MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

„Językiada” to program stypendialny skierowany do tegorocznych maturzystów, organizowany przez SWPS w Warszawie. Ma on inspirować do rozwijania zdolności filologicznych oraz logicznego myślenia. Laureaci programu wyłonieni zostaną w wyniku testu kompetencji językowych, który sprawdzi ich zdolności do analizowania mechanizmów języka. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2015 r.

artykuł sponsorowany

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS w Warszawie już po raz drugi zaprasza maturzystów zainteresowanych studiowaniem kierunków filologicznych do wzięcia udziału w programie stypendialnym „Językiada”. Ochotnicy powinni przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.swps.pl/jezykiada do 31 maja 2015 r. Kolejny etap to test kompetencji językowych. Wyłoni on trzech laureatów stypendiów przyznawanych na pierwszy rok studiów filologicznych I stopnia w SWPS Warszawa. Zwycięzcy mają do wyboru filologię angielską, filologię angielską z rozszerzonym językiem chińskim lub hiszpańskim, italianistykę, iberystykę, filologię norweską oraz szwedzką. Według ostatniego rankingu „Perspektyw” z 2014 r. SWPS prowadzi najlepsze niepubliczne studia filologiczne w Polsce. Dla świeżo upieczonych maturzystów, „Językiada” to doskonała okazja, by sprawdzić swoje możliwości i poczuć uniwersytecką atmosferę.

Test kompetencji językowych

Pisemny test, któremu zostaną poddani uczestnicy „Językiady” nie będzie sprawdzał poziomu znajomości żadnego z języków obcych, lecz zbada ich predyspozycje do rozwijania kompetencji lingwistycznych. Zadania mogą dotyczyć języków naturalnych, sztucznych i fikcyjnych, mieć charakter otwarty lub zamknięty i wszystkie będą zredagowane w języku polskim. Czas przewidziany na ich rozwiązanie to 120 minut. Test odbędzie się 2 czerwca 2015 r. w warszawskiej siedzibie SWPS.

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników i uroczystość wręczenia nagród laureatom „Językiady” odbędzie się tego samego dnia co test, czyli 2 czerwca 2015 r.godz. 15.00. W trakcie oczekiwania na werdykt komisji uczestnicy będą mogli zwiedzić uczelnię oraz wziąć udział w bezpłatnych warsztatach z zakresu efektywnej komunikacji lub autoprezentacji. Warsztaty poprowadzą studenci i absolwenci SWPS – trenerzy związani na co dzień z projektem Strefa Młodzieży SWPS.

Wszystkie potrzebne informacje, formularz zgłoszeniowy, regulamin oraz wysokość stypendium w programie „Językiada” znajdują się pod adresem www.swps.pl/jezykiada.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt