MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Wysoko wykwalifikowana kadra, kontakty z uczelniami na całym świecie, innowacyjność i orientacja na współpracę z przemysłem połączone z pasją badawczą i dostępem do najnowszych technologii oraz już siedemdziesiąt lat doświadczenia w kształceniu kadr specjalistów - to Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.

artykuł sponsorowany

Obecnie uczelnia na siedmiu wydziałach kształci prawie siedemnaście tysięcy studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, pod okiem ponad tysiąca dwustu pracowników naukowych i dydaktycznych - wielu z nich to wybitni naukowcy i członkowie międzyuczelnianych oraz międzynarodowych zespołów badawczych. W ofercie edukacyjnej uczelnia posiada również studia III stopnia (studia doktoranckie), studia podyplomowe i kursy.

Politechnika współpracując w dziedzinie badań i konsultacji z wiodącymi na rynku przedsiębiorstwami, znanymi firmami i światowymi korporacjami, organizuje studentom miejsca staży i praktyk.

Uczelnia osiągnęła wysoką pozycję nie tylko w kraju - jest też cenionym partnerem w kontaktach międzynarodowych. Prowadzi współpracę naukową i wymianę studencką z większością krajów Unii Europejskiej oraz ośrodkami akademickimi m.in. w Stanach Zjednoczonych, Australii, Chinach, Japonii i Korei Płd. Studenci trzech wydziałów mają możliwość uzyskania podwójnego dyplomu - Politechniki i współpracujących z nami uczelni europejskich.

Politechnika patronuje wielu przedsięwzięciom kulturalnym, wspierając funkcjonowanie teatru, chóru akademickiego i orkiestry. Organizuje wystawy w kilku swoich galeriach, prowadzi radio internetowe, wydaje czasopismo, dysponuje własną biblioteką i wydawnictwem. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje w osiemdziesięciu kołach naukowych oraz czterdziestu sekcjach sportowych.

Uczelnia, z siedzibą w pobliżu zabytkowego centrum Krakowa przy ul. Warszawskiej, mieści się na trzech kampusach, gdzie obok obiektów dydaktycznych, pracowni i laboratoriów, funkcjonują stołówki i kawiarnie, klub studencki i nowoczesne obiekty sportowe. Politechnika oferuje studentom ponad dwa tysiące miejsc w domach studenckich i zapewnia wiele form pomocy materialnej.

Uczelnia dba o najwyższe standardy etyczne i wysoki poziom naukowy, tak aby każdy absolwent na rynku pracy mógł wybierać spośród jak najlepszych ofert, zgodnie z promującym uczelnię hasłem: Politechnika Krakowska - Prosta droga do Kariery.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt