MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Jubileuszowa gala Olimpiady Przedsiębiorczości, podsumowująca 10 lat realizacji projektu, odbyła się 10 czerwca br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Odbierającym nagrody rzeczowe zwycięzcom Olimpiady gratulacje złożył Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski. Na laureatów czekają ponadto indeksy najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce. W trakcie uroczystości ogłoszono hasło kolejnej edycji zawodów: „Nowe przewagi konkurencyjne – technologia, informacja, społeczność”.

Na uroczystej gali wręczenia dyplomów i nagród w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie zgromadzili się laureaci X edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, ich opiekunowie merytoryczni – nauczyciele, dyrektorzy szkół laureatów, rektorzy uczelni ekonomicznych współorganizujących Olimpiadę, a także przedstawiciele partnerów i sponsorów oraz instytucji zaprzyjaźnionych i mediów.

Zwycięzcom gratulacje złożyli Jacek Michałowski – Szef Kancelarii Prezydenta RP, Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, minister Ewa Dudek reprezentująca Ministerstwo Edukacji Narodowej, prof. Eugeniusz Gatnar – członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, Mirosław Czyżewski, reprezentujący Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz prof. Marek Rocki – Senator RP.

Partnerzy od lat zaangażowani w realizację projektu – Ministerstwo Edukacji Narodowej, Narodowy Bank Polski, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Wydawnictwo Difin oraz firma Plagiat.pl – otrzymali pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Podziękowania z rąk ministra Jacka Michałowskiego przyjęli też rektorzy pięciu uczelni współorganizujących zawody – Uniwersytetów Ekonomicznych w Krakowie, Katowicach, Poznaniu i we Wrocławiu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W trakcie uroczystości prof. Maria Romanowska wygłosiła wykład pt. „Innowacyjne przedsiębiorstwo w  nieinnowacyjnej gospodarce”, wskazując na źródła innowacyjności polskich przedsiębiorstw, a także na jej bariery.

Zwycięzcą zawodów został Szymon Łopocz z II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Raciborzu. W swoim wystąpieniu podziękował on opiekunom merytorycznym i rodzicom za wsparcie, a kolegom za wysoki poziom współzawodnictwa, dzięki któremu zdobyte tytuły są jeszcze cenniejsze.

Laureaci otrzymali cenne nagrody rzeczowe, a współorganizatorzy Olimpiady – pięć publicznych uczelni ekonomicznych: SGH w Warszawie oraz uniwersytety ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu – przewidzieli dla nich także indeksy oraz znaczące ułatwienia w procesie kwalifikacyjnym na studia. Natomiast szkoły laureatów otrzymają pakiety publikacji i prenumeraty, które ułatwią uczniom przygotowania do Olimpiady w kolejnym roku szkolnym.

 

Olimpiada Przedsiębiorczości jest jedną z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Do udziału
w X edycji zgłosiło się ponad 20 tys. uczniów z 1100 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Lista zwycięzców X edycji

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!