MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Trzy krakowskie uczelnie: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska i Uniwersytet Rolniczy utworzyły związek uczelni pod nazwą – InnoTechKrak. To pierwszy taki formalny związek uczelni w Polsce, powołany zgodnie z znowelizowanym prawem o szkolnictwie wyższym, wprowadzonym 1 października 2014 r.

O zawartym porozumieniu poinformowali na konferencji prasowej 23.04 rektorzy trzech uczelni: prof. Tadeusz Słomka z AGH, prof. Kazimierz Furtak z PK i prof. Włodzimierz Sady z UR z udziałem prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

- Nasze uczelnie od dawna współpracują, zwłaszcza w obszarze badań naukowych oraz dydaktyki -  podkreślił rektor Akademii AGH, prof. Tadeusz Słomka. - Kiedy pojawiła się szansa przeniesienia tej współpracy na wyższy poziom stwierdziliśmy, że warto z tego skorzystać. Połączyliśmy się w związek, bo widzimy w tym wartości dodane i wspólne korzyści.

Sformalizowanie dotychczasowej współpracy pozwali na prowadzenie wspólnych badań i inwestycji, ułatwi pozyskiwanie grantów i podniesienie jakości badań, wykorzystanie potencjału intelektualnego uczelni, poszerzenie oferty dydaktycznej, utworzenie interdyscyplinarnych kierunków studiów, stworzenie wspólnej rekrutacji, systemu pomocy materialnej, prowadzenie wspólnych kursów, szkoleń, elektronicznej bazy czasopism.  Związek ułatwi również optymalizację zarządzania uczelniami, z korzyścią dla każdej – podkreślali rektorzy.

- Głównym celem, jaki nam przyświecał, było zwiększenie potencjału, zwiększenie konkurencyjności w zakresie badań naukowych i dydaktyki. Damy sobie szanse na pozyskiwanie bardzo poważnych środków na badania naukowe, na współpracę z gospodarką - zaznaczył rektor Politechniki Krakowskiej, prof. Kazimierz Furtak.

- Korzyści z istnienia związku odniesie również sfera dydaktyki. Współpraca ułatwi też śledzenie losów absolwentów i doskonalenie programów nauczania Jeśli tylko będziemy informować się o zapleczu dydaktycznym, jakie mamy do dyspozycji i możliwości z ich wspólnego korzystania, a także o kadrze dydaktycznej, to nasze możliwości kształcenia i podniesienia jakości kształcenia znacznie wzrosną - mówił rektor Uniwersytetu Rolniczego, prof. Włodzimierz Sady.

- Nazwałabym panów pionierami innowacyjności i przemian, które zachodzą w szkolnictwie wyższym – zwróciła się do rektorów prof. Kolarska-Bobińska. – Cieszę się, że polityka ministerstwa, zorientowana na szanse, rozwój i przyszłość, zmaterializowała się w postaci takiego związku – dodała minunister nauki.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt