MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ranking Techników 2015

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200   201-250   251-300  

Ranking Maturalny Techników 2015

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Ranking Szkół Olimpijskich 2015

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Ranking Egzaminów Zawodowych 2014

Miejsca: 1-50   51-100   101-150  

Fundatorzy nagród

Wynik zdawalności szkoły w danym zawodzie został odniesiony do średniej krajowej zdawalności dla danego zawodu w grupie techników. Średnia ważona ze wszystkich współczynników zdawalności egzaminu zawodowego. Wskaźnik końcowy tego kryterium jest iloczynem zdawalności oraz przystępowalności do egzaminów w danym technikum.

Przykład

W szkole zdawane były egzaminy w zawodzie: technik elektronik, technik ekonomista. W egzaminach tych szkoła uzyskała zdawalność na poziomie 65,45% i 58,63%. Do egzaminu przystąpiło odpowiednio 35 i 28 uczniów. Średnie krajowe zdawalności tych egzaminów wynosiły 55,44% i 60,78%. Wyniki szkoły zostały odniesione do średnich krajowych, co dało odpowiednio współczynniki 1,18 oraz 0,96.

Pełne tabele rankingowe: 1-50 | 51-100 | 101-150

Na podstawie współczynników zdawalności w szkole dla poszczególnych zawodów oraz liczby uczniów obliczono średnią ważoną, która wyniosła 1,08 stanowiąc końcowy współczynnik zdawalności dla szkoły. Współczynnik ten następnie normowany jest do 100.

Szkoła, która uzyskała najlepszy wynik w tym kryterium – wynoszący 1,45 – otrzymała wskaźnik 100. Wynik naszej szkoły został więc obliczony, jako 1,08/1,45*100, co daje wskaźnik zdawalności na poziomie 74,80.

Przystępowalność do egzaminu zawodowego została obliczona jako liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego w stosunku do liczby absolwentów. Podobnie, jak w pierwszym przypadku, wyniki szkół normowane są do 100. Dla naszej szkoły współczynnik przystępowalności wyniósł 95,43, z racji, że do egzaminów przystąpiło 63 z 66 absolwentów.

Wskaźnik końcowy jest iloczynem dwóch współczynników – zdawalności i przystępowalności – 74,80*95,45 = 71,40.

Należy pamiętać, że wynik wskaźnika końcowego dla szkoły jest ponownie normowany do 100. Przy założeniu, że najlepsza szkoła uzyskała wskaźnik nienormowany 78,34, nasza szkoła uzyskała wskaźnik końcowy normowany 91,14.

Zasady ogólne RANKINGU

Ranking uwzględnia technika, w których: maturę w maju 2014 r. zdawało minimum 12 maturzystów; wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w technikach; do egzaminu zawodowego przystąpiło minimum 50% absolwentów. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Pełne tabele rankingowe: 1-50 | 51-100 | 101-150

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt