MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Prof. Jerzy Duszyński został dziś wybrany na nowego prezesa Polskiej Akademii Nauk. W głosowaniu prof.Duszyński pokonał prof. Mirosławę Marody. Prof. Jerzy Duszyński jest biochemikiem, profesorem nauk biologicznych. W latach 2008-2009 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

- Serdecznie gratuluję nowemu Panu Prezesowi – mówi minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska. – PAN w obecnym niezmienionym kształcie trwa od kilkudziesięciu lat. Nadszedł obecnie dobry moment do istotnych reform strukturalnych i organizacyjnych. Zwłaszcza, że potencjał instytutów PAN jest ogromny. Pracuje tam prawie 5,5 tys. wybitnych naukowców, a wiele instytutów ma kategorię A lub A+. W Polskiej Akademii Nauk trwa już dyskusja nad oddzieleniem korporacji od instytutów oraz nad połączeniem badań i edukacji. Dojrzewa więc atmosfera do istotnych zmian, a dyskusja nad nową formułą to istotne zadanie nowego prezesa – dodaje prof. Lena Kolarska-Bobińska

Prof. Jerzy Duszyński został wybrany dziś w drugim głosowaniu. Otrzymał 111 głosów. Na prof. Mirosławę Marody głosowało 68 członków Zgromadzenia Ogólnego PAN.

Nowym prezesem PAN prof. Duszyński zostanie w momencie powołania go przez Prezesa Rady Ministrów. Powołanie to następuje na podstawie wyboru dokonanego przez Zgromadzenie Ogólne PAN.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt