MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ranking Liceów Ogólnokształcących 2015

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200   201-250   251-300   301-350   351-400   401-450   451-500  

Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2015

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Ranking Szkół Olimpijskich 2015

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Ranking Liceów Warszawskich 2015

Miejsca: 1-50   51-100  

Fundatorzy nagród

Wrocławskie liceum nie jest nowicjuszem w rankingu Perspektyw. Przeciwnie – zadomowiło się w nim pewnie i mocno, rzadko schodzi z podium najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. Jakie są źródła sukcesów Czternastki? Jak szkoła odkrywa i rozwija talenty swoich uczniów?

LO nr 14 im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

Dyrektor Marek Łaźniak wskazuje na kilka przyczyn. – Przede wszystkim mamy swoje gimnazjum (Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi). Rekrutujemy do niego uzdolnioną młodzież z Wrocławia i okolic. Większość z nich kontynuuje naukę w Czternastce. 6 – letnie kształcenie uczniów w jednej szkole i przez tych samych nauczycieli daje bardzo dobre wyniki. Szczególnie z matematyki i informatyki. Dla potencjalnych kandydatów do naszej szkoły organizujemy: Konkurs Liga Naukowa. Corocznie bierze w nim udział około 8 tysięcy gimnazjalistów z całego Dolnego Śląska. Konkursowi patronuje Prezydent Wrocławia i Dolnośląski Kurator Oświaty; obozy naukowe dla gimnazjalistów. Organizujemy około 10 obozów rocznie, na które zapraszamy młodzież z dolnośląskich szkół gimnazjalnych; zajęcia pozalekcyjne z informatyki dla uczniów wrocławskich szkół gimnazjalnych. Przy organizacji i prowadzeniu tych zajęć współpracujemy z Uniwersytetem Wrocławskim; zajęcia pozalekcyjne z matematyki dla uczniów klas 5 i 6 wrocławskich szkół podstawowych.

Uczniom deklarującym udział w konkursach i olimpiadach szkoła zapewnia indywidualną opiekę naukową i dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Od wielu lat współpracuje w tym zakresie z Uniwersytetem Wrocławskim. Ale główną rolę w przygotowaniu uczniów pełnią nauczyciele szkolni. Oprócz prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, organizują oni uczniom warsztaty (w szkole) i obozy naukowe (poza szkołą) oraz są organizatorami i koordynatorami udziału uczniów w konkursach. Istotnym warunkiem kształcenia uczniów uzdolnionych jest właściwa organizacja zajęć zapewniająca optymalną ilość czasu na dodatkowe zajęcia i pracę własną. Szkoła stosuje w tym zakresie wypracowane przez siebie i sprawdzone rozwiązania.

Podstawą sukcesu jest staranny dobór nauczycieli – opiekunów naukowych. Najczęściej są to nauczyciele szkolni, ale liceum korzysta też z pomocy nauczycieli akademickich i studentów – absolwentów Czternastki, którzy w przeszłości osiągnęli sukcesy w olimpiadach, a teraz chcą przekazać swoją wiedzę i doświadczenie młodszym kolegom. Przykładem mogą być absolwenci, laureaci olimpiad informatycznej i biologicznej (również międzynarodowych, 2012), Bartłomiej Dudek i Xavier Dobrzański, którzy będąc już studentami prowadzą w szkole zajęcia i pomogli swoim młodszym kolegom odnieść w tym roku podobne sukcesy.

– Większość naszych uczniów próbuje swoich sił w I etapie ponad 30 olimpiad przedmiotowych – mówi dyr. M. Łaźniak. – Staramy się przekonać uczniów, że start w olimpiadzie nie jest czymś nadzwyczajnym, że warto się sprawdzić i że najmniejszy dodatkowy wysiłek włożony w przygotowanie do konkursu się opłaci i w przyszłości zaprocentuje większą wiedzą i lepszym przygotowaniem do matury i studiów.

Oczywiście nie samą nauką szkoła żyje. Niezależnie od ambicji i zainteresowań naukowych uczniowie dosyć powszechnie uczestniczą w ponad 100 programach i projektach edukacyjnych – sportowych, artystycznych i innych, realizowanymi w szkole poza zajęciami dydaktycznymi. Doskonała baza sportowa i lokalowa szkoły pozwala na naukę przydatnych w życiu sprawności takich jak: nauka pływania, nauka jazdy na łyżwach i nartach biegowych, nauka gry w brydża i bilard, nauka gotowania. Z kolei duża i dobrze wyposażona aula szkolna (480 miejsc) pozwala na realizację ambitnych projektów – teatralnych i muzycznych. Liceum organizuje wymiany międzynarodowe ze szkołami z Holandii, Francji, Anglii i Niemiec.

Każdego roku młodzież gimnazjum i liceum bierze powszechnie udział w kilkudziesięciu akcjach charytatywnych. Oferta szkolna jest bardzo różnorodna i dostępna dla wszystkich uczniów. To uczeń decyduje czy chce rozwijać swoje zainteresowania naukowe, sportowe, artystyczne czy społeczne.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt