MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

„Nauka może być fascynująca” – to nie jest już tylko wniosek nowoczesnej edukacji ale codzienność uniwersytetów dziecięcych. W wielu miastach Polski wykładowcy akademiccy, w trakcie spotkań prowadzonych na uczelniach wyższych dzielą się swoją wiedzą i pasją z dziećmi.  O tym, jak to robić skutecznie oraz o roli uniwersytetów dziecięcych w lokalnym środowisku, 26 marca br. w Senacie RP w trakcie II Kongresu Uniwersytetów Dziecięcych będą dyskutować organizatorzy uniwersytetów z całej Polski.

Uniwersytety dziecięce nie zastąpią nigdy tradycyjnej szkoły, ale mogą stać się laboratoriami nowoczesnej edukacji. To właśnie w nich otwiera się szeroko przed dziećmi drzwi do świata nauki. W murach uczelni wyższych profesorowie, którzy na co dzień pracują ze studentami, w ciekawy i przystępny sposób przybliżają dzieciom wiedzę wykraczającą poza ramy szkolnego programu nauczania. Propagatorami tej idei są również organizacje pozarządowe oraz samorządy lokalne.

Potrzeba poznania i rozwoju przyświeca również samym organizatorom uniwersytetów, którzy poszukują coraz nowszych metod i narzędzi dydaktycznych, umożliwiających nadążenie za wciąż ewoluującymi potrzebami edukacyjnymi dzieci.

Kongres Uniwersytetów Dziecięcych to jedyne tego typu wydarzenie skierowane do organizatorów wszystkich uniwersytetów dziecięcych w Polsce. Sukces I Kongresu, który odbył się w 2014 roku, oraz zainteresowanie poruszanymi na nim zagadnieniami skłoniły organizatorów – Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz Senat RP do kontynuacji tej inicjatywy i cyklicznego realizowania spotkań.

Kongres odbędzie się w Warszawie w Senacie RP w dniu 26 marca. Założenia programowe II Kongresu zostały przygotowane z myślą o stworzeniu przestrzeni do wymiany doświadczeń i wspólnego poszukiwania rozwiązań najważniejszych wyzwań, stojących obecnie przed uniwersytetami dziecięcymi, co w konsekwencji ma wesprzeć proces rozwoju tej formy kształcenia w Polsce.

W trakcie Kongresu wystąpią m.in. eksperci z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, by przybliżyć najnowsze trendy dydaktyczne. Nie zabraknie również ważnej dyskusji nad wyzwaniami organizacyjnymi tj. strategią marketingowa czy pozyskiwaniem środków na funkcjonowanie uniwersytetu dziecięcego. Tegoroczny program obejmuje również zagadnienia związane z potrzebami lokalnych środowisk, w których funkcjonują uniwersytety i tym samym roli tych placówek.

Organizatorzy Kongresu zadbali również o przestrzeń do nawiązywania współpracy pomiędzy organizatorami uniwersytetów. Wśród uczestników znajdą się przedstawiciele uczelni wyższych, samorządu lokalnego oraz organizacji pozarządowych.

Wydarzenie uzyskało poparcie Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, który objął Kongres honorowym patronatem.

Zapisy trwają do 15 marca 2015 r.

Więcej informacji o Kongresie dostępnych jest na stronie www.dzieci.edu.pl 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt