MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Kierunki przyszłości:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Akademia Leona Koźmińskiego
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
PWSZ im. J. Amosa Komeńskiego w Lesznie
Kolegium Artes Liberales - Uniwersytet Warszawski
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie - Uniwersytet Śląski

Kierunki studiów

Gubisz się w gąszczu wymagań rekrutacyjnych na Twoje wymarzone studia? A może jeszcze nie wiesz, jaką uczelnię wybrać, albo wahasz się nad wyborem kierunku?

Ten serwis powstał z myślą o wszystkich Maturzystach 2020: zarówno tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o swoim wymarzonym kierunku, jak i o tych wciąż niepewnych co do swojej studenckiej przyszłości.

Prezentowane kierunki, uporządkowane według dziedzin, zawierają dokładny opis wymagań rekrutacyjnych oraz możliwości studiowania we wszystkich polskich szkołach wyższych w roku akademickim 2020/21.

artystyczne

Aktorstwo

aktorstwo
aktorstwo nowych mediów
aktorstwo teatru muzycznego
kierunek wokalno-aktorski
sztuki sceniczne

Film i reżyseria

animacja
film animowany i efekty specjalne
film i fotografia
film i multimedia
film i sztuki audiowizualne
montaż filmowy
organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
produkcja medialna
produkcja teatralna i organizacja widowisk
produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych
realizacja obrazu filmowego
realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
reżyseria
reżyseria filmowa i telewizyjna
scenariopisarstwo
sztuka operatorska

Kierunki muzyczne

dyrygentura
historyczne praktyki wykonawcze
instrumentalistyka
jazz i muzyka estradowa
jazz i muzyka rozrywkowa
kompozycja i teoria muzyki
kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki
Music in Public Space
musical i choreografia
muzyka i animacja artystyczna
muzyka kościelna
muzyka w mediach
muzyka w mediach i produkcja muzyczna
muzyka w multimediach
muzyka w przestrzeni publicznej
muzykoterapia
produkcja muzyczna i realizacja dźwięku
reżyseria dźwięku
Sound Design
taniec
wokalistyka

Kierunki plastyczne

architektura przestrzeni kulturowych
architektura wnętrz
design krajobrazu
Digital Design
Game and Interactive Graphic Design
grafika
grafika – projektowanie graficzne i multimedia
grafika artystyczna
grafika cyfrowa i multimedia
grafika projektowa
grafika projektowa i multimedialna
grafika reklamowa i multimedia
grafika użytkowa z reklamą
graphic arts
Graphic Design
graphic design and multimedia
Graphics
Interior Design
malarstwo
malarstwo i projekty interdyscyplinarne
multimedia i grafika użytkowa
Painting
projektowanie graficzne i sztuka multimediów
projektowanie wnętrz
rzeźba
sztuka i wzornictwo ceramiki
sztuka i wzornictwo szkła
sztuki plastyczne
Visual Arts
wzornictwo
wzornictwo przemysłowe
wzornictwo ubioru i akcesoriów mody
wzornictwo w technologiach druku i nowych mediach

Pozostałe artystyczne

Architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna
Art & Design
Art & Science
artystyczna grafika komputerowa
biżuteria
Creative management in new media
Design
Design społeczny
Fashion Design
fotografia
fotografia i kreacja przekazu wizualnego
fotografia i multimedia
Games and Virtual Reality Design
intermedia
kompozycja wizualna
konserwacja i restauracja dzieł sztuki
kuratorstwo i teorie sztuki
meblarstwo
Multimedia Creation
ochrona dóbr kultury
produkcja audiowizualna
projektowanie gier
projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
projektowanie grafiki gier i przestrzeni wizualnej
projektowanie ubioru
scenografia
scenografia i technologia teatru lalek
sztuka kulinarna
sztuka mediów i edukacja wizualna
sztuki nowoczesne
sztuki wizualne
technologia teatru lalek
tkanina i stylizacja wnętrz
tkanina i ubiór
włókiennictwo
włókiennictwo i przemysł mody
zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych

humanistyczne

Filologia polska

studia pisarskie
edytorstwo
edytorstwo klasyczne i cyfrowe
filologia polska
filologia polska jako obca
filologia polska nauczycielska
filologia polskiego języka migowego
glottodydaktyka polonistyczna
język polski od podstaw z językiem niemieckim
język polski od podstaw z językiem obcym
język polski w komunikacji społecznej
komparatystyka literacko-kulturowa
krytyka literacka
kultura i praktyka tekstu - twórcze pisanie i edytorstwo
międzynarodowe studia polskie
nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
polonistyka - komparatystyka
polonistyka antropologiczno-kulturowa
polonistyka stosowana
polonistyka w kontekstach kultury
studia polskie dla cudzoziemców
studia polskie z językiem angielskim
sztuka kreatywnego pisania
sztuka pisania
twórcze pisanie

Filologie obce i języki

Angewandte Germanistik
angielski język biznesu
anglistyka
anglistyka od podstaw
Business English
English for Business Purposes
English in Public Communication
English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies
English Philology
English Philology – Teacher Training Programme
English Studies
English Studies – American and Canadian Studies for Intercultural Communications and Diplomacy
English Studies – Linguistics
English Studies – Literature and Culture
English Studies: Literature and Culture
etnofilologia kaszubska
etnolingwistyka
European Joint Master’s Programme in English and American Studies
fennistyka
filologia
filologia – filologia angielska
filologia – filologia norweska
filologia – filologia szwedzka
filologia – iberystyka
filologia – italianistyka
filologia – japonistyka
filologia – lingwistyka stosowana
filologia – sinologia
filologia – skandynawistyka
filologia angielska
filologia angielska w edukacji
filologia angielska w zakresie nauczania języka
filologia angielska z drugim językiem obcym
filologia angielska z językiem niemieckim
filologia angielska z lingwistyką stosowaną
filologia angielsko-celtycka
filologia angielsko-chińska
filologia arabska
filologia bałkańska
filologia bałtycka
filologia białoruska z językiem angielskim
filologia chorwacka z językiem serbskim
filologia czeska
filologia francuska
filologia francuska z drugim językiem romańskim
filologia germańska
filologia germańska z dodatkowym językiem obcym
filologia germańska z językiem angielskim
filologia hiszpańska
filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną
filologia hiszpańska z językiem angielskim
filologia iberyjska
filologia indyjska
filologia klasyczna
filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską
filologia koreańska
filologia niderlandzka
filologia norweska
filologia nowogrecka
filologia obca nauczycielska
filologia orientalna – arabistyka
filologia orientalna – indologia
filologia orientalna – iranistyka
filologia orientalna – japonistyka
filologia orientalna – sinologia
filologia orientalna – turkologia
filologia portugalska
filologia romańska
filologia romańska i iberystyka – francuski/hiszpański
filologia romańska od podstaw
filologia romańska z drugim językiem romańskim
filologia romańska z językiem obcym do wyboru
filologia rosyjska
filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym
filologia rumuńska
filologia rumuńska
filologia skandynawska
filologia słowiańska
filologia szwedzka
filologia ugrofińska
filologia ukraińska
filologia ukraińska z językiem rosyjskim
filologia ukraińska: język – komunikacja – przekład
filologia węgierska
filologia włoska
filologia wschodniosłowiańska
filologie regionów
Germanistik
Germanistik – Lehramt
germanistyka
germanistyka od podstaw
hebraistyka
hispanistyka
hispanistyka stosowana
hungarystyka
iberystyka – hispanistyka
iberystyka – portugalistyka
italianistyka
japonistyka
język angielski w biznesie
język angielski w turystyce
język biznesu
język czeski w sektorze usług
język i kultura Rosji
język i literatura Rosji
język niemiecki i komunikacja w biznesie
język niemiecki w biznesie
język niemiecki w obrocie gospodarczym
język obcy w biznesie
język rosyjski dla biznesu
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych
język ukraiński w biznesie i turystyce z językiem rosyjskim
języki obce w komunikacji społecznej
języki obce w sektorze usług
języki obce w służbie publicznej
języki obce w turystyce
komunikacja biznesowa w języku rosyjskim
koreanistyka
kultura Rosji i narodów sąsiednich – studia filologiczne
Langue française, intitutions europêennes et relations internationales
lingwistyka
lingwistyka dla biznesu
lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie
lingwistyka stosowana
lingwistyka stosowana angielsko-arabska
lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka
lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska
lingwistyka stosowana dla przemysłu
lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska
lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska
lingwistyka w biznesie
lingwistyka w komunikacji specjalistycznej
Narratology for game writesrs & designers
neofilologia
niderlandystyka
Philology
przekład literacki
przekład rosyjsko-polski
przekładoznawstwo
przekładoznawstwo literacko-kulturowe
romanistyka
rusycystyka
sinologia
skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe
Specialized English for Business
studia niderlandystyczne
studia slawistyczne
studia śródziemnomorskie
tłumaczenie konferencyjne polsko-angielskie
tłumaczenie kreatywne i specjalistyczne
tłumaczenie pisemne i multimedialne
tłumaczenie ustne
translacja konferencyjna
translatoryka
turkologia
ukrainistyka
ukrainistyka z językiem angielskim
wschodniosłowiańskie studia translatoryczne

Filozofia

coaching filozoficzny
doradztwo filozoficzne z mentoringiem
etyka
etyka – mediacje i negocjacje
filozofia
filozofia i etyka
International Studies in Philosophy
Philosophy

Interdyscyplinarne

studia śródziemnomorskie – podróże historyczne
antropologia języka i komunikacji
archiwistyka i elektroniczne zarządzanie dokumentacją
archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
archiwistyka, biurowość i cyfryzacja
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Artes Liberales
bioetyka
biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego
bohemistyka antropologiczno-kulturowa
Culture, Thought and Humanity
dwujęzyczność w komunikacji wielokulturowej
dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie
filologia angielska z pedagogiką
filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie
filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii
gospodarka i ekonomia w dziejach
historia i polityka współczesna – interdyscyplinarne studia nauczycielskie
historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej
humanistyka cyfrowa
Indywidualne Studia Międzydziedzinowe
Indywidualne Studia Międzyobszarowe
indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych
interdyscyplinarne studia europejskie
italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem
językoznawstwo i zarządzanie informacją
kulturoznawstwo i wiedza o mediach
latynistyczno-polonistyczne studia nauczycielskie
Liberal Arts and Sciences
literatura popularna i kreacje światów gier
Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS)
Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne /MISHiS/
międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
okcydentalistyka
Philosophy and Culture of East-Central Europe – Experience and Thought
polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie
polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie
Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Others
religioznawstwo
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
studia filologiczno-kulturoznawcze
studia historyczno-społeczne
studia nad buddyzmem
studia nad buddyzmem współczesnym
studia śródziemnomorskie i klasyczne
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies
studium humanitatis – tradycje cywilizacji europejskiej
The Interdisciplinary MA Programme in Polish Studies, Jewish Studies and History
twórcze pisanie i marketing wydawniczy
Uniwersyteckie Studia Humanistyczne: Historia - Filozofia - Muzyka
zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

Kierunki związane z historią

Antiquity And Archeology
Archaeology
archeologia
archeometria
doradztwo i infobrokerstwo historyczne
e-historia
geoarcheologia
historia
historia cywilizacji śródziemnomorskich
historia i kultura
historia i kultura Żydów
historia i teraźniejszość
historia sztuki
historia w przestrzeni publicznej
historical maritime and coastal turism
militarioznawstwo
militarystyka historyczna
public history in international relations
studia nad wojną i wojskowością
środkowoeuropejskie studia historyczne
wojskoznawstwo

Kulturoznawstwo

Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Socities
African Studies
American Studies
amerykanistyka
bałkanistyka
Central Europe in The International Perspective
Central European and Balkan Studies
Comparative Heritage Studies
Cultural Communication
Cultural Studies
Cultures and Religions of the World
cywilizacja zachodnioeuropejska
Digital Cultures
East and Central European Studies
etnologia
etnologia – antropologia kulturowa
etnologia i antropologia kulturowa
European Cultures
European Studies
European Studies – European Integration
europeistyka
europeistyka – integracja europejska
europeistyka – studia europejskie
europeistyka i stosunki transgraniczne
europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych
europejskie studia kulturowe
geoslawistyka
iberoznawstwo
iberystyka
judaistyka
komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka
Kultur und Kommunikation
kultura klasyczna
kulturoznawstwo
kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
kulturoznawstwo europejskie
kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
kulturoznawstwo międzynarodowe
kulturoznawstwo teksty kultury
kultury i religie świata
laboratoria kultury współczesnej
latynoamerykanistyka
MA in Cultural Studies
MA in European Studies
Media Cultures
mediacja międzykulturowa
międzynarodowe studia kulturowe
Oriental Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies
orientalistyka
orientalistyka – afrykanistyka
orientalistyka – arabistyka
orientalistyka – egiptologia
orientalistyka – hebraistyka
orientalistyka – indologia
orientalistyka – iranistyka
orientalistyka – japonistyka
orientalistyka – koreanistyka
orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego
orientalistyka – mongolistyka i tybetologia
orientalistyka – sinologia
orientalistyka – turkologia
porównawcze studia cywilizacji
relacje międzykulturowe
slawistyka
stosunki międzykulturowe
studia amerykanistyczne
studia europejskie
studia kanadyjskie
studia o Niemczech
studia romanistyczne
TransAtlantic Studies

nauki o sztuce, filmie, teatrze

animacja kultury
animacja kultury i twórczej aktywności w sieci
animacja kultury w przestrzeni społecznej
animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną
antropologia literatury, teatru i filmu
edukacja kulturalna
filmoznawstwo
filmoznawstwo i kultura mediów
filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
krytyka artystyczna
kultura w mediach i komunikacji
kultury mediów
Media Content & Creative Writing
media interaktywne i widowiska
mediacja sztuki
menedżer dziedzictwa kulturowego
muzeologia
muzykologia
ochrona dóbr kultury i muzealnictwo
produkcja form audiowizualnych
projektowanie kultury
rynek sztuki i zarządzanie w kulturze
sztuka i edukacja
sztuka i media
sztuka mediów
sztuka współczesna
sztuki społeczne
teatrologia
technologie cyfrowe w animacji kultury
wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
wiedza o teatrze
wiedza o teatrze i filmie
zarządzanie dziedzictwem kulturowym
zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków
zarządzanie kulturą wizualną

nauki teologiczne

familiologia
komunikacja kultury i religii
nauki o rodzinie
orientalistyka chrześcijańska
specjalistyczne studia teologiczne
teologia
teologia kanoniczna
Theological Science
Theological Studies
Theology

Pozostałe humanistyczne

analiza i kreowanie trendów
bibliotekarstwo
dyplomacja
dyplomacja europejska
humanistyka drugiej generacji
infobrokerstwo i nowoczesna biurowość
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
informacja w e-społeczeństwie
informacja w instytucjach e-społeczeństwa
informatologia stosowana
komunikacja międzykulturowa
komunikacja międzykulturowa w Europie
krajoznawstwo i turystyka historyczna
krajoznawstwo i turystyka kulturowa
kultura i sztuka współczesna
lingwistyka praktyczna i copywriting
literatura popularna i kreacje światów gier
literatura powszechna
organizacja turystyki historycznej
performatyka
Philosophy and Culture of East-Central Europe
przekład interkulturowy i intermedialny
retoryka stosowana
turystyka historyczna
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
turystyka historyczna i kulturowa
turystyka historyczna i muzealnictwo
turystyka krajoznawcza i kulturowa
turystyka kulturowa
turystyka religijna

Wiedza o krajach i regionach

Asia-Europe Relations: Exploring Business Opportunities
Baltic Region Studies
bałkańska turystyka kulturowa
bałtyckie studia kulturowe
Borders and Boundaries Studies
helwetologia – studia szwajcarskie
interdyscyplinarne studia europejskie
Korean Studies
MA in Asian Studies
mediteranistyka
niemcoznawstwo
Polacy i Niemcy w Europie
portugalistyka
portugalistyka – studia portugalsko-brazylijskie
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe
regionalistyka europejska
regionalistyka kulturowa
rosjoznawstwo
rozwój regionalny i fundusze europejskie
Scandinavian Studies
sinologia
skandynawistyka
studia afrykańskie
studia anglistyczno-slawistyczne
studia azjatyckie
studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia
studia bałkańskie
studia bliskowschodnie
studia euroazjatyckie
studia nad Chinami
studia nad Indiami i Azją Południową
studia nad Japonią
studia nad Koreą
studia nad słowiańszczyzną wschodnią
studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
studia o Polsce
studia polonistyczno-germanistyczne
studia polsko-niemieckie
studia polsko-ukraińskie
studia regionalne
studia regionalne i lokalne
studia skandynawsko-bałtyckie
studia strategiczne nad Azją
studia śląskie
studia środkowo-wschodnioeuropejskie
studia śródziemnomorskie
studia śródziemnomorskie – podróże historyczne
studia wschodnie
studia wschodnioeuropejskie i bałkańskie
TransAtlantic Studies
turystyka i kultura śródziemnomorska
wschodoznawstwo

medyczne i nauki o zdrowiu

Analityka medyczna

analityka medyczna

Farmacja

Drug Discovery and Development
farmacja
inżynieria farmaceutyczna
Pharmacy
produkty farmaceutyczne i kosmetyczne – nauka i przemysł

Interdyscyplinarne

administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia
aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym
analityka kryminalistyczna i sądowa
biotechnologia medyczna
chemia medyczna z projektowaniem leków
dietetyka i ekologiczna żywność
ekorehabilitacja
hortiterapia
Medical Biotechnology
Medical Informatics
medyczna biotechnologia molekularna
psychologia medyczna
psychologia zdrowia
ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore
systemy diagnostyczne w medycynie
toksykologia z elementami kryminalistyki
zarządzanie instytucjami służby zdrowia
zarządzanie ryzykiem zdrowotnym
zarządzanie w ochronie zdrowia
zarządzanie w systemie ochrony zdrowia

Kierunek lekarski

faculty of medicine
kierunek lekarski
Medical Programme
Medicine

Kierunek lekarsko-dentystyczny

faculty of dentistry
higiena dentystyczna
kierunek lekarsko-dentystyczny

Pielęgniarstwo i położnictwo

Nursing
pielęgniarstwo
położnictwo

Pozostałe medyczne i o zdrowiu

audiofonologia
audiofonologia z protetyką słuchu
badania kliniczne
biokosmetologia
biomedycyna
biostatystyka
biostatystyka kliniczna
coaching medyczny
Cosmetology
Dietetics
dietetyka
dietetyka i promocja zdrowia
dietetyka kliniczna
dietetyka w sporcie i rekreacji
DUO-OTM ocena technologii medycznych
elektroradiologia
fizjoterapia
fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej
Health Trainer
higiena dentystyczna
higiena stomatologiczna
inżynieria ochrony zdrowia i promocja
inżynieria w medycynie
kinezjologia
koordynator medyczny
koordynowana opieka senioralna
kosmetologia
logopedia kliniczna z terapią zajęciową
nowoczesna kosmetologia estetyczna
odnowa biologiczna
optometria
optyka okularowa
organizacja i ekonomika ochrony zdrowia
Physiotherapy
Physiotherapy
protetyka słuchu
przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny
psychofizyczne kształtowanie człowieka
ratownictwo medyczne
techniki dentystyczne
technologia biomedyczna
technologia kosmetyków
telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology
terapia zajęciowa
zdrowie publiczne
zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia
zdrowie publiczne i epidemiologia
zdrowie środowiskowe
zdrowie środowiskowe i BHP

przyrodnicze

Biologia

agrobiologia
biologia
biologia człowieka
biologia i zdrowie człowieka
biologia kryminalistyczna
biologia medyczna
biologia nauczycielska
biologia sądowa
biologia stosowana
biologia z przygotowaniem pedagogicznym
biologia żywności i żywienia
biology
Global Change Biology
Hydrobiology
paleobiologia

Geografia

geografia
geografia fizyczna z geoinformacją
geografia i geoinformacja
geografia i kształtowanie środowiska
geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS
geografia stosowana
Geographic Information Systems
geomonitoring

Geologia

geologia
geologia inżynierska
geologia poszukiwawcza
geologia stosowana
gleboznawstwo
inżynieria geologiczna

Interdyscyplinarne

geoinformacja z gospodarką przestrzenną
agroekologia
analityka środowiskowa i przemysłowa
aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi
Bioanalytical Technologies
biogospodarka
biogospodarka zrównoważona
bioinformatyka
bioinformatyka i analiza danych
bioinformatyka i biologia systemów
bioinformatyka w biogospodarce
bioinformatyka z biofizyką stosowaną
bioinżynieria
biologiczne podstawy kryminalistyki
biomonitoring
biomonitoring i biotechnologie ekologiczne
biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
biotechnologia
biotechnologia molekularna
biotechnologia stosowana roślin
biotechnologia środowiska
Biotechnology
Earth Sciences in a Changing World
ekologia i środowisko
ekologia integralna
Environmental Quality Management
genetyka i biologia eksperymentalna
geofizyka w geologii
geografia i gospodarka przestrzenna
geografia i gospodarka przestrzenna
Geohazards and Climate Change
geoinformatyka
geoinformatyka i geologia środowiska
geoinformatyka i techniki satelitarne
geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny
gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu
Green Economy – zielona gospodarka
hydrologia, meteorologia i klimatologia
Industrial Biotechnology
indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych – MISMaP
indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk społecznych i nauk humanistycznych
informatyka geoprzestrzenna
inżynieria ochrony klimatu
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze
Molecular Biotechnology
neurobiologia
ochrona dóbr kultury i środowiska
ochrona i zarządzanie środowiskiem
ochrona klimatu
ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna
ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracy
rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
remote sensing and geo informatics
studia matematyczno-przyrodnicze
studia przyrodnicze i technologiczne (science and technology)
survival i animacja przyrodnicza
technologia biosurowców i biomateriałów
technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem
zarządzanie odnawialnymi źródłami energii
zarządzanie zasobami Ziemi
zielona energia
zrównoważony rozwój i środowisko

Oceanografia i studia morskie

gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym
gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
ichtiologia i akwakultura
ichtiologia morska
Marine and Coastal Geosciences
marine biotechnology
oceanografia
oceanografia fizyczna stosowana
studia marynistyczne

Pozostałe przyrodnicze

administrowanie środowiskiem
akwakultura – biznes i technologia
analityka z diagnostyką molekularną
Applied Petroleum Geosciences
biomateriały inspirowane naturą
Clean Energy
Climatology
diagnostyka molekularna
Ecology and Evolution
ekoinnowacje w infrastrukturze środowiska
ekoinżynieria
ekologia miasta
eksploatacja zasobów naturalnych
energy and enviromental engineering
environmental and plant biotechnology
Environmental Management
Environmental Protection
Environmental Protection and Management
florystyka ze sztuką ogrodową
genetyka
geofizyka
geoinformacja
geoinformacja środowiskowa
Geoinformation and Spatial Management
geoinformatyka
gospodarka obiegu zamkniętego
gospodarka odpadami i recykling
gospodarka surowcami mineralnymi
gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi
gospodarowanie zasobami naturalnymi
gospodarowanie zasobami wodnymi
hydrografia morska
inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym
inżynieria ochrony środowiska
inżynieria rolnicza i leśna
inżynieria rolno-spożywcza
inżynieria rolno-spożywcza i leśna
inżynieria w biologii stosowanej
inżynieria zagrożeń środowiskowych
jakość i bezpieczeństwo środowiska
korozja
międzywydziałowe studia ochrony środowiska
mikrobiologia
mikrobiologia stosowana
monitoring i analityka środowiska
monitoring i zarządzanie środowiskiem
monitoring i zarządzanie środowiskiem
monitoring środowiska przyrodniczego
ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego
ochrona przyrody
ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna
ochrona środowiska
ochrona zasobów przyrodniczych
recykling materiałów
rewitalizacja dróg wodnych
rewitalizacja terenów zdegradowanych
Sustainability Studies
technologie ochrony środowiska
turystyka przyrodnicza
waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody
zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu
zarządzanie ochroną środowiska
zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego
zarządzanie zasobami przyrody
zmiany klimatu – przeciwdziałanie i adaptacja
zmiany klimatu Ziemi
zrównoważone zarządzanie zasobami środowiska

rolnicze, leśne i weterynaryjne

Leśnictwo

agroleśnictwo
Forest Husbandry
Forest Information Technology
Forestry
gospodarka leśna
leśnictwo
ochrona bioróżnorodności
Wood Science

Nauki o zwierzętach

Animal Husbandry
Animal Production Management
Animal Production Management – Chinese and European Circumstances
animal science
Animal Science and Dairy Production
animaloterapia
behawiorystyka zwierząt
bioinżynieria zwierząt
Equine Management and Care
etologia i psychologia zwierząt
hipologia i jeździectwo
hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
kynologia
ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie
pielęgnacja zwierząt i animaloterapia
psychologia i biologia zwierząt
stosowana psychologia zwierząt
zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt
zoopsychologia z animaloterapią
zootechnika
zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
żywienie zwierząt

Ogrodnictwo

doradztwo ogrodnicze
enologia i cydrownictwo
Horticulture
Horticulture: Seed Science and Technology
hortitechniki precyzyjne
international master of horticultural science
Medicine of Plants
medycyna roślin
ochrona zdrowia roślin
ogrodnictwo
ogrodnictwo miejskie i arborystyka
Plant Protection and Phytosanitary Control
Sustainable Horticulture
sztuka ogrodowa
sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
winogrodnictwo i enologia
Садоводство

Pozostałe rolnicze, leśne i weterynaryjne

agriculture and forestry technology
agrobiznes
agroinformatyka
agroinżynieria
Agronomy
agrotechnologia
agrotronika
agroturystyka
aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana
biodiagnostyka i biokonsulting
doradztwo w obszarach wiejskich
Global Manager in Agribusiness
gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych
gospodarka zasobami na obszarach wiejskich
ichtiologia i rybactwo śródlądowe
inspekcja weterynaryjna
inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych
inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
inżynieria przetwórstwa rolno-spożywczego
ochrona roślin i kontrola fitosanitarna
produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych
przetwórstwo drewna
pszczelarstwo w agroekosystemach
rybactwo
systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym
technika rolnicza i leśna
uprawa winorośli i winiarstwo
zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji
zarządzanie jakością w produkcji roślinnej
zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka
zielarstwo i fitoprodukty
zielarstwo i fitoterapia
zielarstwo i terapie roślinne

Rolnictwo

Advanced Technologies in Chinese and Polish Horticulture
Agriculture
agrobioinżynieria
Aquaculture and Fisheries
doradztwo i administracja rolnicza
ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności
inżynieria rolnicza
podstawy dla rolnictwa tropikalnego
Principles for Tropical Agriculture
rolnictwo
rolnictwo ekologiczne
rolnictwo i agrobiznes
technika rolnicza i agrotronika

Technologie związane z żywnością

Agri-food Economics and Trade
analityka produktów spożywczych
analityka żywności
bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
bezpieczeństwo i jakość produkcji żywności
bezpieczeństwo i produkcja żywności
bezpieczeństwo produktów zwierzęcych
bezpieczeństwo żywności
bioinżynieria produkcji żywności
broker innowacji w przemyśle spożywczym
browarnictwo i słodownictwo
chemia i analityka żywności
chemia i technologia żywności
chemia żywności
dietetyka i jakość żywności
dietetyka i żywienie zbiorowe
Food Engineering
Food Processing, Safety and Quality
Food Science: Technology and Nutrition
Food Technology
Food Technology and Human Nutrition
gastronomia
gastronomia i catering dietetyczny
gastronomia i sztuka kulinarna
gastronomia z dietetyką
inżynieria przetwórstwa żywności
jakość i bezpieczeństwo żywności
Master in Food Systems
menadżer produkcji i dystrybucji żywności
menedżer żywności i żywienia
mleczarstwo
produkcja i bezpieczeństwo żywności
produkcja i marketing żywności
projektowanie żywności niskoprzetworzonej
technologia i organizacja gastronomii
technologia żywności i żywienie człowieka
towaroznawstwo i marketing żywności
zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
zarządzanie jakością i analiza żywności
żywienie człowieka i dietetyka
żywienie człowieka i dietoterapia
żywienie człowieka i ocena żywności

Weterynaria

analityka weterynaryjna
Veterinary Medicine
weterynaria

społeczne

Dziennikarstwo i komunikacja

administracja publiczna i komunikowanie społeczne
architektura informacji
Communication Management
digital media – kreatywność, analiza, zarządzanie
dziennikarstwo
dziennikarstwo dla służb mundurowych
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dziennikarstwo i kultura mediów
dziennikarstwo i medioznawstwo
dziennikarstwo i nowe media
dziennikarstwo i zarządzanie mediami
dziennikarstwo międzynarodowe
dziennikarstwo przyrodnicze
dziennikarstwo społeczne
dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji
e-edytorstwo i techniki redakcyjne
Global Communication
informacja w środowisku cyfrowym
Journalism and Information Studies
Journalism and New Media
Journalism and Social Communication
komunikacja cyfrowa
komunikacja i media
komunikacja i nowe media
komunikacja i przedsiębiorczość w nowych mediach
komunikacja internetowa
komunikacja medialna i społeczna
komunikacja medialna i wizerunkowa
komunikacja promocyjna i kryzysowa
komunikacja społeczna
komunikacja wizerunkowa
komunikowanie promocyjno-wizerunkowe - reklama, branding, public relations
logistyka i administrowanie w mediach
Media and Communication in Business
media audiowizualne i kultura cyfrowa
media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa
media i cywilizacja
media i dziennikarstwo
media i komunikacja w biznesie
medioznawstwo
nowe media
nowe media i e-biznes
nowe media i kultura cyfrowa
nowe media w komunikacji
proces wydawniczy i praktyka tekstu
public relations i zarządzanie informacją
publikowanie cyfrowe i sieciowe
publikowanie współczesne
zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Interdyscyplinarne

administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne
administracja i zarządzanie publiczne
administracyjno-ekonomiczne
administracyjno-ekonomiczny
analityka biznesu i bezpieczeństwa
antropozoologia
Applied Gender Studies
BA in International Relations and European Studies
Big Data w analityce społecznej
Bioeconomy
biznes i administracja
Business & Languages
Business and Languages
Business and Languages
Business and Security Analytics
Business, Society and Technology
coaching i doradztwo filozoficzne
Cognitive Science
cyberdemokracja i studia nad rozwojem
Data Science
Data Science and Business Analytics
diagnoza i terapia pedagogiczna
Digital Communication and Social Media for Management
Digital Entrepreneurship
Digital Marketing and Sales Management
doradztwo filozoficzne i coaching
Eastern European Jewish Studies
Economic Diplomacy and Statecraft
ekonomia społeczna i praca socjalna
ekonomiczna analiza prawa
elektroniczne przetwarzanie informacji
finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia
Future Mobility
game design
Game Studies
geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe
geopolityka i studia strategiczne
geowizualizacja historyczna i archeologiczna
Gestion et Technologie
Global and Development Studies
gospodarka energetyczna i zrównoważona transformacja
gospodarka i administracja publiczna
grafika komputerowa i produkcja multimedialna
grafika komputerowa w mediach
groznawstwo
HR w mediach i organizacjach międzynarodowych
Humanitarian Action
Indywidualne Studia Międzydziedzinowe
Intercultural and Business Relations in Europe
Intercultural Communication in Education and The Workplace
Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands
interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka
interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością
interdyscyplinarne studia strategiczne
International Management and Intercultural Communication – Global MBA
international master double degree program in business economics
International Master in Intercultural Business (MAGELLAN)
International Relations and Area Studies
International Security and Development
inżynieria bezpieczeństwa powietrznego
języki, prawo, przedsiębiorczość
kierunek ekonomiczno-prawny
kierunek prawno-ekonomiczny
kognitywistyka
kognitywistyka i komunikacja
kognitywistyka komunikacji
komunikacja i psychologia w biznesie
komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa
komunikacja wizerunkowo-mediacyjna
kryminalistyka i nauki sądowe
kryminologia i resocjalizacja
kultura cyfrowa i cyberbezpieczeństwo
Language and Communication in Healthcare
Language, Mind, Technology
Management and Artificial Intelligence
manager projektów społecznych
Master of Business Administration
Master of Liberal Arts
Masters Degree in Womens and Gender Studies (GEMMA)
Masters in Children’s Rights and Childhood Studies
media design i marketing wizerunkowy
media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne
media społecznościowe i marketing cyfrowy
międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji
nowe media, reklama, kultura współczesna
prawo i finanse w biznesie
prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe
prawo w zarządzaniu biznesem
psychokryminalistyka
psychologia i informatyka
Public Economy and Administration
Regional Integration in The Global Context
resocjalizacja z kryminologią
socjoinformatyka
sport i bezpieczeństwo
stosunki międzynarodowe i studia regionalne
strategiczne studia wschodnioeuropejskie
terapia artystyczna
Transition, Innovation and Sustainability Environments
zarządzanie i prawo w biznesie
zarządzanie i psychologia biznesu
zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach
zintegrowane planowanie rozwoju

Kierunki ekonomiczne

Advanced Analytics – Big Data
aktuariat i analiza finansowa
analityk finansowy 2.0
analityka biznesowa
analityka biznesu
analityka danych ekonomicznych
analityka danych w biznesie
analityka gospodarcza
analityka gospodarcza i ekonometria
analityka i komunikacja w biznesie
analiza danych – Big Data
Applied Economic and Social Analysis
Applied Economics and Social Analysis
audyt finansowy
BA in Business Economics
Bachelor in Business Administration
Bachelor of Business and Administration
badania i analizy społeczne
bankowość i finanse cyfrowe
bankowość i zarządzanie ryzykiem
Big Data Analytics
biobiznes
biznes elektroniczny
biznes i technologia ekologiczna
biznes międzynarodowy
Business and Digital Analytics
Business and Finance Management
Business Economics
Business Engineering
Business Intelligence w gospodarce
Business Management
Business Studies
circular economy
Computer Science and Econometrics
Creative Management in New Media
cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie
Data Science in Economics
design i zarządzanie projektami
design w biznesie
doradztwo inwestycyjno-gospodarcze
doradztwo podatkowe
e-biznes
E-business & Digital Marketing
E-Commerce
Economics
Economics and International Business
Economics and IT Applications
Economy
ekobiznes
ekonometria i analityka danych
ekonomia
ekonomia biznesu i finanse
ekonomia ekobiznes
ekonomia menedżerska
ekonomia miasta zrównoważonego
ekonomia społeczna
ekonomia stosowana dla inżynierów
ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
ESG in Finance
European Banking and Insurance in Digital Environment
europejski rynek pracy
Finance
Finance and Accounting
Finance and Accounting for Business
Finance and Accounting with ACCA qualification
Finance, International Investments and Accounting
Finance, Investments and Accounting
Financial Accounting Accredited by ACCA
Financial Analytics
Financial Engineering
Financial Management
finanse i biznes międzynarodowy
finanse i controlling
finanse i ekonomia biznesu
finanse i inwestycje
finanse i rachunkowość
finanse i rachunkowość biznesu
finanse i rachunkowość w biznesie
finanse i zarządzanie (governance)
finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie
finanse menedżerskie
finanse międzynarodowe
finanse publiczne w gospodarce cyfrowej
finanse z elementami matematyki
finanse, audyt, inwestycje
finanse, bankowość, ubezpieczenia
finanse, inwestycje i rachunkowość
finanse, rachunkowość i podatki
finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
Global Business Services
Global Business, Finance and Governance
Global Finance and Accounting
Global Human Resource Management
globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)
gospodarka cyfrowa
gospodarka i zarządzanie publiczne
gospodarka miejska i nieruchomości
gospodarka nieruchomościami
gospodarka o obiegu zamkniętym
gospodarka regionów nadmorskich
handel międzynarodowy
HR biznes partner
Informatics and Econometrics
informatyka i ekonometria
Innovation Management
innowacje w biznesie
innowacyjna gospodarka
International Business
International Business Law and Management
International Business Management
International Business Program
International Business, Trade & Marketing
International Economic Relations
International Economics
International Finance
International Financial Management
International Management
International Marketing
International Master Program in Management Accounting
International Trade
inwestycje i nieruchomości
inżynieria organizacji i zarządzania
inżynieria zarządzania
kierunek menedżerski
konsulting prawny i gospodarczy
Management
Management Accounting
Management and Finance
management instytucji publicznych i public relations
Managment instytucji publicznych i Public Relations
Maritime Business and Management
marketing
Marketing and sales
Marketing and Sales Management
marketing cyfrowy
marketing i biznes elektroniczny
marketing i komunikacja rynkowa
marketing i logistyka
marketing i sprzedaż
marketing w przemyśle
Master in International Business
Master of Business Studies
Master of Operations Management
media społecznościowe w zarządzaniu
menadżer żywności i żywienia
menedżer produktu
menedżer rozwoju produktu
menedżerskie studia ekonomiczno-prawne
menedżment sportu
metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
międzynarodowe stosunki gospodarcze
mikrobiznes
modern business - zarządzanie i rachunkowość
Modern Business Management
Modern Management
MSc in International Business Economics
nauki o jakości
obsługa biznesu
organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie
podatki
Product and Process Management
Product Manager – Engineering Studies
Project Management
przedsiębiorczość
przedsiębiorczość i finanse
przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce
przedsiębiorczość i inwestycje
przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
przemysł 4.0
public management
Quantitative Finance
Quantitative Methods in Contemporary Management
Quantitative Methods in Economics and Information Systems
rachunkowość
rachunkowość i controlling
rachunkowość i finanse biznesu
rachunkowość i podatki
rachunkowość i zarządzanie finansami
rynek finansowy
rynek finansowy – doradztwo inwestycyjne
rynek nieruchomości
rynki finansowe
sports menagment
strategie rozwoju biznesu
studia menedżerskie
Sustainability Management
Talent Management
Tourism Management
towaroznawstwo
towaroznawstwo spożywcze
towaroznawstwo w biogospodarce
tworzenie innowacji i zarządzanie projektami
ubezpieczenia
Urban Management
usługi biznesowe w nowoczesnej gospodarce
zarządzanie
zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe
zarządzanie - psychologia w zarządzaniu
zarządzanie – Big Data
zarządzanie „Uniwersytet Nysa”
zarządzanie biznesem
zarządzanie biznesowe
zarządzanie dla nieekonomistów
zarządzanie finansami i rachunkowość
zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego
zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
zarządzanie gospodarką komunalną
zarządzanie i coaching
zarządzanie i inżynieria usług
zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
zarządzanie informacją
zarządzanie informacją i bibliologia
zarządzanie informacją w nowych mediach
zarządzanie instytucjami artystycznymi
zarządzanie jakością i produkcją
zarządzanie kapitałem ludzkim
zarządzanie kreatywne
zarządzanie kreatywne w nowych mediach
zarządzanie kryzysowe w środowisku
zarządzanie kulturą i mediami
zarządzanie kulturą współczesną
zarządzanie mediami i reklamą
zarządzanie miastem
zarządzanie miastem i regionem
zarządzanie międzynarodowe
zarządzanie obszarami wiejskimi
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
zarządzanie projektami
zarządzanie projektami społecznymi
zarządzanie przyrodą
zarządzanie publiczne
zarządzanie publiczne
zarządzanie ryzykiem finansowym
zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych
zarządzanie środowiskiem
zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
zarządzanie w administracji lokalnej
zarządzanie w administracji publicznej
zarządzanie w nowoczesnej gospodarce
zarządzanie w politykach publicznych
zarządzanie w turystyce i w sporcie
zarządzanie zasobami ludzkimi
zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

Kierunki prawne i administracja

administracja
administracja europejska
administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne
administracja i cyfryzacja
administracja i polityka publiczna
administracja publiczna
administracja publiczna i rozwój regionalny
administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego
administracja zarządcza
administracja//zarządzanie
Administration
Administration in International Organizations
Aviation Law and Professional Pilot Licence
Criminal Justice
Criminology
Criminology and Criminal Justice
diagnostyka ekoprzestępczości
doradztwo podatkowe i administracja skarbowa
e-administracja
European Administration
European and International Business Law
European Business Administration
European Legal Studies
European Union Law
Intellectual Property and New Technologies
International Business Law and Arbitration
kierunek finansowo-prawny
kierunek menedżersko-prawny
kierunek prawno-administracyjny
kierunek prawno-biznesowy
kierunek prawno-menadżerski
kryminalistyka
kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa
kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie chemia sądowa
kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna
kryminalistyka w biogospodarce
kryminalistyka w służbie prawa
kryminologia
kryminologia i kryminalistyka
kryminologia i ściganie przestępstw
kryminologia prawnicza
kryminologia stosowana
Law in Business
Law in Business Management
Law in International Relations and Business
LL.M. International and European Law
nowoczesne technologie w kryminalistyce
podatki i doradztwo podatkowe
polski system prawny
prawo
prawo bezpieczeństwa wewnętrznego
prawo e-biznesu
prawo europejskie
prawo finansowe i skarbowość
prawo gospodarcze
prawo i finanse
prawo i podatki w biznesie
prawo internetu i ochrony informacji
prawo kanoniczne
prawo medyczne
prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej
prawo nowych technologii
prawo ochrony danych osobowych
prawo ochrony środowiska
prawo ochrony zasobów naturalnych
prawo ochrony zdrowia
prawo podatkowe i rachunkowość
prawo służb mundurowych
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych
prawo Unii Europejskiej
prawo urzędnicze
prawo w administracji i gospodarce
prawo w biznesie
prawo w działalności gospodarczej
prawo w zarządzaniu
prawo własności intelektualnej i nowych mediów
prawo zamówień publicznych
prawo zatrudnienia - kadry i płace
techniki kryminalistyczne

Kierunki związane z bezpieczeństwem

analityka bezpieczeństwa
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo i higiena pracy
bezpieczeństwo i obronność
bezpieczeństwo i porządek publiczny
bezpieczeństwo i prawo
bezpieczeństwo i systemy ochrony
bezpieczeństwo informacyjne
bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo
bezpieczeństwo informacyjne państwa
bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
bezpieczeństwo międzynarodowe
bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja
bezpieczeństwo militarne
bezpieczeństwo morskie państwa
bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
bezpieczeństwo państwa
bezpieczeństwo techniczne
bezpieczeństwo w biznesie
bezpieczeństwo w biznesie i administracji
bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej
bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce
bezpieczeństwo wewnętrzne
bezpieczeństwo wodne
bezpieczeństwo zdrowotne
biobezpieczeństwo
biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Computer System Security
cyberbezpieczeństwo
cybernetyka społeczna
dowodzenie
dowodzenie i zarządzanie
ekonomika obronności
information security
Internal Security
inżynieria bezpieczeństwa
inżynieria bezpieczeństwa pracy
inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego
kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa
kryptologia i cyberbezpieczeństwo
logistyka bezpieczeństwa
nadzór i kontrola
National Security
nauka o Policji
obronność
obronność i bezpieczeństwo narodowe
obronność państwa
penitencjarystyka
Security and Continuity of IT
systemy informacyjne w bezpieczeństwie
technika i technologia bezpieczeństwa i obronności
Undergraduate Programme in Internal Security
wojsko w systemie służb publicznych
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej
zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
zarządzanie bezpieczeństwem państwa
zarządzanie i dowodzenie
zarządzanie kryzysowe

Nauki polityczne i społeczne

doradztwo polityczne i publiczne
European Politics and Economics
geopolityka
Graduate Programme in Political Science
International and Political Studies
international political communication
International Politics and Diplomacy
marketing i lobbing polityczny
międzynarodowa polityka społeczna i analityka
międzynarodowe stosunki polityczne
nauki o polityce
nauki społeczne stosowane
Political Science
politologia
politologia 2.0
politologia i stosunki międzynarodowe
polityka publiczna
polityka społeczna
polityki miejskie i doradztwo publiczne
praca socjalna
praca socjalna i ekonomia społeczna
praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania
profilaktyka społeczna i resocjalizacja
resocjalizacja
samorząd terytorialny i polityka regionalna
stosowane nauki społeczne
Undergraduate Programme in Political Science
zarządzanie państwem
zarządzanie polityką społeczną
zarządzanie w służbach społecznych

Pedagogika i edukacja

arteterapia
chemia nauczycielska
e-learning w środowisku zróżnicowanym kulturowo
Education and Therapy
edukacja artystyczna
edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie
edukacja i terapia - Education and Therapy
edukacja informatyczna i pedagogika zdolności
edukacja informatyczna i szkolna pedagogika zdolności
edukacja muzyczna z muzyką kościelną
edukacja prorozwojowa
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
edukacja techniczno-informatyczna
gerontologia społeczna - asystent osób starszych
Graduate Programme in Teaching English to Young Learners
humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
Indywidualne Studia Nauczycielskie
logopedia
logopedia ogólna
logopedia ogólna i kliniczna
logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna
logopedia z audiologią
logopedia z fonoaudiologią
logopedia z językiem polskim jako obcym
logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego
Machine Learning
matematyka z informatyką
nauczanie biologii i przyrody
nauczanie chemii
nauczanie fizyki
nauczanie fizyki i informatyki
nauczanie języków obcych
nauczanie języków obcych – język angielski i rosyjski
nauczanie matematyki i informatyki
nauczyciel biologii i geografii
oligofrenopedagogika z arteterapią
pedagogika
pedagogika chrześcijańska
pedagogika małego dziecka
pedagogika medialna
pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji
pedagogika międzykulturowa z mediacją
pedagogika nauczycielska
pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna
pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzoną edukacją artystyczną
pedagogika resocjalizacyjna
pedagogika resocjalizacyjna - studia dualne
pedagogika resocjalizacyjna – studia dualne
pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
pedagogika specjalna
pedagogika sportu
pedagogika stosowana
pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
pedagogika wczesnej edukacji
pedagogika wczesnoszkolna
pedagogika wieku dziecięcego
pedagogika zdolności i informatyki
Pedagogy
polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie
popularyzacja i nauczanie fizyki
studia nauczycielskie – fizyka i matematyka
terapia zajęciowa z rehabilitacją
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne i sport
wychowanie fizyczne i zdrowotne
wychowanie fizyczne w służbach mundurowych
wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym

Pozostałe społeczne

aktywność fizyczna osób starszych
analityka i kreatywność społeczna
analityka i zarządzanie publiczne
analityka społeczna
animacja osób 50+
animacja pamięci społecznej
architektura przestrzeni informacyjnych
automatyzacja procesów biznesowych - BPA
Branding miast i regionów
Business Analytics
chrześcijańska turystyka religijna
coaching
coaching i doradztwo kariery
coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi
człowiek w cyberprzestrzeni
design i komunikacja społeczna
diagnostyka sportowa
dialog i doradztwo społeczne
doradztwo i coaching
doradztwo kariery i doradztwo personalne
e-gospodarka przestrzenna
ekomiasto
ekoturystyka
gastronomia i hotelarstwo