Wyszukiwarka studiów w PWSZ

Grupa kierunków
Podgrupa kierunków
Kierunek
Tryb studiów
Województwo
porównaj studia


14 czerwca 2015r. pracownicy i studenci PWSZ w Suwałkach uczestniczyli w  IV Międzynarodowych Targach Budowlanych w Suwałkach połączonych z Targami Motoryzacyjnym.

Targi były okazją do zaprezentowania oferty usług Centrum Transferu Technologii oraz oferty dydaktycznej PWSZ w Suwałkach,  jak również Akademickiego Zespołu Szkół. W targach odbywających się w Suwalskim Ośrodku Kultury wzięło udział ok. 100 wystawców - firm z Polski i z zagranicy, które zajmują się działaniem w sektorze budownictwa. Ofertę współpracy przedstawił Instytut Politechniczny kształcący na kierunku budownictwo i Centrum Transferu Technologii. O konkretnych możliwościach informował na specjalnej konferencji dr inż Władysław Ryżyński. Centrum Transferu Technologii posiada specjalistyczne laboratoria, w których można wykonywać badania na rzecz budownictwa. Znajdują się tutaj unikalne urządzenia badające jakość materiałów budowlanych: wytrzymałość, wpływ temperatury i wilgoci , rozciągliwość, obciążenia itp. Dr Ryżyński nawiązał do innowacyjnych technik wzbogacania materiałów np betonów w elementy nanotechnologii wzmacniające wytrzymałość betonu oraz  unikalne techniki zastosowania materiału bazaltowego. Zastosowanie i wzrost jakości ww. materiałów można badać w oparciu o aparaturę badawczą Centrum Transferu Technologii.

Centrum Transferu Technologii oferuje również współpracę przy badaniach produktów spożywczych w laboratoriach chemii spożywczej. CTT posiada unikalne, specjalistyczne urządzenia badające parametry jakościowe produktów spożywczych: mleka, mięsa, produktów zbożowych  itp.  badając np. zawartość białka, tłuszczy, metali.

Centrum Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach  otwarte jest na współpracę z przedsiębiorstwami w rozwoju ich potencjału poprzez transfer wiedzy do firm i komercjalizacje wyników wspólnych badań naukowych.

15 lat PWSZ - historia sukcesu

8 maja Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych zorganizowała w Sali Kolumnowej Sejmu RP debatę podsumowującą dorobek i określającą perspektywy grupy zawodowych uczelni państwowych. Dyskusja 15 lat PWSZ: wygrane szanse - bariery rozwoju okazała się ważną okazją do refleksji o wymiarze gospodarczym i edukacyjnym.

Czytaj więcej...

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe – uczelnie, które dają wiedzę i pracę

Prezentacja „Raportu 15-lecia PWSZ” oraz dyskusja o szansach i wyzwaniach, jakie stoją przed tymi uczelniami – to najważniejsze punkty programu dzisiejszej konferencji prasowej w Centrum Prasowym PAP. Studenci i absolwenci PWSZ-ów, którzy wzięli udział w spotkaniu, to najlepsza reklama tych uczelni!

Czytaj więcej...

15 lecie PWSZ

W ciągu piętnastu lat państwowe wyższe szkoły zawodowe dowiodły, że można na tzw. prowincji zbudować uczelnię dobrze współdziałającą z miejscowym rynkiem pracy, na wysokim poziomie dydaktycznym, umiejętnie wyważającą proporcje między teorią a praktyką, a nawet z gotowym dorobkiem do utworzenia uczelni akademickiej.

Czytaj więcej...

Duma i wyzwania

Rozmowa z prof. dr hab. Józef Garbarczykiem, przewodniczącym Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych (KRePSZ), rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.

Czytaj więcej...

Bliżej gospodarki i ludzi

Państwowe wyższe szkoły zawodowe są mocno osadzone w środowisku gospodarczym i społecznym. Nic dziwnego – kształcą praktycznie, odpowiadając na potrzeby lokalnego rynku pracy. Dlatego tak ważne dla nich są dobre kontakty z przedsiębiorcami. Wiele szkół przyłącza się do klastrów, jak np. uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Białej Podlaskiej czy Łomży, a nawet inicjuje ich powstawanie, jak PWSZ w Wałczu, czy Sulechowie.

Czytaj więcej...

Pomóc i dać szansę

Rozmowa z prof. dr hab. Jerzym Woźnickim, prezesem Fundacji Rektorów Polskich

– Pierwsze państwowe wyższe szkoły zawodowe obchodzą jubileusz piętnastolecia. Jak zdaniem Pana Profesora wpisały się w najnowszą historię polskiego szkolnictwa wyższego?

Czytaj więcej...

Otwarci na świat

Jednym z kluczowych wskaźników, obrazujących stopień innowacyjności i otwarcia uczelni na nowe wyzwania, jest umiędzynarodowienie kształcenia.

Czytaj więcej...

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. immediate bitwave