutów badawczych i uczelni, stowarzyszeń i organizacji branżowych, reprezentanci biznesu i świata gospodarczego oraz przedstawiciele inżynierskiego ruchu stowarzyszeniowego  z prezes FSNT NOT Ewą Mańkiewicz-Cudny i prezesem SEP Piotrem Szymczakiem.

Obrady merytoryczne Kongresu poprzedziła sympatyczna uroczystość wyróżnienia Medalem SEP im.  prof. Janusza Groszkowskiego Telewizji Polskiej S.A. za stworzenie Platformy Hybrydowej (HbbTV), łączącej telewizję linearną z Internetem. Medal w imieniu TVP S.A odebrał wiceprezes Marian Zalewski.

Obradom Kongresu towarzyszy wystawa firm z obszaru elektryki prezentujących swój dorobek i ofertę biznesową.

Nie zapomniano także o tradycji i historii … Uczestnicy Kongresu obejrzeli film o wybitnym Polaku, twórcy podstaw elektrotechniki i branży elektrycznej w Polsce, współzałożycielu Stowarzyszenia Elektryków Polskich, inżynierze Kazimierzu Szpotańskim.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt