MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Kierunki przyszłości:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Akademia Leona Koźmińskiego
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
PWSZ im. J. Amosa Komeńskiego w Lesznie
Kolegium Artes Liberales - Uniwersytet Warszawski
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie - Uniwersytet Śląski

Kierunki studiów

Gubisz się w gąszczu wymagań rekrutacyjnych na Twoje wymarzone studia? A może jeszcze nie wiesz, jaką uczelnię wybrać, albo wahasz się nad wyborem kierunku?

Ten serwis powstał z myślą o wszystkich Maturzystach 2020: zarówno tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o swoim wymarzonym kierunku, jak i o tych wciąż niepewnych co do swojej studenckiej przyszłości.

Prezentowane kierunki, uporządkowane według dziedzin, zawierają dokładny opis wymagań rekrutacyjnych oraz możliwości studiowania we wszystkich polskich szkołach wyższych w roku akademickim 2020/21.

artystyczne

Aktorstwo

aktorstwo
aktorstwo nowych mediów
aktorstwo teatru muzycznego
kierunek wokalno-aktorski
sztuki sceniczne

Film i reżyseria

animacja
film animowany i efekty specjalne
film i fotografia
film i multimedia
film i sztuki audiowizualne
montaż filmowy
organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
produkcja medialna
produkcja teatralna i organizacja widowisk
produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych
realizacja obrazu filmowego
realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
reżyseria
reżyseria filmowa i telewizyjna
scenariopisarstwo
sztuka operatorska

Kierunki muzyczne

dyrygentura
instrumentalistyka
jazz i muzyka estradowa
jazz i muzyka rozrywkowa
kompozycja i teoria muzyki
kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki
musical i choreografia
muzyka i animacja artystyczna
muzyka kościelna
muzyka w mediach
muzyka w multimediach
muzyka w przestrzeni publicznej
muzykoterapia
produkcja muzyczna i realizacja dźwięku
reżyseria dźwięku
Sound Design
taniec
wokalistyka

Kierunki plastyczne

architektura przestrzeni kulturowych
architektura wnętrz
design krajobrazu
Digital Design
grafika
grafika artystyczna
grafika projektowa
grafika projektowa i multimedialna
grafika reklamowa i multimedia
graphic arts
graphic design and multimedia
malarstwo
malarstwo i projekty interdyscyplinarne
multimedia i grafika użytkowa
projektowanie wnętrz
rzeźba
sztuka i wzornictwo ceramiki
sztuka i wzornictwo szkła
sztuki plastyczne
Visual Arts
wzornictwo
wzornictwo przemysłowe
wzornictwo ubioru i akcesoriów mody
wzornictwo w technologiach druku i nowych mediach

Pozostałe artystyczne

Art & Design
artystyczna grafika komputerowa
Creative management in new media
Design
fotografia
fotografia i kreacja przekazu wizualnego
fotografia i multimedia
Games and Virtual Reality Design
intermedia
kompozycja wizualna
konserwacja i restauracja dzieł sztuki
kuratorstwo i teorie sztuki
meblarstwo
Multimedia Creation
ochrona dóbr kultury
projektowanie gier
projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
projektowanie grafiki gier i przestrzeni wizualnej
projektowanie ubioru
scenografia
scenografia i technologia teatru lalek
sztuka kulinarna
sztuka mediów i edukacja wizualna
sztuki nowoczesne
sztuki wizualne
technologia teatru lalek
tkanina i ubiór
włókiennictwo
włókiennictwo i przemysł mody
zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych

humanistyczne

Filologia polska

studia pisarskie
edytorstwo
filologia polska
filologia polska jako obca
filologia polska nauczycielska
filologia polskiego języka migowego
glottodydaktyka polonistyczna
język polski od podstaw z językiem niemieckim
język polski od podstaw z językiem obcym
język polski w komunikacji społecznej
komparatystyka literacko-kulturowa
krytyka literacka
kultura i praktyka tekstu - twórcze pisanie i edytorstwo
międzynarodowe studia polskie
nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
polonistyka - komparatystyka
polonistyka antropologiczno-kulturowa
polonistyka stosowana
polonistyka w kontekstach kultury
sztuka pisania
twórcze pisanie

Filologie obce i języki

Angewandte Germanistik
angielski język biznesu
anglistyka
anglistyka od podstaw
English in Public Communication
English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies
English Philology
English Philology – Teacher Training Programme
English Studies
English Studies – American and Canadian Studies for Intercultural Communications and Diplomacy
English Studies: Literature and Culture
etnofilologia kaszubska
European Joint Master’s Programme in English and American Studies
fennistyka
filologia
filologia – filologia angielska
filologia – filologia norweska
filologia – filologia szwedzka
filologia – iberystyka
filologia – italianistyka
filologia – japonistyka
filologia – lingwistyka stosowana
filologia – sinologia
filologia – skandynawistyka
filologia angielska
filologia angielska w zakresie nauczania języka
filologia angielska z językiem niemieckim
filologia angielska z lingwistyką stosowaną
filologia angielsko-celtycka
filologia bałkańska
filologia bałtycka
filologia białoruska z językiem angielskim
filologia chorwacka z językiem serbskim
filologia czeska
filologia francuska
filologia francuska z drugim językiem romańskim
filologia germańska
filologia germańska z dodatkowym językiem obcym
filologia germańska z językiem angielskim
filologia hiszpańska
filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną
filologia hiszpańska z językiem angielskim
filologia iberyjska
filologia indyjska
filologia klasyczna
filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską
filologia koreańska
filologia niderlandzka
filologia norweska
filologia nowogrecka
filologia orientalna – arabistyka
filologia orientalna – indologia
filologia orientalna – iranistyka
filologia orientalna – japonistyka
filologia orientalna – sinologia
filologia orientalna – turkologia
filologia portugalska
filologia romańska
filologia romańska i iberystyka – francuski/hiszpański
filologia romańska od podstaw
filologia romańska z drugim językiem romańskim
filologia romańska z językiem obcym do wyboru
filologia rosyjska
filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym
filologia rumuńska
filologia rumuńska
filologia skandynawska
filologia słowiańska
filologia szwedzka
filologia ugrofińska
filologia ukraińska
filologia ukraińska z językiem rosyjskim
filologia węgierska
filologia włoska
filologia wschodniosłowiańska
filologie regionów
Germanistik
Germanistik – Lehramt
germanistyka
germanistyka od podstaw
hispanistyka
hispanistyka stosowana
hungarystyka
iberystyka – hispanistyka
iberystyka – portugalistyka
italianistyka
japonistyka
język angielski w biznesie
język angielski w turystyce
język biznesu
język czeski w sektorze usług
język i kultura Rosji
język i literatura Rosji
język niemiecki i komunikacja w biznesie
język niemiecki w biznesie
język niemiecki w obrocie gospodarczym
język obcy w biznesie
język rosyjski dla biznesu
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych
języki obce w sektorze usług
języki obce w służbie publicznej
języki obce w turystyce
komunikacja biznesowa w języku rosyjskim
koreanistyka
kultura Rosji i narodów sąsiednich – studia filologiczne
lingwistyka
lingwistyka dla biznesu
lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie
lingwistyka stosowana
lingwistyka stosowana angielsko-arabska
lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka
lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska
lingwistyka stosowana dla przemysłu
lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska
lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska
lingwistyka w biznesie
lingwistyka w komunikacji specjalistycznej
neofilologia
niderlandystyka
Philology
przekład literacki
przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym
przekładoznawstwo
przekładoznawstwo literacko-kulturowe
romanistyka
rusycystyka
sinologia
skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe
studia niderlandystyczne
studia slawistyczne
studia śródziemnomorskie
tłumaczenie pisemne i multimedialne
tłumaczenie ustne
translacja konferencyjna
translatoryka
ukrainistyka
ukrainistyka z językiem angielskim

Filozofia

coaching filozoficzny
etyka
etyka – mediacje i negocjacje
filozofia
filozofia i etyka
International Studies in Philosophy
Philosophy

Interdyscyplinarne

antropologia języka i komunikacji
archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Artes Liberales
bioetyka
dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie
filologia angielska z pedagogiką
filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie
gospodarka i ekonomia w dziejach
humanistyka cyfrowa
Indywidualne Studia Międzydziedzinowe
Indywidualne Studia Międzyobszarowe
indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych
interdyscyplinarne studia europejskie
italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem
kulturoznawstwo i wiedza o mediach
latynistyczno-polonistyczne studia nauczycielskie
Liberal Arts and Sciences
literatura popularna i kreacje światów gier
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne /MISHiS/
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
okcydentalistyka
Philosophy and Culture of East-Central Europe – Experience and Thought
polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie
polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie
religioznawstwo
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
studia filologiczno-kulturoznawcze
studia historyczno-społeczne
studia nad buddyzmem
studia nad buddyzmem współczesnym
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies
studium humanitatis – tradycje cywilizacji europejskiej
The Interdisciplinary MA Programme in Polish Studies, Jewish Studies and History
twórcze pisanie i marketing wydawniczy
Uniwersyteckie Studia Humanistyczne: Historia - Filozofia - Muzyka
zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

Kierunki związane z historią

Antiquity And Archeology
Archaeology
archeologia
doradztwo i infobrokerstwo historyczne
e-historia
historia
historia cywilizacji śródziemnomorskich
historia i kultura
historia i kultura Żydów
historia i teraźniejszość
historia sztuki
historia w przestrzeni publicznej
militarioznawstwo
militarystyka historyczna
studia nad wojną i wojskowością
środkowoeuropejskie studia historyczne
wojskoznawstwo

Kulturoznawstwo

Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Socities
American Studies
amerykanistyka
bałkanistyka
Central European and Balkan Studies
Comparative Heritage Studies
Cultural Communication
Cultural Studies
cywilizacja zachodnioeuropejska
East and Central European Studies
etnologia
etnologia – antropologia kulturowa
etnologia i antropologia kulturowa
European Cultures
European Studies
European Studies – European Integration
europeistyka
europeistyka – integracja europejska
europeistyka – studia europejskie
europeistyka i stosunki transgraniczne
europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych
europejskie studia kulturowe
iberoznawstwo
iberystyka
judaistyka
komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka
Kultur und Kommunikation
kulturoznawstwo
kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
kulturoznawstwo europejskie
kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
kulturoznawstwo międzynarodowe
kulturoznawstwo teksty kultury
latynoamerykanistyka
MA in Cultural Studies
MA in European Studies
mediacja międzykulturowa
międzynarodowe studia kulturowe
Oriental Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies
orientalistyka
orientalistyka – afrykanistyka
orientalistyka – arabistyka
orientalistyka – egiptologia
orientalistyka – hebraistyka
orientalistyka – indologia
orientalistyka – iranistyka
orientalistyka – japonistyka
orientalistyka – koreanistyka
orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego
orientalistyka – mongolistyka i tybetologia
orientalistyka – sinologia
orientalistyka – turkologia
porównawcze studia cywilizacji
relacje międzykulturowe
slawistyka
stosunki międzykulturowe
studia amerykanistyczne
studia europejskie
TransAtlantic Studies

nauki o sztuce, filmie, teatrze

animacja kultury
animacja kultury w przestrzeni społecznej
animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną
antropologia literatury, teatru i filmu
edukacja kulturalna
filmoznawstwo
filmoznawstwo i kultura mediów
filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
krytyka artystyczna
kultura w mediach i komunikacji
kultury mediów
media interaktywne i widowiska
mediacja sztuki
menedżer dziedzictwa kulturowego
muzeologia
muzykologia
produkcja form audiowizualnych
projektowanie kultury
sztuka i edukacja
sztuka i media
sztuka mediów
sztuka współczesna
sztuki społeczne
teatrologia
technologie cyfrowe w animacji kultury
wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
wiedza o teatrze
zarządzanie dziedzictwem kulturowym
zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

nauki teologiczne

familiologia
komunikacja kultury i religii
nauki o rodzinie
specjalistyczne studia teologiczne
teologia
teologia kanoniczna
Theological Science
Theological Studies
Theology

Pozostałe humanistyczne

analiza i kreowanie trendów
dyplomacja
dyplomacja europejska
humanistyka drugiej generacji
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
informacja w e-społeczeństwie
informacja w instytucjach e-społeczeństwa
informatologia stosowana
komunikacja międzykulturowa
komunikacja międzykulturowa w Europie
krajoznawstwo i turystyka historyczna
krajoznawstwo i turystyka kulturowa
kultura i sztuka współczesna
lingwistyka praktyczna i copywriting
literatura popularna i kreacje światów gier
literatura powszechna
organizacja turystyki historycznej
performatyka
Philosophy and Culture of East-Central Europe
przekład interkulturowy i intermedialny
retoryka stosowana
turystyka historyczna
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
turystyka historyczna i kulturowa
turystyka krajoznawcza i kulturowa
turystyka kulturowa
turystyka religijna

Wiedza o krajach i regionach

Asia-Europe Relations: Exploring Business Opportunities
bałkańska turystyka kulturowa
bałtyckie studia kulturowe
helwetologia – studia szwajcarskie
interdyscyplinarne studia europejskie
Korean Studies
MA in Asian Studies
mediteranistyka
niemcoznawstwo
Polacy i Niemcy w Europie
portugalistyka
portugalistyka – studia portugalsko-brazylijskie
regionalistyka europejska
regionalistyka kulturowa
rosjoznawstwo
rozwój regionalny i fundusze europejskie
Scandinavian Studies
sinologia
skandynawistyka
studia afrykańskie
studia azjatyckie
studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia
studia bałkańskie
studia bliskowschodnie
studia euroazjatyckie
studia nad Chinami
studia nad Indiami i Azją Południową
studia nad Japonią
studia nad Koreą
studia nad słowiańszczyzną wschodnią
studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
studia polonistyczno-germanistyczne
studia polsko-niemieckie
studia polsko-ukraińskie
studia regionalne
studia regionalne i lokalne
studia skandynawsko-bałtyckie
studia śląskie
studia środkowo-wschodnioeuropejskie
studia śródziemnomorskie
studia wschodnie
TransAtlantic Studies
turystyka i kultura śródziemnomorska
wschodoznawstwo

medyczne i nauki o zdrowiu

Analityka medyczna

analityka medyczna

Farmacja

Drug Discovery and Development
farmacja
inżynieria farmaceutyczna

Interdyscyplinarne

administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia
aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym
analityka kryminalistyczna i sądowa
biotechnologia medyczna
dietetyka i ekologiczna żywność
ekorehabilitacja
hortiterapia
Medical Biotechnology
psychologia medyczna
psychologia zdrowia
systemy diagnostyczne w medycynie
toksykologia z elementami kryminalistyki
zarządzanie instytucjami służby zdrowia
zarządzanie ryzykiem zdrowotnym
zarządzanie w ochronie zdrowia

Kierunek lekarski

faculty of medicine
kierunek lekarski

Kierunek lekarsko-dentystyczny

faculty of dentistry
higiena dentystyczna
kierunek lekarsko-dentystyczny

Pielęgniarstwo i położnictwo

Nursing
pielęgniarstwo
położnictwo

Pozostałe medyczne i o zdrowiu

audiofonologia
audiofonologia z protetyką słuchu
biokosmetologia
biomedycyna
biostatystyka
coaching medyczny
Cosmetology
Dietetics
dietetyka
dietetyka kliniczna
DUO-OTM ocena technologii medycznych
elektroradiologia
fizjoterapia
fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej
higiena dentystyczna
higiena stomatologiczna
koordynowana opieka senioralna
kosmetologia
nowoczesna kosmetologia estetyczna
odnowa biologiczna
optometria
organizacja i ekonomika ochrony zdrowia
Physiotherapy
Physiotherapy
protetyka słuchu
przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny
psychofizyczne kształtowanie człowieka
ratownictwo medyczne
techniki dentystyczne
technologia kosmetyków
telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology
terapia zajęciowa
zdrowie publiczne
zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia
zdrowie środowiskowe
zdrowie środowiskowe i BHP

przyrodnicze

Biologia

agrobiologia
biologia
biologia człowieka
biologia i zdrowie człowieka
biologia kryminalistyczna
biologia medyczna
biologia nauczycielska
biologia sądowa
biologia stosowana
biologia z przygotowaniem pedagogicznym
biologia żywności i żywienia
biology
Global Change Biology

Geografia

geografia
geografia fizyczna z geoinformacją
geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS
geomonitoring

Geologia

geologia
geologia inżynierska
geologia poszukiwawcza
geologia stosowana
gleboznawstwo
inżynieria geologiczna

Interdyscyplinarne

biogospodarka
bioinformatyka
bioinformatyka i biologia systemów
bioinformatyka z biofizyką stosowaną
bioinżynieria
biologiczne podstawy kryminalistyki
biomonitoring
biomonitoring i biotechnologie ekologiczne
biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
biotechnologia
biotechnologia molekularna
biotechnologia stosowana roślin
biotechnologia środowiska
Biotechnology
Earth Sciences in a Changing World
ekologia i środowisko
genetyka i biologia eksperymentalna
geofizyka w geologii
geografia i gospodarka przestrzenna
geografia i gospodarka przestrzenna
geoinformatyka
geoinformatyka i techniki satelitarne
geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny
indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych – MISMaP
indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk społecznych i nauk humanistycznych
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze
Molecular Biotechnology
neurobiologia
ochrona dóbr kultury i środowiska
ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna
ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracy
studia matematyczno-przyrodnicze
studia przyrodnicze i technologiczne (science and technology)
technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem
zarządzanie zasobami Ziemi

Oceanografia i studia morskie

gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym
gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
ichtiologia morska
Marine and Coastal Geosciences
oceanografia
studia marynistyczne

Pozostałe przyrodnicze

administrowanie środowiskiem
akwakultura – biznes i technologia
analityka z diagnostyką molekularną
Applied Petroleum Geosciences
aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi
biomateriały inspirowane naturą
Climatology
diagnostyka molekularna
Ecology and Evolution
ekoinnowacje w infrastrukturze środowiska
ekoinżynieria
ekologiczne źródła energii
environmental and plant biotechnology
Environmental Management
Environmental Protection
Environmental Protection and Management
florystyka ze sztuką ogrodową
genetyka
geofizyka
geoinformacja
geoinformacja środowiskowa
Geoinformation Science, Earth Observation and Spatial Management
geoinformatyka
gospodarka obiegu zamkniętego
gospodarka surowcami mineralnymi
gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi
gospodarowanie zasobami naturalnymi
gospodarowanie zasobami wodnymi
hydrografia morska
inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym
inżynieria rolnicza i leśna
inżynieria rolno-spożywcza
inżynieria rolno-spożywcza i leśna
inżynieria w biologii stosowanej
inżynieria zagrożeń środowiskowych
jakość i bezpieczeństwo środowiska
korozja
międzywydziałowe studia ochrony środowiska
mikrobiologia
mikrobiologia stosowana
monitoring i analityka środowiska
monitoring i zarządzanie środowiskiem
monitoring i zarządzanie środowiskiem
monitoring środowiska przyrodniczego
ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego
ochrona przyrody
ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna
ochrona środowiska
ochrona zasobów przyrodniczych
paliwa i środowisko
recykling materiałów
rewitalizacja dróg wodnych
rewitalizacja terenów zdegradowanych
Sustainability Studies
technologie ochrony środowiska
turystyka przyrodnicza
waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody
zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu
zarządzanie zasobami przyrody
zrównoważone zarządzanie zasobami środowiska

rolnicze, leśne i weterynaryjne

Leśnictwo

agroleśnictwo
Forest Husbandry
Forestry
gospodarka leśna
leśnictwo
Wood Science

Nauki o zwierzętach

Animal Husbandry
Animal Production Management
Animal Production Management – Chinese and European Circumstances
animal science
Animal Science and Dairy Production
behawiorystyka zwierząt
bioinżynieria zwierząt
Equine Management and Care
hipologia i jeździectwo
hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
kynologia
ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie
pielęgnacja zwierząt i animaloterapia
stosowana psychologia zwierząt
zoofizjoterapia
zoopsychologia z animaloterapią
zootechnika
zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
żywienie zwierząt

Ogrodnictwo

doradztwo ogrodnicze
enologia i cydrownictwo
Horticulture
Horticulture: Seed Science and Technology
hortitechniki precyzyjne
international master of horticultural science
Medicine of Plants
medycyna roślin
ochrona zdrowia roślin
ogrodnictwo
plant protection and phytosanitary control
sztuka ogrodowa
sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
winogrodnictwo i enologia
Садоводство

Pozostałe rolnicze, leśne i weterynaryjne

agriculture and forestry technology
agrobiznes
agroinformatyka
Agronomy
agroturystyka
aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana
biodiagnostyka i biokonsulting
doradztwo w obszarach wiejskich
Global Manager in Agribusiness
gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych
gospodarka zasobami na obszarach wiejskich
ichtiologia i rybactwo śródlądowe
inspekcja weterynaryjna
inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych
inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
inżynieria przetwórstwa rolno-spożywczego
ochrona roślin i kontrola fitosanitarna
produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych
przetwórstwo drewna
pszczelarstwo w agroekosystemach
rybactwo
systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym
technika rolnicza i leśna
uprawa winorośli i winiarstwo
zarządzanie jakością w produkcji roślinnej
zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka
zielarstwo i fitoprodukty
zielarstwo i fitoterapia
zielarstwo i terapie roślinne

Rolnictwo

Advanced Technologies in Chinese and Polish Horticulture
Agriculture
ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności
inżynieria rolnicza
podstawy dla rolnictwa tropikalnego
Principles for Tropical Agriculture
rolnictwo
rolnictwo ekologiczne
rolnictwo i agrobiznes

Technologie związane z żywnością

Agri-food Economics and Trade
analityka żywności
bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
bezpieczeństwo i produkcja żywności
bezpieczeństwo produktów zwierzęcych
bezpieczeństwo żywności
bioinżynieria produkcji żywności
broker innowacji w przemyśle spożywczym
browarnictwo i słodownictwo
chemia i analityka żywności
chemia i technologia żywności
chemia żywności
food technology and human nutrition
gastronomia
gastronomia i sztuka kulinarna
gastronomia z dietetyką
inżynieria przetwórstwa żywności
jakość i bezpieczeństwo żywności
Master in Food Systems
menadżer produkcji i dystrybucji żywności
menedżer żywności i żywienia
mleczarstwo
produkcja i bezpieczeństwo żywności
technologia i organizacja gastronomii
technologia żywności i żywienie człowieka
zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
zarządzanie jakością i analiza żywności
żywienie człowieka i dietetyka
żywienie człowieka i dietoterapia
żywienie człowieka i ocena żywności

Weterynaria

analityka weterynaryjna
Veterinary Medicine
weterynaria

społeczne

Dziennikarstwo i komunikacja

administracja publiczna i komunikowanie społeczne
architektura informacji
Digital media – kreatywność, analiza, zarządzanie
dziennikarstwo
dziennikarstwo dla służb mundurowych
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dziennikarstwo i kultura mediów
dziennikarstwo i medioznawstwo
dziennikarstwo i nowe media
dziennikarstwo i zarządzanie mediami
dziennikarstwo międzynarodowe
dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji
e-edytorstwo i techniki redakcyjne
global communication
informacja w środowisku cyfrowym
Journalism and Information Studies
Journalism and New Media
Journalism and Social Communication
komunikacja cyfrowa
komunikacja i media
komunikacja i przedsiębiorczość w nowych mediach
komunikacja medialna i społeczna
komunikacja medialna i wizerunkowa
komunikacja promocyjna i kryzysowa
komunikacja wizerunkowa
komunikowanie promocyjno-wizerunkowe, reklama, branding, PR
logistyka i administrowanie w mediach
media audiowizualne i kultura cyfrowa
media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa
media i cywilizacja
medioznawstwo
nowe media
nowe media i e-biznes
nowe media i kultura cyfrowa
public relations i zarządzanie informacją
publikowanie cyfrowe i sieciowe
publikowanie współczesne
zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Interdyscyplinarne

administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne
administracyjno-ekonomiczne
administracyjno-ekonomiczny
antropozoologia
Applied Gender Studies
BA in International Relations and European Studies
Business and Languages
Business and Languages
coaching i doradztwo filozoficzne
cyberdemokracja i studia nad rozwojem
Data Science
Data Science and Business Analytics
diagnoza i terapia pedagogiczna
doradztwo filozoficzne i coaching
ekonomia społeczna i praca socjalna
ekonomiczna analiza prawa
elektroniczne przetwarzanie informacji
finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia
game design
Game Studies
geopolityka i studia strategiczne
Global and Development Studies
gospodarka i administracja publiczna
grafika komputerowa i produkcja multimedialna
Humanitarian Action
Intercultural and Business Relations in Europe
Intercultural Communication in Education and The Workplace
interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka
interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością
interdyscyplinarne studia strategiczne
International Relations and Area Studies
International Security and Development
języki, prawo, przedsiębiorczość
kierunek ekonomiczno-prawny
kierunek prawno-ekonomiczny
kognitywistyka
kognitywistyka i komunikacja
kognitywistyka komunikacji
komunikacja i psychologia w biznesie
komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa
kryminalistyka i nauki sądowe
Management and Artificial Intelligence in Digital Society
manager projektów społecznych
Master of Business Administration
Master of Liberal Arts
media design i marketing wizerunkowy
media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne
nowe media, reklama, kultura współczesna
prawo i finanse w biznesie
prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe
psychokryminalistyka
Public Economy and Administration
Regional Integration in The Global Context
stosunki międzynarodowe i studia regionalne
terapia artystyczna
zarządzanie i prawo w biznesie
zintegrowane planowanie rozwoju

Kierunki ekonomiczne

Advanced Analytics – Big Data
analityka biznesowa
analityka biznesu
analityka gospodarcza
analityka gospodarcza i ekonometria
analityka i komunikacja w biznesie
analiza danych – Big Data
Applied Economic and Social Analysis
audyt finansowy
BA in Business Economics
Bachelor in Business Administration
Bachelor of Business and Administration
badania i analizy społeczne
bankowość i finanse cyfrowe
bankowość i zarządzanie ryzykiem
Big Data Analytics
biobiznes
biznes elektroniczny
biznes i technologia ekologiczna
biznes międzynarodowy
Business and Finance Management
Business Economics
Business Management
circular economy
cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie
design i zarządzanie projektami
design w biznesie
doradztwo inwestycyjno-gospodarcze
doradztwo podatkowe
e-biznes
E-Commerce
Economics
Economics and International Business
economics and IT applications
Economy
ekobiznes
ekonometria i analityka danych
ekonomia
ekonomia biznesu i finanse
ekonomia ekobiznes
ekonomia menedżerska
ekonomia miasta zrównoważonego
ekonomia społeczna
ekonomia stosowana dla inżynierów
ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
europejski rynek pracy
Finance
Finance and Accounting
Finance and Accounting with ACCA qualification
Finance, International Investments and Accounting
Finance, Investments and Accounting
Financial Engineering
Financial Management
finanse i biznes międzynarodowy
finanse i controlling
finanse i inwestycje
finanse i rachunkowość
finanse i rachunkowość biznesu
finanse i rachunkowość w biznesie
finanse i zarządzanie (governance)
finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie
finanse menedżerskie
finanse międzynarodowe
finanse z elementami matematyki
finanse, audyt, inwestycje
finanse, bankowość, ubezpieczenia
finanse, inwestycje i rachunkowość
finanse, rachunkowość i podatki
finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
Global Business, Finance and Governance
globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)
gospodarka i zarządzanie publiczne
gospodarka miejska i nieruchomości
gospodarka nieruchomościami
gospodarka regionów nadmorskich
handel międzynarodowy
HR biznes partner
Informatics and Econometrics
informatyka i ekonometria
informatyka w biznesie
Innovation Management
innowacje w biznesie
innowacyjna gospodarka
International Business
International Business Law and Management
International Business Management
International Business Program
International Business, Trade & Marketing
International Economic Relations
International Economics
International Finance
International Management
International Marketing
International Trade
inwestycje i nieruchomości
inżynieria organizacji i zarządzania
inżynieria zarządzania
kierunek menedżerski
konsulting prawny i gospodarczy
Management
Management and Finance
management instytucji publicznych i public relations
managment instytucji publicznych i public relations
marketing
Marketing and Sales Management
marketing cyfrowy
marketing i biznes elektroniczny
marketing i komunikacja rynkowa
marketing i logistyka
marketing i sprzedaż
media społecznościowe w zarządzaniu
menadżer żywności i żywienia
menedżerskie studia ekonomiczno-prawne
metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
międzynarodowe stosunki gospodarcze
mikrobiznes
modern business - zarządzanie i rachunkowość
Modern Business Management
MSc in International Business Economics
obsługa biznesu
organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie
Product and Process Management
Product Manager – Engineering Studies
Project Management
przedsiębiorczość
przedsiębiorczość i finanse
przedsiębiorczość i inwestycje
przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
public management
Quantitative Finance
Quantitative Methods in Contemporary Management
Quantitative Methods in Economics and Information Systems
rachunkowość
rachunkowość i controlling
rachunkowość i finanse biznesu
rachunkowość i podatki
rachunkowość i zarządzanie finansami
rynek finansowy
rynek finansowy – doradztwo inwestycyjne
rynek nieruchomości
rynki finansowe
studia menedżerskie
Tourism Management
towaroznawstwo
towaroznawstwo spożywcze
towaroznawstwo w biogospodarce
tworzenie innowacji i zarządzanie projektami
ubezpieczenia
Urban Management
zarządzanie
zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe
zarządzanie - psychologia w zarządzaniu
zarządzanie – Big Data
zarządzanie „Uniwersytet Nysa”
zarządzanie biznesem
zarządzanie dla nieekonomistów
zarządzanie finansami i rachunkowość
zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego
zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
zarządzanie gospodarką komunalną
zarządzanie i coaching
zarządzanie i inżynieria usług
zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
zarządzanie informacją
zarządzanie informacją i bibliologia
zarządzanie informacją w nowych mediach
zarządzanie instytucjami artystycznymi
zarządzanie jakością i produkcją/Quality and production management
zarządzanie kapitałem ludzkim
zarządzanie kreatywne
zarządzanie kreatywne w nowych mediach
zarządzanie kryzysowe w środowisku
zarządzanie kulturą i mediami
zarządzanie kulturą współczesną
zarządzanie mediami i reklamą
zarządzanie miastem
zarządzanie miastem i regionem
zarządzanie międzynarodowe
zarządzanie obszarami wiejskimi
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
zarządzanie projektami
zarządzanie projektami społecznymi
zarządzanie przyrodą
zarządzanie publiczne
zarządzanie publiczne
zarządzanie ryzykiem finansowym
zarządzanie środowiskiem
zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
zarządzanie w administracji publicznej
zarządzanie w nowoczesnej gospodarce
zarządzanie w politykach publicznych
zarządzanie w turystyce i w sporcie
zarządzanie zasobami ludzkimi

Kierunki prawne i administracja

administracja
administracja europejska
administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne
administracja i cyfryzacja
administracja i polityka publiczna
administracja publiczna
administracja publiczna i rozwój regionalny
administracja//zarządzanie
Administration
Administration in International Administration
Aviation Law and Professional Pilot Licence
Criminal Justice
Criminology
Criminology and Criminal Justice
e-administracja
European Administration
European and International Business Law
European Business Administration
European Legal Studies
European Union Law
Intellectual Property and New Technologies
International Business Law and Arbitration
kierunek finansowo-prawny
kierunek menedżersko-prawny
kierunek prawno-administracyjny
kierunek prawno-biznesowy
kierunek prawno-menadżerski
kryminalistyka
kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa
kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie chemia sądowa
kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna
kryminologia
kryminologia i kryminalistyka
kryminologia i ściganie przestępstw
kryminologia prawnicza
kryminologia stosowana
Law in Business Management
Law in International Relations
LL.M. International and European Law
nowoczesne technologie w kryminalistyce
podatki i doradztwo podatkowe
polski system prawny
prawo
prawo bezpieczeństwa wewnętrznego
prawo europejskie
prawo finansowe i skarbowość
prawo i finanse
prawo internetu i ochrony informacji
prawo kanoniczne
prawo medyczne
prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej
prawo ochrony danych osobowych
prawo ochrony środowiska
prawo ochrony zasobów naturalnych
prawo ochrony zdrowia
prawo podatkowe i rachunkowość
prawo służb mundurowych
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych
prawo Unii Europejskiej
prawo urzędnicze
prawo w administracji i gospodarce
prawo w biznesie
prawo w działalności gospodarczej
prawo własności intelektualnej i nowych mediów
prawo zamówień publicznych
prawo zatrudnienia - kadry i płace

Kierunki związane z bezpieczeństwem

analityka bezpieczeństwa
bezpieczeństwo i higiena pracy
bezpieczeństwo i prawo
bezpieczeństwo i systemy ochrony
bezpieczeństwo informacyjne
bezpieczeństwo informacyjne państwa
bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
bezpieczeństwo międzynarodowe
bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja
bezpieczeństwo militarne
bezpieczeństwo morskie państwa
bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
bezpieczeństwo państwa
bezpieczeństwo w biznesie
bezpieczeństwo w biznesie i administracji
bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej
bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce
bezpieczeństwo wewnętrzne
bezpieczeństwo wodne
bezpieczeństwo zdrowotne
biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
cyberbezpieczeństwo
cybernetyka społeczna
dowodzenie
ekonomika obronności
Internal Security
inżynieria bezpieczeństwa
inżynieria bezpieczeństwa pracy
inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego
kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa
kryptologia i cyberbezpieczeństwo
logistyka bezpieczeństwa
nadzór i kontrola
National Security
nauka o Policji
obronność
obronność i bezpieczeństwo narodowe
obronność państwa
Security and Continuity of IT
systemy informacyjne w bezpieczeństwie
Undergraduate Programme in Internal Security
wojsko w systemie służb publicznych
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej
zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
zarządzanie bezpieczeństwem państwa
zarządzanie i dowodzenie
zarządzanie kryzysowe

Nauki polityczne i społeczne

doradztwo polityczne i publiczne
European Politics and Economics
geopolityka
Graduate Programme in Political Science
International and Political Studies
nauki o polityce
Political Science
politologia
polityka publiczna
polityka społeczna
polityki miejskie i doradztwo publiczne
praca socjalna
praca socjalna i ekonomia społeczna
praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania
profilaktyka społeczna i resocjalizacja
resocjalizacja
samorząd terytorialny i polityka regionalna
stosowane nauki społeczne
Undergraduate Programme in Political Science
zarządzanie państwem
zarządzanie w służbach społecznych

Pedagogika i edukacja

arteterapia
chemia nauczycielska
e-learning w środowisku zróżnicowanym kulturowo
Education and Therapy
edukacja artystyczna
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie
edukacja i terapia - Education and Therapy
edukacja informatyczna i pedagogika zdolności
edukacja informatyczna i szkolna pedagogika zdolności
edukacja prorozwojowa
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
edukacja techniczno-informatyczna
gerontologia społeczna - asystent osób starszych
Graduate Programme in Teaching English to Young Learners
humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
Indywidualne Studia Nauczycielskie
logopedia
logopedia ogólna
logopedia ogólna i kliniczna
logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna
logopedia z audiologią
logopedia z fonoaudiologią
logopedia z językiem polskim jako obcym
nauczanie chemii
nauczanie fizyki
nauczanie języków obcych
nauczanie matematyki i informatyki
oligofrenopedagogika z arteterapią
pedagogika
pedagogika chrześcijańska
pedagogika małego dziecka
pedagogika medialna
pedagogika międzykulturowa z mediacją
pedagogika nauczycielska
pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzoną edukacją artystyczną
pedagogika resocjalizacyjna
pedagogika resocjalizacyjna - studia dualne
pedagogika resocjalizacyjna – studia dualne
pedagogika specjalna
pedagogika sportu
pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
pedagogika wczesnej edukacji
pedagogika wczesnoszkolna
pedagogika wieku dziecięcego
Pedagogy
popularyzacja i nauczanie fizyki
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne i sport
wychowanie fizyczne i zdrowotne
wychowanie fizyczne w służbach mundurowych
wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym

Pozostałe społeczne

aktywność fizyczna osób starszych
analityka i kreatywność społeczna
analityka i zarządzanie publiczne
analityka społeczna
animacja osób 50+
animacja pamięci społecznej
architektura przestrzeni informacyjnych
automatyzacja procesów biznesowych - BPA
Business Analytics
coaching
coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi
człowiek w cyberprzestrzeni
design i komunikacja społeczna
diagnostyka sportowa
dialog i doradztwo społeczne
doradztwo i coaching
doradztwo kariery i doradztwo personalne
e-gospodarka przestrzenna
ekomiasto
ekoturystyka
gastronomia i hotelarstwo
geoturystyka
gerontologia rodzinna z poradnictwem zdrowotnym
gospodarka i rozwój zrównoważony
gospodarka przestrzenna
gospodarka przestrzenna i geozarządzanie
gospodarka turystyczna
gospodarka turystyczna i gastronomia
hotelarstwo i animacja czasu wolnego
human resources i coaching
informatologia z biznesowym językiem angielskim
innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
innowacyjność produktu
International Tourism
International Tourism, Hotel Industry and Leisure Services
komunikacja europejska
komunikacja wizualna
kreatywność społeczna
kultura fizyczna osób starszych
kultura fizyczna w służbach mundurowych
managment instytucji publicznych i public relations
mediacje i negocjacje
Mediaworking
międzynarodowa komunikacja językowa
migracje międzynarodowe
migrantologia
organizacja opieki nad osobą starszą
organizowanie rynku pracy
planowanie i organizacja przestrzeni
planowanie przestrzenne
polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym
poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna
projektowanie aktywności społecznej
przemysły kreatywne
przewodnictwo i pilotaż turystyczny
public relations
public relations i doradztwo medialne
relacje międzykulturowe
researching
rewitalizacja miast
społeczeństwo informacyjne
sport
sport i wellness
studia miejskie
studia miejskie i regionalne
studia nad nauką i technologią
Sustainable Development
Sustainbility Studies
taniec w kulturze fizycznej
Tourism & Recreation Management
Tourism and Leisure
Tourism and Recreation
trener osobisty z dietetyką sportową
trener personalny
turystyka
turystyka i rekreacja
turystyka i wypoczynek
turystyka i zarządzanie dziedzictwem
turystyka i zarządzanie dziedzictwem kulturowym
turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi wolnego czasu
turystyka przygodowa
Urban Studies
usługi rekreacyjne i relaksacyjne
zarządzanie i przywództwo
zarządzanie informacją i wiedzą
zarządzanie kryzysem indywidualnym
zarządzanie migracjami
zarządzanie rekreacją i rozrywką
zarządzanie w sporcie
zarządzanie w turystyce i sporcie
zarządzanie zmianą społeczną

Psychologia

psychodietetyka
psychologia
psychologia stosowana
psychologia w biznesie
psychologia w nauczaniu i wychowaniu
psychologia w zarządzaniu
psychologia zdrowia
Psychology
Psychology in Business
Psychology in English
psychoprofilaktyka
psychoseksuologia

Socjologia

antropologia stosowana
Applied Anthropology
Social Sciences
Sociology
socjologia
socjologia cyfrowa
socjologia ekonomiczna
socjologia grup dyspozycyjnych
socjologia stosowana i antropologia społeczna
socjotechnika i oddziaływanie społeczne

Stosunki międzynarodowe

Graduate Programme in International Relations
International Cultural Studies
International Relations
International Relations and European Studies
MA in International Relations
stosunki międzynarodowe
Undergraduate Programme in International Relations

ścisłe

Chemia

analityka chemiczna
biznes chemiczny
chemia
chemia - studia międzynarodowe
chemia – nauczyciel chemii
chemia aplikacyjna
chemia i analityka przemysłowa
chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia
chemia i toksykologia sądowa
chemia kosmetyczna
chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu
chemia kryminalistyczna
chemia kryminalistyczna i sądowa
chemia materiałowa
chemia materiałów i nanotechnologia
chemia medyczna
chemia stosowana
chemia techniczna
chemia w kryminalistyce
chemia zrównoważonego rozwoju
Chemical Engineering
chemiczna analiza instrumentalna
Chemistry
industrial and engineering chemistry

Fizyka i astronomia

astrofizyka i kosmologia
astronomia
ekonofizyka
fizyka
fizyka dla firm
fizyka medyczna
fizyka techniczna
Medical Physics
Physics
Physics and Astronomy

Interdyscyplinarne

agrochemia
biochemia
biofizyka
biofizyka​ molekularna i komórkowa
chemia budowlana
Chemical Business And Green Technology
inżynieria nanostruktur
matematyka i ekonomia
matematyka w finansach
mikro- i nanotechnologie w biofizyce
nutribiochemia
zastosowania fizyki w biologii i medycynie

Matematyka

Applied Mathematics
MA in Mathematics
matematyka
matematyka i analiza danych
matematyka i statystyka
matematyka komputerowa
matematyka stosowana
matematyka w technice
Mathematics
modelowanie matematyczne i analiza danych

Pozostałe ścisłe

akustyka
analityka chemiczna i spożywcza
analiza danych i metody pomiarowe

techniczne

Architektura

architecture
architektura
architektura i urbanistyka
architektura krajobrazu
Chinese and Polish Tradition in Shaping of The Landscape
Green Urban Planning
landscape architecture
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
zielona urbanistyka

Automatyka i robotyka

automatyka i elektrotechnika przemysłowa
automatyka i robotyka
automatyka i sterowanie robotów
automatyka przemysłowa
automatyka przemysłowa i robotyka
automatyka, cybernetyka i robotyka
automatyka, robotyka i systemy sterowania
robotyka i automatyka
robotyka i automatyzacja procesów

Budownictwo

budowa jachtów
budownictwo
budownictwo (inżynier europejski)
budownictwo podziemne
budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM
budownictwo zrównoważone
construction and building systems engineering
systemy inteligentnego i energooszczędnego budownictwa
systemy sterowania inteligentnymi budynkami

Elektronika i telekomunikacja

control, electronic and information engineering
Electronics
elektromobilność
elektronika
elektronika i telekomunikacja
elektronika przemysłowa
Telecommunications
telekomunikacja

Elektrotechnika

Electrical engineering
elektrotechnika
elektrotechnika – studia dualne
inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice

Energetyka

efektywność energetyczna
ekoenergetyka
energetyka
energetyka komunalna
energetyka przemysłowa i odnawialna
maszyny i systemy energetyczne
New Generation Power Engineering and Energy Markets

Informatyka i technologie informacyjne IT (ang. Computer Science)

analiza i przetwarzanie danych
Aplikacje Internetu Rzeczy
Applied Informatics
Business Informatics
Computer Graphics
Computer Networks
Computer Science
Computer Science and Information Systems
Computer Security
cyberprzestępczość
Grafika komputerowa i DTP
gry i grafika interaktywna
Informatics
Information Technology
informatyczne techniki zarządzania
informatyka
informatyka - data science
informatyka algorytmiczna
informatyka analityczna
informatyka ekonomiczna
informatyka gier komputerowych
informatyka i cyberbezpieczeństwo
informatyka i systemy informacyjne
informatyka i systemy inteligentne
informatyka medialna
informatyka przemysłowa
informatyka społeczna
informatyka stosowana
informatyka stosowana i systemy pomiarowe
informatyka techniczna
informatyka w biznesie i administracji
informatyka w inżynierii komputerowej
informatyka w medycynie
informatyka w ochronie środowiska
inżynieria i analiza danych
inżynieria Internetu rzeczy
IT Cyber Security
kierunki informatyczne
makro: informatyka przemysłowa
Mobile and Cloud Computing
Modelling and Data Science
modelowanie komputerowe
Network Technologies
Programming
projektowanie graficzne
quantum information technology
Software Engineering Technologies
systemy inteligentne
sztuczna inteligencja
technologie informatyczne
technologie komputerowe
teleinformatyka

Interdyscyplinarne

Advanced Materials and Nanotechnology
automatic control and robotics, electronics and telecomunication, informatics
automatyka i elektronika
automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka
automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa
chemia i inżynieria materiałów
elektrotechnika i automatyka
energetyka i chemia jądrowa
Energy Systems in the Built Environment
engineering in mechatronics and machine design
indywidualne studia informatyczno-matematyczne
informatyka i agroinżynieria
informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach
inżynieria mechaniczno-medyczna
IT in Business
matematyka stosowana i technologie informatyczne
materiały współczesnych technologii
projektowanie mebla
projektowanie mebli
wirtotechnologia
zaawansowane materiały i nanotechnologia
Zarządzanie w budownictwie i inżynierii środowiska

Kierunki inżynieryjne

Aerospace Engineering
biomechanika inżynierska
biomedical engineering
Chemical and process engineering
Civil Engineering
Computer Aided Engineering
computer engineering
Data Engineering
Electric and Hybrid Vehicles Engineering
Electrical Engineering
Engineering Management
Environmental Engineering
Environmental Engineering and Protection