MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Premierowa prezentacja wyników ostatniej edycji badań Bilans Kapitału Ludzkiego odbędzie się 28 kwietnia 2015 roku w ramach międzynarodowej konferencji, organizowanej w Pałacu Kultury i Nauki (Kinoteka) w Warszawie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Weźmie w niej udział 400 osób.

Rejestracji należy dokonać na stronie >>>

Jakie kompetencje doskonalić, by najlepiej kształtować swoją karierę zawodową w obliczu dynamicznie zachodzących zmian gospodarczych? Jak planować rozwój pracowników, by firma zdobyła trwałą przewagę konkurencyjną na bazie wykwalifikowanego zespołu? Jakie zmiany wprowadzać na poziomie państwa, by wspierać budowanie innowacyjnej gospodarki opartej na kapitale ludzkim? – odpowiedzi na te pytania poszukamy wspólnie z przedstawicielami działów HR polskich przedsiębiorstw, a także z praktykami biznesu, badaczami kompetencji zawodowych Polaków oraz przedstawicielami rządu odpowiedzialnymi za kształtowanie gospodarki i polityki rynku pracy.

Istotnym punktem konferencji będzie debata na temat szkolnictwa wyższego w świetle wymagań jakie stawia innowacyjna gospodarka. Do udziału w niej zostali zaproszeni Janusz Piechociński - minister Gospodarki, prof. Lena Kolarska-Bobińska - minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Władysław Kosiniak-Kamysz - minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Henryka Bochniarz - prezydent Konfederacji Lewiatan. Debatę poprowadzi Jacek Żakowski – dziennikarz tygodnika „Polityka”.

Po zakończeniu części plenarnej poprowadzone zostaną równolegle 4 ścieżki tematyczne, dotyczące edukacji (Pożytki z wykształcenia i zadowolenie z pracy, Szkolnictwo wyższe a innowacyjna gospodarka, Oczekiwania młodych wobec przyszłego zatrudnienia), rynku pracy (Potrzeby zatrudnieniowe polskich pracodawców, Praca kobiet, praca mężczyzn – przypadek Polski, Szara strona rynku pracy – czy elastyczność jest rozwiązaniem?) oraz badań i analiz (Branżowa charakterystyka popytu i podaży kompetencji, Badania z wykorzystaniem podejścia kontrfaktycznego, Evidence-based policy – „+” czy „-„?).

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w konferencji BKL oraz zachęcamy do zapoznania się z pełnymi wynikami badań zaprezentowanych w formie raportów na stronie internetowej projektu www.bkl.parp.gov.pl/.

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. Актуальное Леон бет зеркало всегда под рукой для ставок в любое время.