MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

13 polskich uczelni prezentuje się wspólnie w Lizbonie na międzynarodowych targach edukacyjnych "Futuralia 2015". Jest to największa w historii prezentacja polskich uczelni w Portugalii.

Polski pawilon jest jednym z największych na targach Futuralia 2015 (11-14 marca). W jego centrum ulokowane zostało stoisko programu "Study in Poland" - prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną "Perspektywy" -  na którym swoją ofertę prezentują przedstawiciele czołowych polskich uczelni. Są też wydzielone stoiska Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Polskie uczelnie zjechały tak gromadnie do Lizbony, gdyż Portugalczycy, obok Hiszpanów i Turków, stanowią najszybciej powiększającą sie grupę obcokrajowców studiujących w Polsce. W roku akademickim 2009/10 było w Polsce 23 studentów z Portugalii, a w roku akademickim 2013/14 już 166 czyli ponad 7 razy więcej. Najwięcej Portugalczyków studiuje na Politechnice Wrocławskiej (17 osób), Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu (15), Akademii Leona Koźmińskiego (15) i Politechnice Opolskiej (14).

Dodać trzeba do tego kilkuset Portugalczyków przebywających co roku w polskich uczelniach na wymianach w ramach programu Erasmus+. Wielu z nich po ukończeniu takich półrocznych zazwyczaj pobytów decyduje się na kontynuację w Polsce pełnych studiów magisterskich. Decydujący jest dla nich wysoki poziom polskich uczelni, przyjazna atmosfera wśród kadry i studentów, a także większa niż w ich kraju rodzimym możliwość znalezienia pracy po studiach.

W programie pobytu polskiej misji edukacyjnej są też spotkania na zainteresowanych rozwijaniem współpracy z Polską uczelniach portugalskich. Tak szeroka prezentacja polskiej oferty edukacyjnej w Lizbonie zorganizowana została z inicjatywy i przy aktywnej pomocy prof. Bronisława Misztala, ambasadora RP w Portugalii.

Polskie uczelnie uczestniczące w targach "Futuralia" to: Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Opolska, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wrocławski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Collegium Civitas, Uczelnia Łazarskiego.

Specjalnie z myślą o studentach z Portugalii (a także z Brazylii) Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" rozbudowała platformę internetową "Study in Poland" (www.studyinpoland.pl) w języku portugalskim. Aby ułatwić młodzieży dostęp do informacji o polskich uczelniach, platforma ta dostępna jest także z adresu: www.estudosnapolonia.pl

Jak podkreślił obecny na otwarciu polskiego stoiska prof. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej, a zarazem pełnomocnik Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych ds. międzynarodowych: - Współpraca polsko-portugalska w zakresie mobilności studenckiej i wspólnych projektów naukowo-badawczych ma wielkie perspektywy rozwoju. Udział kilkunastu polskich uczelni na targach "Futuralia" jest kolejnym potwierdzeniem ważności podejmowanych wspólnie działań.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt