MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ranking Techników 2015

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200   201-250   251-300  

Ranking Maturalny Techników 2015

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Ranking Szkół Olimpijskich 2015

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Ranking Egzaminów Zawodowych 2014

Miejsca: 1-50   51-100   101-150  

Fundatorzy nagród

Szkoła ma niepowtarzalny klimat i długą tradycję – w 2015 roku obchodzi swoje 70 – lecie. A w pierwszym prezencie jubileuszowym – doskonałe wyniki w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych wśród techników: drugie miejsce w klasyfikacji ogólnej i pierwsze miejsce w Rankingu Maturalnym.

Technikum Łączności nr 14 w Krakowie

– Nasze technikum to szkoła stawiająca na wszechstronny rozwój młodzieży, starająca się stwarzać szansę każdemu, kto chce solidnie pracować, zdobyć atrakcyjny zawód, kto posiada aspiracje akademickie, a także chce zaprezentować swe mocne strony w rozmaitych formach aktywności – mówi Antoni Borgosz, dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Krakowie, w obrębie którego działa Technikum Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. – Dynamiczne i twórcze podejście do uczniów powoduje, że nasza szkoła staje się miejscem wspierającym wszechstronny rozwój człowieka. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze osiągamy liczne sukcesy, na wielu płaszczyznach – od najwyższej Edukacyjnej Wartości Dodanej, poprzez świetne wskaźniki zdawalności matury, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, poprzez sukcesy w rywalizacji olimpijskiej, konkursie „Mam zawód. Mam fantazję”, aż po znaczące osiągnięcia sportowe.

Podstawą jest jak najszybsza i jak najpełniejsza adaptacja nowo przyjętych uczniów do nieznanego im środowiska. Opieką jest otaczana młodzież od następnego dnia po zakończeniu naboru, są organizowane spotkania z wychowawcami i kierownictwem szkoły.

Mijający rok obfitował w różne ciekawe wydarzenia i osiągnięcia. W ramach projektów unijnych, przy pomocy i wsparciu ze strony WE UMK, Urzędu Marszałkowskiego, zaprzyjaźnionych firm, także Rady Rodziców szkoła została doposażona w najwyższej jakości sprzęt multimedialny i wartościowe pomoce dydaktyczne. Od blisko roku technikum uczestniczy w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna”, dzięki któremu liczna grupa młodzieży ma zapewniony ciekawy, akademicki poziom zajęć z fizyki i wychowania obywatelskiego. Udział w tym projekcie pozwala przybliżyć uczniom – przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunika­cyjnych – osiągnięcia naukowe krakowskich uczelni.

W 2014 r. szkoła została liderem Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej. Centrum zajmuje się koordynacją działań krakowskich szkół kształcących w obszarze elektryczno-elektronicznym w zakresie usprawnienia organizacji egzaminów zawodowych, praktyk i staży dla uczniów, współpracy z firmami i uczelniami wyższymi, organizacji szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli, doposażenia szkół. Rozpoczęto realizację nowych form współpracy z pracodawcami. Powstało koło naukowe dla uczniów Technikum Łączności prowadzone przez Korporacyjne Centrum Badawcze koncernu ABB – jednostkę naukową opracowującą najnowsze technologie w dziedzinach energetyki i automatyki.

– Jesteśmy organizatorami Małopolskiego Konkursu Informatycznego „Projekt na 6” – dopowiada dyr. Antoni Borgosz. – W konkursie udział biorą uczniowie małopolskich techników. Konkurs ma już kilkuletnią tradycję. Sprzyja on rozwijaniu talentów informatycznych oraz kompetencji miękkich (komunikacji, prezentacji, umiejętności networkingowych). Stanowi zachętę do samokształcenia i rozwijania przedsiębiorczości. W uznaniu osiągnięć na tym polu Technikum Łączności uzyskało tytuł „Małopolska Szkoła z Pasją”. Konkurs wspierają liczące się na rynku firmy informatyczne oraz wyższe uczelnie. Rozpoczęto realizację kolejnego projektu wymian i staży dla uczniów ze szkołami technicznymi w Niemczech oraz w Czechach. Dużym sukcesem zakończył się udział szkoły w konkursie „Mam zawód, mam fantazję”. Konkurs zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa małopolskiego (I oraz II miejsce).

A co planuje szkoła w najbliższej przyszłości? – Dalsze wzbogacanie bazy i utrzymanie jakości kształcenia na wysokim poziomie. Wdrażanie nowoczesnych metod nauczania, np. w oparciu o Małopolską Chmurę Edukacyjną – odpowiada dyr. A. Borgosz.         

w.w.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt