MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

4 grudnia br. odbyło się IV Forum Handlu Zagranicznego Polskie przedsiębiorstwa za granicą, zorganizowane przez Koło Naukowe Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Patronowała przedsięwzięciu Katedra HZ. Głównym tematem Forum były rozważania nad sytuacją polskich przedsiębiorstw za granicą.

Już po raz czwarty do Krakowa przyjechały znane osobistości ze świata biznesu. W tegorocznej edycji wystąpili - członek zarządu ds. handlowych PKP Cargo S.A. Jacek Neska, członek zarządu i dyrektor handlowy Grupy "Nowy Styl" Sp. z.o.o. Roman Przybylski, dyrektor zarządzający Atradius Credit Insurance NV Odział w Polsce S.A. Paweł Szczepankowski, International Sales Coordination Manager Asseco Poland S.A. Mirosław Leniart, starszy specjalista ds. finansowania handlu, MBank Kamil Dziduszko oraz przedstawiciel Centrum Współpracy Biznesowej “Polska-Rosja" Ivan Rassochin.

 Naczelnym hasłem Forum, wielokrotnie powtarzanym przez gości, było twierdzenie, że Polska to naprawdę fajne miejsce, by rozwijać biznes i prowadzić sukcesywną ekspansję za granicę. Coraz większa rola wymiany międzynarodowej w strukturach polskiej gospodarki to nie tylko szansa na szybki rozwój gospodarczy naszego kraju, to ogromne szanse na wzrost wydajności pracy, dzięki czemu młodzi ludzie będą mogli znaleźć satysfakcjonujące zatrudnienie w tych trudnych czasach. Każdy ze studentów mógł zdobyć praktyczną wiedzę i znaleźć to, co było dla niego interesujące i wartościowe.

Można było dowiedzieć się m.in., jak działa jedna z najprężniej rozwijających się firm informatycznych na świecie – Asseco Poland S.A. Poznać jej unikatowy, federacyjny system zarządzania obejmujący całe kontynenty oraz sposób zaspokajania potrzeb klientów od „ a do z”. Jakie są kierunki rozwoju drugiej największej firmy logistycznej w Europie – PKP Cargo S.A. Zapoznać się z niezwykle prostym i opłacalnym Ubezpieczeniem Kredytu Kupieckiego oferowanego przez firmę Atradius. Zrozumieć kompleksową ofertę finansowania i zabezpieczenia handlu w MBanku – jak należy wspierać biznes i minimalizować ryzyko. Jak wygląda sytuacja grupy „Nowy Styl” – czwartego największego producenta mebli w Europie, o strategii ekspansji i globalnym zasięgu firmy.     Czy w obliczu wojny domowej na Ukrainie oraz zastosowania obustronnych sankcji Rosja – UE współpraca biznesowa i handlowa Polski i Rosji jest możliwa i opłacalna? Na te pytania w niezwykle praktyczny oraz interesujący sposób starał się odpowiedzieć Ivan Rassochin.

W II części panelu Forum odbyła się dyskusja na temat szans rozwoju polskiego eksportu, w której wzięli udział goście, członkowie KNHZ oraz pozostali studenci. Głównym tematem dyskusji okazała sprawa polskiego handlu zagranicznego na tle konfliktu na Ukrainie oraz wpływ obustronnych sankcji z Federacją Rosyjską. Pozostałe istotne kwestie to kierunki rozwoju, plany danych firm na przyszłość oraz paląca debata nad problemami natury ekonomicznej, społecznej i politycznej polskiego handlu zagranicznego. Po zakończonej dyskusji oraz pożegnaniu i uhonorowaniu zebranych gości członkowie KNHZ zaprosili uczestników forum na uroczysty obiad w pawilonie Ustronie.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt