MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Żegnamy dr Danutę Nakoneczną, pedagoga, pasjonatkę wielostronnej pracy szkoły odkrywającej i wzbogacającej dobre strony swoich uczniów. Była inspiratorką, patronką i ostoją wieloletnich działań służących wspieraniu nauczycieli i uczniów z pasją, inicjatorką stowarzyszeń nauczycieli szkół publicznych: Towarzystwa Szkół Twórczych, Stowarzyszenia Szkół Aktywnych, Stowarzyszenia Nauczycieli Olimpijskich, autorką licznych publikacji edukacyjnych. Życzliwym i spolegliwym przyjacielem wszystkich, którzy czynili z polskiej szkoły miejsce ciekawej i dającej satysfakcję nauki.

Temu poświęciła swoje życie – od wprowadzenia eksperymentalnej klasy matematyczno-fizycznej, ze specjalnym programem przedmiotów ścisłych w I LO w Puławach, prowadzenia autorskiego LX LO w Warszawie, do inicjowania setek rozwiązań w szkołach stowarzyszonych, wspieraniu nauczycieli i uczniów z naukową pasją, opisywanych w Jej publikacjach. 

Miała satysfakcję - licea ogólnokształcące należące do TST i SSA, inspirowane przez Panią dr Danutę Nakoneczną, od lat osiągają znakomite wyniki dydaktyczne i wychowawcze.

Jej niespożyta energia, entuzjazm w działaniu, optymizm, pozostaną w pamięci wszystkich, którzy się z nią stykali. 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt