MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ranking Liceów Ogólnokształcących 2015

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200   201-250   251-300   301-350   351-400   401-450   451-500  

Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2015

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Ranking Szkół Olimpijskich 2015

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Ranking Liceów Warszawskich 2015

Miejsca: 1-50   51-100  

Fundatorzy nagród

Zapraszamy do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016:

 • nasza współpraca trwa już 19 lat

  A – matematyczno-informatycznej
  przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka; w programie klasy udział w warsztatach na Wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki UW, zajęcia prowadzone przez pracowników PAN – program „Bliżej Gwiazd”. (angielski, wyb)
 • B – biologiczno-medycznej
  przedmioty na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia; w programie klasy: łacina, zajęcia w Szkole Promocji Zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej oraz zajęcia dodatkowe „praktyka ponad teorią”: Spotkania z biologią XXI wieku, Noc Biologów – Uniwersytet Warszawski, Otwarte Laboratoria – SGGW. (angielski, wyb)
 • C – matematyczno-przyrodniczej
  przedmioty na poziomie rozszerzonym: biologia lub chemia, matematyka; wykłady i warsztaty w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN, Otwarte Laboratoria – SGGW. (angielski, wyb)
 • D – dwujęzyczna
  przedmioty na poziomie rozszerzonym: język angielski, język polski, wos, historia; w programie klasy udział w projektach UE, współpraca z Clubem Rotary. (angielski, wyb)
 • E – humanistyczna z elementami prawa
  przedmioty na poziomie rozszerzonym: język polski, wos, historia; w programie klasy zajęcia z elementów prawa – Wydział Prawa i Administracji UW, lekcje historii w Krakowie i Wilnie, redakcja gazety „Jerome”, koło olimpijskie WOS. (angielski, wyb)
 • F – matematyczno-geograficzna
  przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski; w programie klasy udział w zajęciach organizowanych przez SGH, współpraca z Europejską Szkołą Liderów. (angielski, wyb)

O Szkole

 • Liczba uczniów w r.szk.2013/2014: 618
 • Współpraca z warszawskimi uczelniami

ŚWIETNA SZKOŁA W ŚWIETNYM MIEJSCU

ważne dla szkoły miejsca na mapie Warszawy


Zajęcia dodatkowe

warsztaty i laboratoria w programach klas, zajęcia sportowe

Liczba punktów kwalifikujących do przyjęcia w r.szk.2013/2014:

średnio 140 pkt

Spotkania informacyjne:

28 marca i 18 kwietnia godz.11.00

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt