MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


W dniach 15 - 19 kwietnia w Genewie odbyła się 43. Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, „Geneva Inventions”, największa tego rodzaju ekspozycja w Europie. Na powierzchni 8900 m2 swoje wynalazki prezentowało 752 wystawców z 48 krajów, którzy łącznie zaprezentowali ponad 1000 innowacyjnych rozwiązań. Przez pięć dni, wystawę odwiedziło ponad 60 tys. zwiedzających, wśród których znalazło się również bardzo wielu przedstawicieli biznesu i firm przemysłowych.

Inżynieria, przemysł, informatyka, elektronika, architektura i budownictwo, medycyna, rolnictwo, transport, ochrona środowiska lub bezpieczeństwo – to tylko najpopularniejsze spośród wszystkich kategorii innowacji prezentowanych na wystawie Geneva Inventions. Wydarzenie również tradycyjnie odbyło się pod patronatem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Rządu Szwajcarii i władz miasta Genewy. Wśród wynalazców znaleźli się zarówno niezależni twórcy, jak i przedstawiciele firm i uniwersytetów oraz agencji rządowych.

W tej największej i najbardziej prestiżowej wystawie w Europie, jak co roku, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, będące oficjalnym przedstawicielem Polski na wystawie Geneva Inventions, zorganizowało polskie stoisko, w której znalazło się ponad czterdzieści rozwiązań polskich twórców z jednostek sfery nauki i przemysłu. Łącznie na 43. wystawie Geneva Inventions, Polska otrzymała 13 złotych medali, w tym aż 5 złotych medali z wyróżnieniem!, a ponadto aż 22 srebrne medale i 4 medale brązowe. Dodatkowo liczba prezentowanych rozwiązań sytuuję Polskę na trzecim miejscu wśród wszystkich państw obecnych na wystawie (tuż za reprezentacją Chin i Tajlandii). Oprócz medali i dyplomów otrzymanych w ramach głównego konkursu wystawy Geneva Inventions, polskie rozwiązania otrzymały również bardzo liczne medale i wyróżnienia od stowarzyszeń wynalazców innych państw.

Polskie rozwiązania cieszyły się również wyjątkowym zainteresowaniem zarówno wśród osób zwiedzających wystawę, jak i przedstawicieli firm i przedsiębiorstw przemysłowych. Zadawali oni bardzo wiele szczegółowych pytań dotyczących zasad funkcjonowania innowacji prezentowanych na polskim stoisku, a także niejednokrotnie prosili o wskazanie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu z ich twórcami.

W trakcie pięciodniowej wystawy miały miejsce również liczne imprezy towarzyszące. Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów dr hab. inż. Michał Szota wziął udział m.in. w obradach zarządu Światowej Organizacji Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA, jak również w obradach Europejskiego Stowarzyszenia Wynalazców AEI.

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów zorganizowało w trakcie wystawy „Dzień Polski”. Było to wydarzenie poświęcone uhonorowaniu polskiej wynalazczości i innowacji prezentowanych na wystawie. Gościem honorowym „Dnia Polski” była dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP.

Wśród polskich wynalazków prezentowanych na wystawie, znalazło się również pięć rozwiązań wyłonionych w ramach konkursu „Student Wynalazca”, organizowanego corocznie przez Politechnikę Świętokrzyską w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator innowacyjności, mającego na celu wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.  Konkurs adresowany jest każdego roku do studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów byli twórcami lub współtwórcami wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego, zgłoszonego do ochrony. Laureaci nagród głównych otrzymują w nagrodę możliwość wystawienia swoich rozwiązań na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt