MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ranking Techników 2015

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200   201-250   251-300  

Ranking Maturalny Techników 2015

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Ranking Szkół Olimpijskich 2015

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Ranking Egzaminów Zawodowych 2014

Miejsca: 1-50   51-100   101-150  

Fundatorzy nagród

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska to najstarsza szkoła wyższa w regionie, posiadająca status uczelni akademickiej. Uważa się ją za kontynuatorkę jej historycznej poprzedniczki – działającej w Kielcach w latach 1816-1827 Szkoły Akademiczno-Górniczej – pierwszej na ziemiach Królestwa Polskiego wyższej uczelni technicznej, powołanej przez wybitnego reformatora i patriotę, ks. Stanisława Staszica.

Powstanie obu tych uczelni miało mocne uzasadnienie w tradycji gospodarczej regionu, stanowiącego niegdyś obszar Zagłębia Staropolskiego, w latach trzydziestych ubiegłego wieku – Centralnego Okręgu Przemysłowego, a współcześnie – rejon modernizujących się przemysłów: maszynowego, materiałów budowlanych, wydobywczego i motoryzacyjnego.

W ciągu ponad 49 lat działalności dyplom Politechniki Świętokrzyskiej otrzymało powyżej 37 tys. absolwentów, którzy jako wysoko wykwalifikowana kadra tworzyli elitę techniczną gospodarki regionu, a wielu jej przedstawicieli zostało menadżerami, właścicielami lub specjalistami znanych firm.

Wyrazem pomyślnej weryfikacji absolwentów naszej Uczelni na rynku pracy są coroczne wysokie notowania Politechniki Świętokrzyskiej w rankingach ustalanych na podstawie oceny pracodawców. Dobrą jakość kształcenia zawdzięcza Uczelnia wysoko wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej. Wielu jej przedstawicieli to nazwiska znane i uznane na krajowym i międzynarodowym forum nauki, również dzięki utrzymywanym kontaktom Politechniki z zagranicznymi ośrodkami uniwersyteckimi.

Politechnika Świętokrzyska jest uczelnią dobrze zorganizowaną, stanowiącą zwarty kampus, obejmujący obiekty dydaktyczne, w tym nowo wybudowany gmach dydaktyczno-laboratoryjny Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Główną Aulę Wykładową, halę dydaktyczno-sportową – siedzibę Centrum Sportu, gmach Rektoratu i Biblioteki Głównej oraz domy akademickie. Zapewnia to studentom optymalne warunki do nauki i wypoczynku.

Obiekty Politechniki Świętokrzyskiej są od kilku lat intensywnie modernizowane, również z wykorzystaniem funduszy europejskich. W ramach programów wspieranych środkami Unii Europejskiej, zmodernizowano budynki dydaktyczne, a także bazę laboratoryjną. Hala dydaktyczno-sportowa zapewnia właściwe warunki rozwoju kultury fizycznej studentów. Nasi studenci mają możliwość uczestniczenia w studenckim ruchu kulturalnym, sportowym i turystycznym, poprzez działające na Uczelni Centrum Sportu, Akademicki Związek Sportowy i liczne kluby zainteresowań.

Politechnika Świętokrzyska oferuje 17 kierunków studiów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, swoim studentom zapewnia przyjazną atmosferę i wszechstronny rozwój. Dzisiaj Politechnika jest uczelnią składającą się z pięciu wydziałów: Budownictwa i Architektury, Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Mechatroniki i Budowy Maszyn, Zarządzania i Modelowania Komputerowego.

  • Kształci ponad 10 000 studentów na 17 kierunkach i ponad 50 specjalnościach.
  • W roku akademickim 2014/2015 uruchomiono nowy kierunek studiów – wzornictwo przemysłowe.
  • Uczelnia posiada uprawnienia do doktoryzowania w siedmiu dyscyplinach, a także prawa do habilitowania w trzech dyscyplinach. Zajęcia dydaktyczne prowadzi grupa 452 nauczycieli akademickich, w tym 108 profesorów i doktorów habilitowanych, mogących poszczycić się osiągnięciami naukowymi nie tylko w kraju, ale i za granicą.

www.tu.kielce.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt