MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ranking Liceów Ogólnokształcących 2015

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200   201-250   251-300   301-350   351-400   401-450   451-500  

Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2015

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Ranking Szkół Olimpijskich 2015

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Ranking Liceów Warszawskich 2015

Miejsca: 1-50   51-100  

Fundatorzy nagród

Ranking uwzględnia licea ogólnokształcące, w których maturę w maju 2014 r. zdawało minimum 12 maturzystów. Dodatkowym kryterium wejścia szkoły do rankingu było osiągnięcie przez uczniów wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego z języka polskiego i matematyki.

Ranking uwzględnia wyniki matury pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz wszystkich przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Dla szkół z maturą zdawaną na poziomie dwujęzycznym, dodatkowo w obliczeniach rankingowych uwzględniono wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym, jako wynik z wagą 4/3 dla języków obcych zdawanych dodatkowo.

Pełne tabele rankingowe: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200

W tabelach prezentujących wyniki rankingów maturalnych, ze względu na ograniczoną objętość publikacji, przedstawiliśmy jedynie szczegółowe wyniki z przedmiotów, które były najczęściej wybierane przez maturzystów.

Wagi kryteriów maturalnych dla liceów ogólnokształcących przez analogię do rankingu głównego wynosiły odpowiednio: przedmioty obowiązkowe – 25%, przedmioty dodatkowe 45%.

Wynik matury z przedmiotów obowiązkowych

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla liceów ogólnokształcących. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Wskaźnik maturalny został osiągnięty jako suma trzech wartości względnych: dla języka polskiego, matematyki i języka obcego. Ostateczny wskaźnik maturalny został pomnożony przez wskaźnik przystępowalności do egzaminu maturalnego dla danej szkoły, wyliczony na podstawie danych o przystępowalności do egzaminu maturalnego oraz liczby absolwentów wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej.

Wynik matury z przedmiotów dodatkowych

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla liceów ogólnokształcących. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Uzyskany w ten sposób współczynnik mnożony jest przez liczbę uczniów, którzy zdawali dany przedmiot na odpowiednim poziomie, dając wskaźnik pośredni dla przedmiotu. Współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym obliczany jest jako suma wskaźników pośrednich dla przedmiotów podzielona przez liczbę wszystkich maturzystów. Łączny współczynnik rankingowy dla przedmiotów dodatkowych obliczany jest jako suma współczynnika dla poziomu podstawowego oraz współczynnika dla poziomu rozszerzonego, przy czym osiągnięcia z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym zostały uwzględnione z wagą dwa.

Pełne tabele rankingowe: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!