Wyszukiwarka studiów w PWSZ

Grupa kierunków
Podgrupa kierunków
Kierunek
Tryb studiów
Województwo
porównaj studia


Cztery studentki Instytutu Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie z powodzeniem obroniły w czwartek, 19 lutego, podwójny dyplom. Wszystko to w ramach programu Double Diploma, czyli dwunarodowego polsko – niemieckiego kierunku studiów Architektura realizowanego przy współpracy dwóch uczelni: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie i Branderburgische Technische Universitat (dawniej Hochschule Lausitz). Program ten zakłada kształcenie studenta w obu szkołach wyższych, a w efekcie otrzymanie dwóch odrębnych dyplomów - polskiej i niemieckiej uczelni.

Do obrony przystąpiły cztery studentki: Anna Goncarz, Justyna Sulikowska, Anna Sztwiorok i Joanna Skorupska. Tematyka tegorocznych prac dyplomowych dotyczyła rewitalizacji terenów poindustrialnych fabryki "Frotex" w Prudniku oraz Stoczni Cesarskiej w Gdańsku. Studenci bronili swoje prace w dwóch językach – polskim i niemieckim przed komisją złożoną z przedstawicieli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie i  Branderburgische Technische Universitat. Promotorami prac dyplomowych byli: dr inż. arch. Konrad Dobrowolski, docent PWSZ w Nysie oraz ing. dipl. arch. Markus Otto z BTU z Niemiec. Recenzentem prac był  prof. Tomasz Malczyk z Instytutu Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie. Wszystkie dyplomantki pomyślnie zdały egzamin i tym samym uzyskały tytuł inżyniera architekta.

Program Double Diploma jest to program dwunarodowego polsko – niemieckiego kierunku studiów Architektura realizowanego przy współpracy dwóch uczelni: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie i  Branderburgische Technische Universitat (dawniej Hochschule Lausitz). Program ten zakłada kształcenie studenta w obu szkołach wyższych, a w efekcie otrzymanie dwóch odrębnych dyplomów - polskiej i niemieckiej uczelni.

Tok nauki jest zgodny z założeniami programu dwujęzycznych studiów. Żacy z PWSZ z Nysie realizują dwa semestry (semestr 4 i 5) oraz trzy miesięczne praktyki zawodowe w Niemczech.

Podobnie dzieje się w przypadku studentów niemieckich,  którzy realizują swoje studia i praktyki
w Polsce. Różnica polega jedynie na tym, że żacy z Niemiec przyjeżdżają na studia do PWSZ w Nysie w semestrze 5 i 6.

Żeby móc uczestniczyć w programie Double Diploma studenci polscy muszą wykazać się znajomością języka niemieckiego, a niemieccy języka polskiego. Umiejętność ta powinna być  potwierdzona certyfikatem.

Dodajmy, że żacy z Instytutu Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie mają możliwość zdobycia dwóch dyplomów w ramach jednego toku studiów od roku akademickiego 2008/2009. Wtedy to pierwsi studenci z Nysy rozpoczęli kształcenie w ówczesnej Hochschule Lausitz. Było to dziesięciu studentów. 

Warty uwagi jest także fakt, że absolwenci Instytutu Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie posługujący się podwójnym dyplomem mogą podjąć pracę na terenie obu krajów, jak również podjąć studia magisterskie na wybranej uczelni w Polsce lub w Niemczech.

15 lat PWSZ - historia sukcesu

8 maja Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych zorganizowała w Sali Kolumnowej Sejmu RP debatę podsumowującą dorobek i określającą perspektywy grupy zawodowych uczelni państwowych. Dyskusja 15 lat PWSZ: wygrane szanse - bariery rozwoju okazała się ważną okazją do refleksji o wymiarze gospodarczym i edukacyjnym.

Czytaj więcej...

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe – uczelnie, które dają wiedzę i pracę

Prezentacja „Raportu 15-lecia PWSZ” oraz dyskusja o szansach i wyzwaniach, jakie stoją przed tymi uczelniami – to najważniejsze punkty programu dzisiejszej konferencji prasowej w Centrum Prasowym PAP. Studenci i absolwenci PWSZ-ów, którzy wzięli udział w spotkaniu, to najlepsza reklama tych uczelni!

Czytaj więcej...

15 lecie PWSZ

W ciągu piętnastu lat państwowe wyższe szkoły zawodowe dowiodły, że można na tzw. prowincji zbudować uczelnię dobrze współdziałającą z miejscowym rynkiem pracy, na wysokim poziomie dydaktycznym, umiejętnie wyważającą proporcje między teorią a praktyką, a nawet z gotowym dorobkiem do utworzenia uczelni akademickiej.

Czytaj więcej...

Duma i wyzwania

Rozmowa z prof. dr hab. Józef Garbarczykiem, przewodniczącym Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych (KRePSZ), rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.

Czytaj więcej...

Bliżej gospodarki i ludzi

Państwowe wyższe szkoły zawodowe są mocno osadzone w środowisku gospodarczym i społecznym. Nic dziwnego – kształcą praktycznie, odpowiadając na potrzeby lokalnego rynku pracy. Dlatego tak ważne dla nich są dobre kontakty z przedsiębiorcami. Wiele szkół przyłącza się do klastrów, jak np. uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Białej Podlaskiej czy Łomży, a nawet inicjuje ich powstawanie, jak PWSZ w Wałczu, czy Sulechowie.

Czytaj więcej...

Pomóc i dać szansę

Rozmowa z prof. dr hab. Jerzym Woźnickim, prezesem Fundacji Rektorów Polskich

– Pierwsze państwowe wyższe szkoły zawodowe obchodzą jubileusz piętnastolecia. Jak zdaniem Pana Profesora wpisały się w najnowszą historię polskiego szkolnictwa wyższego?

Czytaj więcej...

Otwarci na świat

Jednym z kluczowych wskaźników, obrazujących stopień innowacyjności i otwarcia uczelni na nowe wyzwania, jest umiędzynarodowienie kształcenia.

Czytaj więcej...

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!