MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

To wy będziecie tworzyć polską naukę, to wy nas zastąpicie – powiedział prof. Robert Hołyst, dyrektor IChF PAN zwracając się do laureatów konkursu.

Organizatorem konkursu na najlepszą pracę licencjacką lub inżynierską z chemii oraz jej pogranicza z fizyką i biologią jest Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF PAN) oraz firma DuPont Poland. Honorowy patronat objął prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest zachęcenie najzdolniejszych studentów do zaangażowania się w działalność naukową lub związaną z wdrażaniem osiągnięć naukowych do przemysłu. A w konsekwencji ich promocję.

Podczas gali wręczenia nagród, prof. dr hab. Robert Hołyst, dyrektor IChF PAN zaznaczył, że młodzi zdolni będą w przyszłości zmieniać świat. A żeby to zrobić, potrzebna jest wiedza, którą sami stworzą. Nam na was zależy. To wy będziecie tworzyć polską naukę, to wy nas zastąpicie – mówił.

Do tegorocznej, czwartej edycji Złotego Medalu Chemii nadesłano 47 prac licencjackich lub inżynierskich z 15 uczelni. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z Uniwersytetu Warszawskiego (10), Politechniki Warszawskiej (9) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (7).

Konkurs jest organizowany według najlepszych standardów. Staraliśmy się nagrodzić wyróżniających się badaczy. Wybór nie był łatwy ze względu na wysoki i wyrównany poziom nadesłanych prac dyplomowych – podkreślił dr hab. inż. Robert Nowakowski, koordynator konkursu.

Zdobywcą Złotego Medalu Chemii został Michał Hamkało z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Młody naukowiec za pracę Badanie katalizy międzyfazowej za pomocą generacji drugiej harmonicznej otrzymał nagrodę w wysokości 10 000 zł ufundowaną przez firmę DuPont Poland. W mojej pracy, jako pierwszemu, udało mi się uzyskać wyniki bezpośrednio od cząsteczek biorących udział w katalizie międzyfazowej (PTC) znajdujących się na powierzchni między dwoma fazami – mówi. – Kluczowy mechanizm PTC, wykorzystywanej od ponad 40 lat, nie został wyjaśniony. To właśnie jest pierwsza taka próba, pierwszy układ eksperymentalny, w którym użyłem układu laserowego z ultraszybkimi impulsami, co pozwoliło na bezpośrednie zbadanie i wyciągnięcie nowych wniosków na temat tego procesu. Laureat aktualnie jest już na studiach II stopnia na kierunku material physics. Obecnie współpracuje z laboratorium z Wydziału Fizyki UW oraz przebywa w Norymberdze, gdzie pracuje w Instytucie Laserowym. Bardzo się cieszę, że moja praca dyplomowa została wyróżniona. Jest to największe osiągnięcie naukowe do tej pory. I mobilizuje mnie do dalszej pracy – podsumowuje.

Wszyscy finaliści konkursu zyskali możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania projektów badawczych w jego laboratoriach. Laureaci trzech medali, czterech wyróżnień oraz trzech wyróżnień specjalnych dostali nagrody pieniężne ufundowane przez firmę DuPont Poland.

Nagrody główne:

Złoty Medal ChemiiMichał Hamkało, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, praca: Badanie katalizy międzyfazowej za pomocą generacji drugiej harmonicznej

Srebrny Medal ChemiiMichał Ciach, Kolegium Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski, praca: Przełącznik genetyczny w ujęciu teorii gier ewolucyjnych

Brązowy Medal Chemii Miłosz Wieczór, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, praca: A Molecular Dynamics analysis of TRF1/TRF2 mechanisms of sequence recognition and DNA binding

Wyróżnienia:

Mirosław Arczyński, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, praca: Synteza i charakterystyka sześcio- i dziewiętnastocentrowych cząsteczek magnetycznych z mostkami cyjankowymi

Iwona Gawlik, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, praca: Zastosowanie liposomów do dostarczania daidzeiny - badania in vitro

Maciej Majewski, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, praca: Koniugaty nukleotydów z nanocząstkami złota – synteza, właściwości i potencjalne zastosowania bioanalityczne

Dawid Zych, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach, praca: Synteza 1,4-bis(2,2’-bitiofen-5-ylo)-1,3-butadiynu z 5-jodo-2,2'-bitiofenu w skali powiększonej

Wyróżnienia specjalne od DuPont Poland:

Iwona Gawlik, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, praca: Zastosowanie liposomów do dostarczania daidzeiny - badania in vitro

Michał Hamkało, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, praca: Badanie katalizy międzyfazowej za pomocą generacji drugiej harmonicznej

Maciej Majewski, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, praca: Koniugaty nukleotydów z nanocząstkami złota – synteza, właściwości i potencjalne zastosowania bioanalityczne

Nagroda Finalistów:

Dawid Zych, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach, praca: Synteza 1,4-bis(2,2’-bitiofen-5-ylo)-1,3-butadiynu z 5-jodo-2,2'-bitiofenu w skali powiększonej


© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt