MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Urząd Patentowy RP po raz kolejny podejmuje temat roli wzornictwa w innowacyjnej gospodarce. Nowe, doskonale zaprojektowane produkty i usługi wpływają na jakość życia, budują pozycję firm zarówno na rynku krajowym, jak i globalnym oraz jako wyznaczniki innowacyjności przedsiębiorstw i regionów kreują też wizerunek Polski w świecie. Powstawanie takich innowacyjnych produktów jest możliwe jedynie przy efektywnej współpracy wszystkich zaangażowanych stron: projektantów, przedsiębiorców i przedstawicieli lokalnych instytucji samorządowych.

Podczas konferencji przedsiębiorcy oraz przedstawiciele środowisk związanych z sektorem kreatywnym będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, zdiagnozowania przyczyn, które utrudniają ich efektywną współpracę, a także wskazania niezbędnych działań finansowych, prawnych oraz edukacyjnych, które przyczyniłyby się do większego wykorzystania wzornictwa przemysłowego oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w MSP. Przedstawione zostaną także kwestie związane z możliwościami uzyskiwania przez przedsiębiorców wsparcia innowacyjnej działalności biznesowej związanej ze wzornictwem w ramach programów nowej perspektywy finansowej UE.

Wśród głównych zagadnień poruszanych na konferencji znajdą się:

  • Zarządzanie wzornictwem w procesie powstawania nowego produktu
  • Design Thinking, a zdolność do kreowania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie
  • Tworzenie nowych produktów i usług w oparciu o zrozumienie potrzeb użytkowników
  • Ekonomiczna wartość designu
  • Dostępne źródła finansowania wzornictwa przemysłowego
  • Prawna ochrona wzornictwa
  • Kreowanie marki narodowej poprzez promocję wzornictwa przemysłowego

W panelach dyskusyjnych wezmą udział eksperci związani z sektorem wzornictwa z kraju i zagranicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji państwowej, samorządowej, szkolnictwa wyższego, organizacji biznesowych oraz sektora kreatywnego.

Do udziału w tym wydarzeniu są zaproszeni przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, sektora kreatywnego, władz regionalnych, a także wszystkie osoby zainteresowane budowaniem dobrych relacji pomiędzy tymi środowiskami.

Podczas Konferencji zorganizowane zostaną stanowiska konsultacyjne Urzędu Patentowego RP, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, gdzie przedsiębiorcy będą mogli bezpośrednio uzyskać informacje o możliwościach wsparcia ich działalności. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa najciekawszych projektów wzorniczych pochodzących od polskich projektantów lub producentów, wyróżnionych w plebiscycie must have 2014. Ekspozycja ta przygotowywana wspólnie z Łódź Design Festival będzie miała miejsce w holu głównym siedziby Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie i transmitowana w Internecie poprzez stronę: www.uprp.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Miejsce:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
ul. Książęca 4, Warszawa

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt