MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Jak zapobiegać agresji w szkole i obniżyć agresywne i destruktywne zachowania wśród uczniów, jak przeciwdziałać sekstingowi? Na te pytania odpowiedzą eksperci ogólnopolskiej konferencji, która odbędzie się 15 maja 2015 r. w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.

W wydarzeniu wezmą udział m.in. eksperci z Wielkiej Brytanii: prof. Philip Garner (School of Education, The University of Northampton), specjalista w zakresie pracy z uczniem z problemami wychowawczymi, który opowie o budowaniu relacji wspierających lepsze zachowanie uczniów, oraz David Bartram (The London Leadership Strategy), wielokrotny współpracownik Brytyjskiego Ministerstwa Edukacji, konsultant w zakresie problemów wychowawczych, który zaprezentuje, jak obniżyć zachowania destruktywne w szkołach.

Wśród polskich ekspertów można wymienić m.in. prof. Jacka Pyżalskiego, eksperta w zakresie badań na cyberprzemocą, który skoncentruje się na analizie skuteczności różnych programów mających na celu walkę z przemocą w szkole, Łukasza Wojtasika (Fundacja Dzieci Niczyje), który poruszy temat sekstingu wśród młodzieży, czy Andrzeja Kołodziejczyka (Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Szkolnej „Spójrz inaczej”), który podpowie, jak pracować z uczniami, aby obniżyć występowanie zachowań agresywnych.

Omówione zostaną następujące zagadnienia: efektywność programów zapobiegania przemocy w szkole, ograniczenie występowania agresywnych zachowań uczniów, wpływ mediów na agresywność młodzieży, wiktymizacja, cyberprzemoc, budowanie relacji w szkole, które obniżają poziom agresji.

⎼ Konferencja na celu zburzenie muru, jaki istnieje pomiędzy szkołą, a jej otoczeniem. Dajemy szansę spotkania z praktykami. Uczestnik pozyska cenne i unikatowe informacje od praktyków – osób, które same w swojej pracy stykały się z problemem przemocy w szkole i odkryły własne strategie radzenia sobie z przemocą w szkole – zachęca prof. Jan Fazlagić z Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Dodatkowe informacje oraz program konferencji: http://www.iz.vistula.edu.pl/

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt