MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

20 stycznia br. na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja „Moc MOOCów – czas na polską platformę”, organizowaną przez Fundację Młodej Nauki.  Patronowało jej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Konferencję rozpoczęło krótkie przedstawienie Fundacji Młodej Nauki, jej historii powstania i planowanych projektów przez Prezes FMN, Kingę Kurowską. Następnie, prof. Włodzimierz Duch wręczył Kindze Kurowskiej list gratulacyjny w imieniu Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W pierwszej części konferencji dyskutowano kwestie roli organizacji rządowych i pozarządowych w procesie tworzenia MOOCów, a także doboru tematyki kursów oraz nadzieje i wątpliwości dotyczące zamierzonych celów i korzyści ze stosowania tej formy edukacji.

W debacie, moderowanej przez Jacka Cholewińskiego z Telewizji Polskiej, udział wzięli znamienici goście, m. in.: prof. Włodzisław Duch - podsekretarz stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; prof. Wiktor Jędrzejec - dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; prof. Stanisław Bielecki - wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Łódzkiej; prof.Jan Szmidt - rektor Politechniki Warszawskiej; Wojciech Kowalski –wiceprezes Gaz-System SA; Jacek Żakowski – Collegium Civitas, „Polityka”; dr Jacek Lewicki – wiceprezes Fundacji Młodej Nauki, a także Marcin Sawicki, występujący w imieniu Janusza Piechocińskiego - wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki.

Następnie odbyło się symboliczne podpisanie Listu Intencyjnego, wspierającego inicjatywę utworzenia Polskiej Platformy MOOC.

W drugiej części konferencji, członkowie Fundacji Młodej Nauki przybliżyli obecnym gościom zagadnienia przygotowania wysokiej jakości kursów MOOC, a swoim doświadczeniem podzielił się założyciel niemieckiej platformy Iversity, Jonas Liepmann. Omówione i przedyskutowane zostały również nowe możliwości wynikające z utworzenia i rozwoju otwartej, polskiej platformy MOOC oraz popularyzacji tej jeszcze szerzej nie znanej w naszym kraju formy kształcenia na odległość.

Wszyscy zgromadzeni na sali zgodnie poparli inicjatywę utworzenia Polskiej Platformy MOOC i dali zielone światło do realizacji projektu.

- Polska platforma MOOC będzie skutecznym narzędziem tylko wtedy, gdy stanie się przedsięwzięciem  ogólnokrajowym, skupiającym różne środowiska i mającym szeroką ofertę wysokiej jakości, atrakcyjnych kursów dla różnych grup społecznych. W naszą działalność chcemy włączyć wszystkich zainteresowanych: studentów, naukowców, instytucje, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe - mówi Kinga Kurowska

Fundacja Młodej Nauki (FMN) to grupa entuzjastów, młodych naukowców i energicznych działaczy społecznych oraz młodych przedsiębiorców, współpracujących z autorytetami szkolnictwa wyższego i nauki. Misją FMN jest działanie na rzecz rozwoju i popularyzacji edukacji, nauki i kultury w Polsce, rozwój kompetencji naukowców poprzez współpracę nauki, biznesu i społeczeństwa oraz zwiększanie dostępu do wiarygodnej informacji naukowej oraz popularnonaukowej.

Sponsorami konferencji byli: Gaz System SA, IDS-BUD SA oraz w roli partnera merytorycznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt