MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie dzięki projektowi „Modelowo Zarządzana Uczelnia” zrealizowała program rozwojowy w zakresie wdrożenia modeli zarządzania w Uczelni i podniesienia kompetencji kadry kierowniczej. Zmiany były możliwe za sprawą wysokiego, 2. miejsca uzyskanego w konkursie otwartym ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Celem projektu „Modelowo Zarządzana Uczelnia” było wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni i podniesienie kompetencji kadry kierowniczej. Działania projektu objęły wdrożenie strategicznych, projakościowych modeli zarządzania uczelnią w zakresie jakości kształcenia, procesów dydaktycznych, procesów badawczych, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania finansami i majątkiem. „W rezultacie nastąpiło wdrożenie niezbędnych procesów operacyjnych, którym towarzyszą dedykowane i sprofilowane pod potrzeby organizacji moduły informatyczne, z wykorzystaniem których nastąpi synergiczny wzrost jakości kształcenia, obsługi dydaktycznej i organizacyjnej naszych studentów”  - mówi prof. dr hab. Julian Auleytner, Rektor Uczelni Korczaka.

W projekcie zrealizowany został „Program podnoszenia kompetencji kadry kierowniczej WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie w zakresie zarządzania uczelnią”, w którym ponad 50 pracowników ze ścisłego grona kadry kierowniczej wzięło udział w profesjonalnych szkoleniach zewnętrznych w zakresie m.in. zarządzania strategicznego, finansami, portfelami projektów. Zrealizowano także treningi w zakresie rozwoju kompetencji menedżerskich, komunikacyjnych i liderskich.

„Projekt był dużym wyzwaniem, gdyż zaangażował wielu interesariuszy Uczelni w sposób pośredni i bezpośredni. Wdrożenie optymalnych – aktualnych do wyzwań na poziomie globalnym i europejskim – modeli zarządzania w prywatnej uczelni z 20-letnią praktyką na polskim rynku szkolnictwa wyższego było okazją do krytycznej analizy i redefinicji dotychczasowych procesów zarządzania.”komentuje Jerzy Nowak, Kierownik Projektu „Modelowo Zarządzana Uczelnia”.

„Strategicznym wyzwaniem dla uczelni wyższych w Polsce jest dynamiczny rozwój technologii informatycznych. Polski rynek szkolnictwa wyższego musi dorównać standardom międzynarodowym, dlatego WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie, aby sprostać tym oczekiwaniom, podjęło decyzję o wdrożeniu systemu zarzarządzania klasy ERP zintegrowanego z System Obsługi Studiów i naszą platformą e-learningową” mówi prof. dr hab. Julian Auleytner. 

Więcej na temat projektu dostępne na stonie: www.modelowa.wspkorczak.eu

Projekt „Modelowo Zarządzana Uczelnia” realizowany jest na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Jego realizacja w latach 2013-2014 jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1, Poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt