MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Pokonanie konkurentów rynkowych dzięki dobrej strategii, ekologia w ekonomii, marketing XXI wieku, działanie finansowo efektywne – umiejętności te przestaną być obce dla uczniów, którzy zechcą skorzystać z oferty Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Od 19 marca 2015 r. ruszają zajęcia w ramach IX edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego i VIII edycji Akademii Młodego Ekonomisty. Pod okiem wykładowców akademickich, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, kształcić się będzie mogło blisko 120 gimnazjalistów i tyle samo uczniów szkół podstawowych. Oprócz zjawisk gospodarczych młodzi studenci poznają techniki efektywnego uczenia i autoprezentacji oraz spotkają się z praktykiem biznesu. Dostaną indeks, a na koniec zajęć zawalczą o wartościowe nagrody. Każde zajęcia podzielone są na część teoretyczną i praktyczną.

Zajęcia są nieodpłatne i kierowane do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych (EUD) oraz uczniów wszystkich klas gimnazjalnych (AME). Ich celem jest promocja postaw przedsiębiorczych i przygotowanie do życia w złożonych realiach gospodarczych i biznesowych. Po raz pierwszy zorganizowane zostały w 2011 r.

Zapisy droga elektroniczną potrwają od 2 do 23 lutego 2015 r.

Zapisy na AME (gimnazjum): http://www.gimversity.pl/

Zapisy na EUD (szkoła podstawowa): http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/

Każdy semestr to sześć 1,5 godzinnych spotkań o tematyce ekonomiczno-gospodarczej. Spotkania mają charakter interaktywny i realizowane są w formule edutainment. Na wykładach, prowadzonych przez nauczycieli akademickich i praktyków biznesu, młodzież zapozna się z podstawami funkcjonowania gospodarki i zjawiskami ekonomicznymi mającymi wpływ na codzienne życie. Ułatwią one zrozumienie procesów kluczowych dla działalności firm i polityki gospodarczej państwa, w strefach odczuwalnych przez każdego obywatela. Każdy z odbywających się wykładów połączony jest z warsztatami, podczas których młodzi studenci odgrywają rozmaite role: kierowników zespołów, negocjatorów, inwestorów giełdowych, czy też twórców kampanii reklamowych. Poczują się jak decydenci gospodarczy: właściciele firm, menedżerowie, ministrowie.

W ramach obu programów organizowane są również edukacyjne zajęcia dla rodziców prowadzone przez specjalistów z obszaru pedagogiki, psychologii i ekonomii. Dotyczą one metod wspierania dziecka w nauce oraz rozwoju emocjonalnym i intelektualnym, kreatywnych metod rozwiązywania konfliktów z dzieckiem, zagrożeń cywilizacyjnych i kształtowania u dziecka postaw proaktywnych.

Przedsięwzięcia prowadzone są wspólnie z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie. Minister Edukacji Narodowej pełni nad projektami patronat honorowy.Partnerem strategicznym EUD jest Narodowy Bank Polski.

„Znaczenie wiedzy ekonomicznej we współczesnym świecie zwiększa się, dysponowanie nią urasta do rangi podstawowej kompetencji. Równie ważne jest kształtowanie przedsiębiorczych postaw, a także umiejętności pracy w grupie i rozwiązywania sytuacji problemowych. Są to zadania, których realizację powinniśmy rozpoczynać już wśród uczniów szkół podstawowych” – informuje Marcin Dąbrowski, dyrektor Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Na stronie internetowej zamieszczone są również szczegółowe informacje na temat programu zajęć, harmonogramu i miejsca spotkań.

www.gimversity.pl (AME).

www.uniwersytet-dzieciecy.pl (EUD)

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt