Wyszukiwarka studiów w PWSZ

Grupa kierunków
Podgrupa kierunków
Kierunek
Tryb studiów
Województwo
porównaj studia


Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej „Zagłębia Miedziowego” z Legnicy wręczyła nagrody w corocznym konkursie Mistrza Techniki. Wyróżniono aż trzy pomysły, które powstały w uczelni - „Tworzenie aplikacji internetowych w środowisku Python” autorstwa Michała Maciąga, „Sterowanie efektywnością wykorzystania energii elektrycznej w systemach oświetlenia przestrzeni przemysłowych”, który został opracowany przez Adriana Siudaka oraz projekt Macieja Fibingiera „Ocena ekonomiczna i ekologiczna wykorzystywania prądu elektrycznego do napędu samochodów miejskich”.

Michał Maciąg to absolwent kierunku Informatyka zaś Adrian Siudak i Maciej Fibingier to studenci trzeciego roku na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji o specjalności sterowanie systemami przemysłowymi.
 
Gala odbyła się 29 maja w Lubinie i uczestniczyły w niej władze PWSZ w Legnicy - rektor prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz, dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych mgr inż. Renata Supranowicz oraz prodziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych dr inż. Renata Gnitecka.

Podczas uroczystości nagrodzono 14 projektów i rozwiązań technicznych i technologicznych wyróżniających się innowacyjnością, stawiających na postęp i nowoczesność.

Nagrody wyróżnionym, wśród których znalazła się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy wręczyła Ilona Antoniszyn-Klik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz Dorota Włoch, wiceprezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

15 lat PWSZ - historia sukcesu

8 maja Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych zorganizowała w Sali Kolumnowej Sejmu RP debatę podsumowującą dorobek i określającą perspektywy grupy zawodowych uczelni państwowych. Dyskusja 15 lat PWSZ: wygrane szanse - bariery rozwoju okazała się ważną okazją do refleksji o wymiarze gospodarczym i edukacyjnym.

Czytaj więcej...

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe – uczelnie, które dają wiedzę i pracę

Prezentacja „Raportu 15-lecia PWSZ” oraz dyskusja o szansach i wyzwaniach, jakie stoją przed tymi uczelniami – to najważniejsze punkty programu dzisiejszej konferencji prasowej w Centrum Prasowym PAP. Studenci i absolwenci PWSZ-ów, którzy wzięli udział w spotkaniu, to najlepsza reklama tych uczelni!

Czytaj więcej...

15 lecie PWSZ

W ciągu piętnastu lat państwowe wyższe szkoły zawodowe dowiodły, że można na tzw. prowincji zbudować uczelnię dobrze współdziałającą z miejscowym rynkiem pracy, na wysokim poziomie dydaktycznym, umiejętnie wyważającą proporcje między teorią a praktyką, a nawet z gotowym dorobkiem do utworzenia uczelni akademickiej.

Czytaj więcej...

Duma i wyzwania

Rozmowa z prof. dr hab. Józef Garbarczykiem, przewodniczącym Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych (KRePSZ), rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.

Czytaj więcej...

Bliżej gospodarki i ludzi

Państwowe wyższe szkoły zawodowe są mocno osadzone w środowisku gospodarczym i społecznym. Nic dziwnego – kształcą praktycznie, odpowiadając na potrzeby lokalnego rynku pracy. Dlatego tak ważne dla nich są dobre kontakty z przedsiębiorcami. Wiele szkół przyłącza się do klastrów, jak np. uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Białej Podlaskiej czy Łomży, a nawet inicjuje ich powstawanie, jak PWSZ w Wałczu, czy Sulechowie.

Czytaj więcej...

Pomóc i dać szansę

Rozmowa z prof. dr hab. Jerzym Woźnickim, prezesem Fundacji Rektorów Polskich

– Pierwsze państwowe wyższe szkoły zawodowe obchodzą jubileusz piętnastolecia. Jak zdaniem Pana Profesora wpisały się w najnowszą historię polskiego szkolnictwa wyższego?

Czytaj więcej...

Otwarci na świat

Jednym z kluczowych wskaźników, obrazujących stopień innowacyjności i otwarcia uczelni na nowe wyzwania, jest umiędzynarodowienie kształcenia.

Czytaj więcej...

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. immediate bitwave