MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Znowelizowana w 2014 r. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym obliguje szkoły wyższe do organizacji procesu potwierdzania efektów uczenia zdobytych uprzednio  w wyniku edukacji pozaformalnej i nieformalnego uczenia się (recognition of prior learning). Potwierdzanie tych efektów otwiera - dla tych kandydatów, którzy posiadają doświadczenie zawodowe – nową ścieżkę wstępu na studia wyższe. Ścieżkę, dzięki której nie będą oni musieli powielać w trakcie studiowania kompetencji już posiadanych, zachęcającą do podejmowania wysiłku edukacyjnego.  

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczelni Instytut Badań Edukacyjnych organizuje serię seminariów, na których przedstawione zostaną ogólne informacje o regulacjach prawnych i systemach uznawania efektów kształcenia zdobytych uprzednio, jak również przykładowe rozwiązania zaprojektowane przez polskie szkoły wyższe o różnych profilach. Dyskutowane będę także problemy związane z tworzeniem tych systemów.

Prowadzącymi  wykłady i warsztaty są:

Prof. Ewa Chmielecka, Szkoła Główna Handlowa / Instytut Badań Edukacyjnych,

Prof. Andrzej Kraśniewski, Politechnika Warszawska,

Dr Grażyna Maniak, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie,

Prof. Maria Mendel, Uniwersytet Gdański,

Dr inż. Dorota Piotrowska, Politechnika Łódzka,

Dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski, Instytut Badań Edukacyjnych / Politechnika Łódzka,

Jolanta Urbanikowa, Uniwersytet Warszawski,

Agata Wroczyńska, Uniwersytet Warszawski.

W trakcie seminarium zostaną wykorzystane materiały szkoleniowe powstałe w ramach projektu pn. „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”.

Seminaria odbędą się:

13.05.2015, Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego;
14.05.2015, Elbląg, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa;
18.05.2015, Szczecin, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu;
19.05.2015, Gniezno, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego;
27.05.2015, Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych;
01.06.2015, Kielce, Politechnika Świętokrzyska.

Udział w seminariach jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie. Uczestnicy otrzymają bezpłatnie komplet materiałów dotyczących Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz publikacje autorstwa ekspertów pracujących nad krajowym systemem kwalifikacji.

W związku z warsztatową formą seminarium liczba miejsc ograniczona. Zapisy przez formularz rejestracyjny na stronie www.kwalifikacje.edu.pl/seminaria-regionalne

Organizatorzy zastrzegają sobie ograniczenie udziału do 2 przedstawicieli z danego wydziału.

PROGRAM SEMINARIUM

09:30 – 10:00

Rejestracja uczestników. Przerwa kawowa.

10:00 – 10:45

Wprowadzenie w zagadnienie potwierdzania efektów uczenia się.

10:45 – 11:30

Rozwiązanie w zakresie potwierdzania efektów uczenia się zaprojektowane dla uczelni wyższej.

11:30 – 12:00

Przerwa kawowa. Podział na grupy.

12:00 – 13:30

Warsztat I* - Struktura organizacyjna procesu RPL w uczelni i podstawowe procedury.

Warsztat II* Narzędzia potwierdzania efektów zdobytych uprzednio.

13:30 – 15:00

Warsztat II* Narzędzia potwierdzania efektów zdobytych uprzednio.

Warsztat I* - Struktura organizacyjna procesu RPL w uczelni i podstawowe procedury.

15:00 – 15:30

Pytania i odpowiedzi. Podsumowanie dyskusji. Zakończenie seminarium.

15:30 – 16:30

Obiad.

*) Warsztaty prowadzone równolegle

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt