MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Polski Komitet Normalizacyjny już po raz czwarty organizuje Ogólnopolską Konferencję „Normalizacja w szkole” skierowaną do środowiska oświatowego. Tegoroczna edycja organizowana jest wspólnie z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Konferencja odbędzie się 11 marca br. w Łodzi, w siedzibie ŁCDNiKP. W tym roku tematem przewodnim spotkania będzie hasło „Normy wyrównują szanse”.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy oraz prezentacja dobrych praktyk odnoszących się do kwestii „Normy wyrównują szanse”. W referatach, a także w panelu dyskusyjnym zostanie omówiony problem znaczenia norm jako ważnego narzędzia służącego wyrównywaniu szans w wielu obszarach m.in. konsumenckim, edukacyjnym, w przedsiębiorczości i zarządzaniu (w tym szkołą) oraz tworzeniu świata bez barier. Do wygłoszenia prelekcji zaproszono ekspertów reprezentujących różne środowiska, którzy przedstawią własne postrzeganie tej problematyki i będą dyskutować o normach technicznych ich wykorzystania.

Tradycyjnie podczas konferencji odbędzie się podsumowanie oraz wręczenie nagród laureatom III Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych: „Normalizacja i ja” - „Dostępność dla wszystkich - czyli świat bez barier. Jak normy mogą pomóc?”. Ponadto, po raz pierwszy, zostaną nadane honorowe tytuły Promotora Edukacji Normalizacyjnej.

Program Konferencji dostępny jest na stronie internetowej PKN: http://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konferencje, gdzie poprzez formularz można zgłosić swój udział w wydarzeniu. Zapisy do 4 marca br. Liczba miejsc ograniczona.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt