MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Informacje z raportu „Kobiety na politechnikach 2015” opublikowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Spadek liczby studentów

W roku akademickim 2013/14 w Polsce było o 127 050 mniej studentów niż rok wcześniej. Kobiety stanowią 58,4% studiujących (jest to wartość ustabilizowana od 4 lat). Niż demograficzny pogłębia się i dotyka głównie uczelni uniwersyteckich, pedagogicznych, rolniczych, a nawet medycznych. Uczelnie techniczne i mundurowe dotknięte są nim w najmniejszym stopniu, choć w ubiegłym roku akademickim, po raz pierwszy od pięciu lat, niewielkiego spadku w liczbie studentów doświadczyły również i one. Spadek ten był głównie widoczny w liczbie mężczyzn studiujących na politechnikach.

Techniczne wciąż popularne

Wciąż jednak uczelnie techniczne mają, w odróżnieniu od innych typów uczelni, więcej studentów niż w roku bazowym, który ujęty jest w Raporcie „Kobiety na Politechnikach 2015”, czyli w roku rozpoczęcia akcji Dziewczyny na politechniki! – 2007/08. Nieznaczny wzrost liczby studentów, względem roku bazowego, zanotowały także uniwersytety medyczne, wyższe szkoły morskie, szkoły artystyczne oraz szkoły resortu spraw wewnętrznych. W sumie w roku akademickim 2014/2015 liczba studentów na politechnikach, w porównaniu z rokiem akademickim 2007/08, jest o blisko 4 tysiące większa (301 tysięcy studentów w roku akademickim 2007/08, w stosunku do 305 tysięcy w roku 2014/15).

Wzrost liczby kobiet, spadek liczby mężczyzn

W tym czasie, od roku akademickiego 2007/08, czyli od początku prowadzenia akcji Dziewczyny na politechniki!, liczba dziewczyn na publicznych uczelniach technicznych wzrosła o 20 047, a liczba mężczyzn spadła o 16 114. Spadek ten spowodowany był m.in. likwidacją obowiązkowej służby wojskowej oraz ogólnym spadkiem demograficznym w tej grupie wiekowej.

Dzięki konsekwentnym, skoordynowanym działaniom promocyjnym skierowanym do uczennic szkół ponadgimnazjalnych ustabilizowała się tendencja wzrostu udziału kobiet na uczelniach technicznych w ogólnej liczbie studentów. Udział kobiet na uczelniach technicznych rośnie stabilnie od roku 2007/08, kiedy to wynosił 30,7% ogólnej liczby studentów. W tej chwili dziewczyny stanowią już blisko 37% studentów uczelni technicznych. Trend ten umacnia się i pogłębia.

Uczelnie techniczne z najwyższym udziałem kobiet to te częściowo humanistyczne - UTH w Radomiu (51,7%) i ATH w Bielsko Białej (50%). Zaraz po nich – najwięcej kobiet uczęszcza na Politechnikę Koszalińską (49,4%). Warto zwrócić uwagę na uczelnie, które doświadczyły największego wzrostu w liczbie kobiet, porównując stosunek liczby studentek z roku akademickim 2009/10 do liczby z roku 2014/15 roku. Są to m.in. Politechnika Świętokrzyska (wzrost liczby dziewczyn o 58,9%), Politechnika Poznańska (wzrost o 39,6%), Politechnika Warszawska (o 33,9%), Politechnika Wrocławska (o 23,9%) oraz Politechnika Gdańska (o 20,1%).

Za mało studentek na kierunkach stricte technicznych…

Według danych za rok akademicki 2014/15, na wielu wydziałach uczelni technicznych udział kobiet nie przekracza kilku procent. Wciąż najmniej kobiet studiuje na kierunkach stricte technicznych, jak elektryka (np. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej jest ich tylko 4,32%), mechanika, elektronika, elektrotechnika, automatyka.

....a zwłaszcza informatycznych

W zeszłym roku akademickim kobiety stanowiły 13,44% ogółu studentów na wszystkich typach uczelni wyższych, w podgrupie kierunków informatycznych.

UWAGA: Bardzo niepokoi fakt, że w roku akademickim 2013/14 utrzymała się tendencja spadkowa w liczbie studentów kierunków informatycznych. Jest ich o blisko 0,7% mniej względem roku poprzedniego. Fakt ten dotyczy wszystkich typów uczelni wyższych, nie tylko politechnik.

Nowe pokolenie badaczek

Wciąż bardzo mało jest kobiet - profesorek w zakresie nauk technicznych. Niedługo jednak to się zmieni, ponieważ coraz więcej dziewczyn z politechnik decyduje się na pozostanie na uczelni i budowanie kariery naukowej. W roku akademickim 2014/15 na uczelniach technicznych jest już 2892. doktorantki, co stanowi 39% wszystkich słuchaczy studiów trzeciego stopnia. Czyli jest ich tutaj proporcjonalnie więcej (o 2%) niż na studiach I i II stopnia.

Więcej kobiet - doktorów habilitowanych, wciąż mało profesorek

W tym roku akademickim na uczelniach technicznych przybyło 209. doktorów habilitowanych, w tym 48 kobiet. Ich udział procentowy, tak jest taki sam jak w zeszłym roku i wynosi 23%.

Aktualna liczba profesorów tytularnych na uczelniach technicznych to  1871, czyli o 31 osób mniej niż w zeszłym roku. W grupie tej 243 osoby, czyli blisko 13% to kobiety.

Władze uczelni technicznych

Wciąż niewiele jest kobiet we władzach uczelni technicznych. Rektorkami są prof. Maria Nowicka- Skowron z Politechniki Częstochowskiej oraz doc. dr Monika Madej z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Kanclerkę - Barbarę Nowacką - ma również Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie. Według danych z ubiegłego roku - kobiety wśród prorektorów uczelni technicznych stanowią ok. 8 proc. (8 kobiet na 98 mężczyzn). Na stanowiskach dziekanów, których jest w uczelniach technicznych w całym kraju 178, znajdują się 24 kobiety. Kobietą jest też, co czwarty prodziekan.

Raport dostępny jest tutaj.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. Актуальное Леон бет зеркало всегда под рукой для ставок в любое время.