MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Budujemy renomowany ośrodek kształcący kadry dla międzynarodowego biznesu – mówi dr Irena Tomys, rektor Wyższej Szkoły Handlowej. Uczelnia właśnie dołączyła do Grupy Uczelni Vistula z Warszawy. Dla studentów wrocławskiej uczelni oznacza to wzmocnienie kadry naukowej, współpracę z kolegami z innych krajów i  większe możliwości rozwoju.

- Naszym priorytetem jest kształcenie wyspecjalizowanych kadr dla biznesu, nie tylko krajowego – podkreśla dr Irena Tomys. – Dzięki połączeniu WSH wzmocni swój potencjał dydaktyczny i stanie się jeszcze bardziej międzynarodową uczelnią. Chcemy, aby dyplom ukończenia studiów w WSH był prestiżowym dokumentem i otwierał drzwi do kariery zawodowej.

O dyplom Wyższej Szkoły Handlowej będą mogli starać się także studenci zagraniczni. Od nowego roku akademickiego uczelnia uruchamia studia w języku angielskim, na których spotkają się zarówno zainteresowani z Polski, jak i zza naszej wschodniej i zachodniej granicy. - Maturzyści, którym zależy na kontynuowaniu nauki według międzynarodowych standardów, taką możliwość dostają tu, na Dolnym Śląsku – zauważa rektor uczelni.

Wymiana kadry oraz ścisła współpraca w zakresie badań naukowych stworzy w WSH nowe możliwości pozyskiwania środków unijnych, nie tylko na cele badawcze, ale również na rzecz rozwoju uczelni. Dodatkowo studenci mogą korzystać z bogatych zasobów bibliotecznych i nowoczesnej platformy e-learningowej. – Dołączenie do Grupy Uczelni Vistula wzmacnia nasz potencjał, ale priorytety nauczania pozostawiamy bez zmian – dodaje dr Irena Tomys. Nadal stawiamy na umiejętności praktyczne, niezbędne w świecie biznesu: przedsiębiorczość, pracę zespołową, negocjacje czy naukę języków obcych.

Grupa Uczelni Vistula to ugruntowana i najdłużej istniejąca marka na rynku uczelni niepublicznych w Polsce. Wyższa Szkoła Handlowa działa we Wrocławiu od osiemnastu lat, jako ceniona uczelnia biznesowa, nie tylko w kraju, ale także za granicą.

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu jest niepubliczną uczelnią wyższą o profilu biznesowym. Powstała w 1997 r. jako jedna z pierwszych uczelni niepublicznych na Dolnym Śląsku. Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych i humanistycznych na kierunkach: zarządzanie, turystyka i rekreacja, bezpieczeństwo wewnętrzne, a także liczne studia podyplomowe, w tym MBA, prowadzone we współpracy z partnerami biznesowymi. Co roku uczelnia zajmuje czołowe miejsca w rankingach akademickich, szczególnie w kategoriach „Międzynarodowość i Innowacyjność” (najlepsza niepubliczna uczelnia biznesowa na Dolnym Śląsku (Perspektywy/Rzeczpospolita 2014). Więcej informacji: www.handlowa.eu

Grupa Uczelni Vistula w liczbach:

  • 7 tysięcy studentów
  • 30 kierunków studiów I i II stopnia oraz inżynierskich
  • 1 program doktorancki
  • 60 kierunków studiów podyplomowych
  • 2 programy MBA

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt