Wyszukiwarka studiów w PWSZ

Grupa kierunków
Podgrupa kierunków
Kierunek
Tryb studiów
Województwo
porównaj studia


Wielonarodowość  Rzeczypospolitej i powrót do minionych czasów mają głęboki sens. Wspólne korzenie, różne kultury –  to wartości kulturowe poprzednich epok, które zostały  zaprezentowane  podczas międzynarodowej  konferencji  w Państwowej Wyższej  Szkole Zawodowej im. Edwarda F.  Szczepanika  w Suwałkach, która odbyła się 13 czerwca 2015 roku.

Konferencja,  zorganizowana przez  Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i Państwową Wyższą  Szkołę Zawodową  w Suwałkach, poświęcona  była – jak wskazuje temat – poszukiwaniu wspólnych korzeni kulturowych  Polski i Litwy, a jej problematykę referowali naukowcy obu krajów.

Tematyka konferencji oraz nazwiska referentów – naukowców uniwersytetów białostockiego i wileńskiego – przyciągnęły bardzo wielu zainteresowanych: nauczycieli różnych przedmiotów, pracowników samorządów terytorialnych, pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach oraz  studentów tych uczelni. Warto podkreślić, że wśród uczestników konferencji byli mieszkający w Polsce Litwini.

W czasie odbywającej się po wykładach dyskusji podkreślano zarówno merytoryczne, jaki i duchowe jej wartości oraz wyrażano potrzebę organizowania częstszych tego typu spotkań z udziałem badaczy problematyki wielo- oraz międzykulturowości  narodów „ściany wschodniej”.

Walory poznawcze wygłoszonych referatów, dotyczące chociażby przynależności  narodowej Adama Mickiewicza, podkreślali również uczestniczący w konferencji studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach oraz Uniwersytetu w Białymstoku. Świadczy to o tym, iż poruszona podczas spotkania problematyka była interesująca i ważna zarówno dla starszego, jak i młodego pokolenia.

www.pwsz.suwalki.pl

15 lat PWSZ - historia sukcesu

8 maja Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych zorganizowała w Sali Kolumnowej Sejmu RP debatę podsumowującą dorobek i określającą perspektywy grupy zawodowych uczelni państwowych. Dyskusja 15 lat PWSZ: wygrane szanse - bariery rozwoju okazała się ważną okazją do refleksji o wymiarze gospodarczym i edukacyjnym.

Czytaj więcej...

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe – uczelnie, które dają wiedzę i pracę

Prezentacja „Raportu 15-lecia PWSZ” oraz dyskusja o szansach i wyzwaniach, jakie stoją przed tymi uczelniami – to najważniejsze punkty programu dzisiejszej konferencji prasowej w Centrum Prasowym PAP. Studenci i absolwenci PWSZ-ów, którzy wzięli udział w spotkaniu, to najlepsza reklama tych uczelni!

Czytaj więcej...

15 lecie PWSZ

W ciągu piętnastu lat państwowe wyższe szkoły zawodowe dowiodły, że można na tzw. prowincji zbudować uczelnię dobrze współdziałającą z miejscowym rynkiem pracy, na wysokim poziomie dydaktycznym, umiejętnie wyważającą proporcje między teorią a praktyką, a nawet z gotowym dorobkiem do utworzenia uczelni akademickiej.

Czytaj więcej...

Duma i wyzwania

Rozmowa z prof. dr hab. Józef Garbarczykiem, przewodniczącym Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych (KRePSZ), rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.

Czytaj więcej...

Bliżej gospodarki i ludzi

Państwowe wyższe szkoły zawodowe są mocno osadzone w środowisku gospodarczym i społecznym. Nic dziwnego – kształcą praktycznie, odpowiadając na potrzeby lokalnego rynku pracy. Dlatego tak ważne dla nich są dobre kontakty z przedsiębiorcami. Wiele szkół przyłącza się do klastrów, jak np. uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Białej Podlaskiej czy Łomży, a nawet inicjuje ich powstawanie, jak PWSZ w Wałczu, czy Sulechowie.

Czytaj więcej...

Pomóc i dać szansę

Rozmowa z prof. dr hab. Jerzym Woźnickim, prezesem Fundacji Rektorów Polskich

– Pierwsze państwowe wyższe szkoły zawodowe obchodzą jubileusz piętnastolecia. Jak zdaniem Pana Profesora wpisały się w najnowszą historię polskiego szkolnictwa wyższego?

Czytaj więcej...

Otwarci na świat

Jednym z kluczowych wskaźników, obrazujących stopień innowacyjności i otwarcia uczelni na nowe wyzwania, jest umiędzynarodowienie kształcenia.

Czytaj więcej...

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. immediate bitwave