MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

2 marca 2015 roku w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie odbyła się VI edycja konferencji „Prawo i zarządzanie w systemie oświaty”. Spotkanie otworzyła i przywitała zgromadzonych uczestników Rektor dr prof. UTH Iwona Przychocka. Moderatorem dyskusji był gen. dyw. dr inż. prof. UTH Stanisław Krysiński.

Spotkanie podzielone zostało na cztery panele. Pierwszą część prezentacji rozpoczynającej konferencję poprowadził gen. Marek Dukaczewski, który mówił o ochronie danych osobowych w działalności szkół. Następnie głos zabrał Rafał Uhl, który omówił procedurę pozyskiwania funduszy unijnych na cele oświatowe.

Panel drugi dotyczył procesu legislacyjnego w zakresie prawa oświatowego. Mecenas Konrad Żbikowski przedstawił najważniejsze zmiany w prawie oświatowym oraz nowelizacje w innych przepisach, które mają największy wpływ na pracę nauczycieli i pedagogów.

Trzecia odsłona spotkania, również podzielona na dwie części, poświęcona została na omówienie praw i obowiązków nauczycieli oraz regulacji w zakresie pomocy finansowej dla osób niepełnosprawnych.

Panel zamykający konferencję dotyczył zagadnień związanych z odpowiedzialnością, jaką ponoszą pedagodzy, nauczyciele, uczniowie oraz ich prawni opiekunowie za niezgodne z prawem działania lub zaniechania. Pod koniec spotkania rozpoczęła się krótka dyskusja, podczas której uczestnicy konferencji wymienili się poglądami dotyczącymi poruszonych tematów.

Licznie przybili goście konferencji otrzymali pamiątkowe certyfikaty oraz pakiet gadżetów.

Więcej: www.chodkowska.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt