MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz dwudziesty trzeci przyznała Nagrody Fundacji, które cieszą się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce. Laureatami zostało czterech wybitnych polskich uczonych – prof. Tomasz Goslar, prof. Karol Grela, prof. Iwo Białynicki – Birula oraz prof. Lech Szczucki.

Nagrody Fundacji są przyznawane za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Wysokość nagrody wynosi 200 tys. zł.

  • Prof. Tomasza Goslara z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nagrodzono w obszarze nauk o życiu i o Ziemi za kluczowy dla współczesnych badań klimatycznych wkład w ustalenie chronologii zmian stężenia izotopu węgla C14 w atmosferze podczas ostatniego zlodowacenia.
  • Prof. Karola Grelę z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie uhonorowano w obszarze nauk chemicznych i o materiałach za opracowanie nowych katalizatorów reakcji metatezy olefin i ich zastosowanie w praktyce przemysłowej.
  • Prof. Iwo Białynicki – Birula z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN otrzymał nagrodę w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich za fundamentalne prace dotyczące pola elektromagnetycznego, które doprowadziły do sformułowania zasady nieoznaczoności dla fotonu.
  • Prof. Lecha Szczuckiego z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN wyróżniono w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za wyjaśnienie związków kulturowych Europy Środkowej i Zachodniej w monumentalnej edycji korespondencji Andrzeja Dudycza, XVI-wiecznego myśliciela, reformatora religijnego i dyplomaty.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 3 grudnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt