Wyszukiwarka studiów w PWSZ

Grupa kierunków
Podgrupa kierunków
Kierunek
Tryb studiów
Województwo
porównaj studia


„Interdyscyplinarne aspekty urody, zdrowia i choroby" to temat zorganizowanej w dniach 21 i 22 maja 2015 r. III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej autorstwa kadry Instytutu Ochrony Zdrowia PWSTE w Jarosławiu we współpracy z Collegium Masoviense Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie.

Do współorganizatorów przedsięwzięcia należą Żytomierski Instytut Pielęgniarstwa z Ukrainy, Villanova University i Community College of Philadelphia z USA oraz Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku.

Wzorem lat ubiegłych sympozjum rozpoczęło wystąpienie Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia, doc. dr n. hum. Ireny Brukwickiej, której jako Przewodniczącej Komitetu Naukowego przypadł także zaszczyt uroczystego powitania gości. Zwracając się do uczestników prelegentka zaznaczyła, że idea organizacji konferencji wpisuje się w strategię i plany rozwoju instytutu, stanowiąc element wizji i misji Uczelni.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Rektor-Elekt, doc. dr Krzysztof Rejman, który życząc owocnej wymiany poglądów wyraził nadzieję na kontynuację organizacji spotkań na tak wysokim poziomie profesjonalizmu.

Obrady rozpoczęło wygłoszenie prelekcji inauguracyjnej „Kat w domu – czyli o molestowaniu moralnym w rodzinie" przez prof. zw. dr hab. n. med. Jadwigę Jośko-Ochojską ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Wymiana bilateralnych doświadczeń i poglądów - zarówno dydaktycznych, jak i praktycznych, a także rozwój naukowy należały do głównych celów konferencji podzielonej na sesje tematyczne, obejmujące pielęgniarstwo, położnictwo, kosmetologię, pracę socjalną i zdrowie publiczne.

Obradowano w ramach V paneli tematycznych oraz 2 sesji studenckich. Dodatkowym elementem konferencji były warsztaty szkoleniowe pod hasłem "prewencja zakażeń szpitalnych" oraz sesja plakatowa. Taki podział tematyczny pozwolił na pełniejsze zrozumienie postępu współczesnej medycyny, której interdyscyplinarny charakter wpisuje się w nauki o zdrowiu.
Tytuł konferencji nie tylko określił zakres merytoryczny spotkania, ale przede wszystkim zdefiniował jego misję, dobrze trafiając w potrzeby naukowe środowisk zawodowych związanych z pielęgniarstwem, kosmetologią, zdrowiem publicznym i pracą socjalną oraz zajmujących się badaniem i pielęgnowaniem ciała ludzkiego, podkreślając jednocześnie potrzebę integracji i dialogu pomiędzy przedstawicielami różnych specjalności.

Nad profesjonalnym przebiegiem konferencji czuwała Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, dr n. o zdrowiu, Barbara Stawarz.
Zróżnicowanie autorów referatów wpłynęło na odmienność i poziom naukowy poszczególnych wystąpień. Przyjmując za zasadę interdyscyplinarne aspekty nauk o zdrowiu, wysiłkiem Instytutu Ochrony Zdrowia stworzono ciekawy poznawczo zbiór tekstów, który składał się będzie na opracowanie naukowe. Podczas dwóch dni obrad wygłoszono łącznie wiele referatów, a konferencja stała się okazją do analizy, podjęcia i kontynuacji tematyki obejmującej imponujące spektrum zagadnień związanych z problematyką zdrowia, choroby i urody.

Konferencja odbyła się pod patronatami medialnymi:

  • Telewizji Internetowej POD24.INFO
  • Gazety Jarosławskiej

Patronatem honorowym wydarzenie objęli: Wojewoda Podkarpacki, Burmistrz Miasta Jarosławia i Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa.

15 lat PWSZ - historia sukcesu

8 maja Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych zorganizowała w Sali Kolumnowej Sejmu RP debatę podsumowującą dorobek i określającą perspektywy grupy zawodowych uczelni państwowych. Dyskusja 15 lat PWSZ: wygrane szanse - bariery rozwoju okazała się ważną okazją do refleksji o wymiarze gospodarczym i edukacyjnym.

Czytaj więcej...

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe – uczelnie, które dają wiedzę i pracę

Prezentacja „Raportu 15-lecia PWSZ” oraz dyskusja o szansach i wyzwaniach, jakie stoją przed tymi uczelniami – to najważniejsze punkty programu dzisiejszej konferencji prasowej w Centrum Prasowym PAP. Studenci i absolwenci PWSZ-ów, którzy wzięli udział w spotkaniu, to najlepsza reklama tych uczelni!

Czytaj więcej...

15 lecie PWSZ

W ciągu piętnastu lat państwowe wyższe szkoły zawodowe dowiodły, że można na tzw. prowincji zbudować uczelnię dobrze współdziałającą z miejscowym rynkiem pracy, na wysokim poziomie dydaktycznym, umiejętnie wyważającą proporcje między teorią a praktyką, a nawet z gotowym dorobkiem do utworzenia uczelni akademickiej.

Czytaj więcej...

Duma i wyzwania

Rozmowa z prof. dr hab. Józef Garbarczykiem, przewodniczącym Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych (KRePSZ), rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.

Czytaj więcej...

Bliżej gospodarki i ludzi

Państwowe wyższe szkoły zawodowe są mocno osadzone w środowisku gospodarczym i społecznym. Nic dziwnego – kształcą praktycznie, odpowiadając na potrzeby lokalnego rynku pracy. Dlatego tak ważne dla nich są dobre kontakty z przedsiębiorcami. Wiele szkół przyłącza się do klastrów, jak np. uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Białej Podlaskiej czy Łomży, a nawet inicjuje ich powstawanie, jak PWSZ w Wałczu, czy Sulechowie.

Czytaj więcej...

Pomóc i dać szansę

Rozmowa z prof. dr hab. Jerzym Woźnickim, prezesem Fundacji Rektorów Polskich

– Pierwsze państwowe wyższe szkoły zawodowe obchodzą jubileusz piętnastolecia. Jak zdaniem Pana Profesora wpisały się w najnowszą historię polskiego szkolnictwa wyższego?

Czytaj więcej...

Otwarci na świat

Jednym z kluczowych wskaźników, obrazujących stopień innowacyjności i otwarcia uczelni na nowe wyzwania, jest umiędzynarodowienie kształcenia.

Czytaj więcej...

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. immediate bitwave