MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ranking Techników 2015

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200   201-250   251-300  

Ranking Maturalny Techników 2015

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Ranking Szkół Olimpijskich 2015

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Ranking Egzaminów Zawodowych 2014

Miejsca: 1-50   51-100   101-150  

Fundatorzy nagród

W rankingu zostały uwzględnione wyniki 44 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2013/2014.

Olimpiady zostały podzielone na trzy grupy: zwalniające z egzaminu maturalnego, pozostałe olimpiady krajowe oraz olimpiady międzynarodowe. Olimpiady zwalniające z egzaminu maturalnego zostały uwzględnione we wskaźniku z wagą dwa. W każdej z dwóch pierwszych grup wskaźnik obliczany jest jako liczba laureatów z wagą dwa plus liczba finalistów. Suma tych dwóch elementów mnożona jest przez liczbę olimpiad, w których szkoła odniosła sukces.

Pełne tabele rankingowe: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200

W rankingu uwzględniono również 13 Międzynarodowych Olimpiad Przedmiotowych, w których nasz kraj był reprezentowany przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W przypadku tych olimpiad pod uwagę brana jest suma wszystkich sukcesów (zdobytych medali i wyróżnień) i mnożona przez liczbę olimpiad, w których szkoła uzyskała medal lub wyróżnienie. Łączne wskaźniki sukcesów olimpijskich dla danej szkoły odnoszone są do liczby uczniów w szkole.

WM – Wskaźnik olimpiad międzynarodowych
WZ – Wskaźnik olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego
WP – Wskaźnik pozostałych olimpiad

Wskaźniki WZ, WP – są wyznaczone odpowiednio, jako:

gdzie:
L – liczba laureatów
F – liczba finalistów
O – liczba olimpiad, w których szkoła odniosła sukcesy,
U – liczba uczniów

Wskaźnik WM wyznaczony jest jako:

gdzie:
S – liczba sukcesów
O – liczba olimpiad, w których szkoła odniosła sukces,
U – liczba uczniów

Wykaz uwzględnianych olimpiad przedmiotowych >>

Pełne tabele rankingowe: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!