MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Prawie sto osób z uczelni całej Polski przyjechało na IV Seminarium Rankingowe Perspektywy 2015. Główny cel spotkania to szczegółowe omówienie rezultatów i metodologii tegorocznego Rankingu Szkół Wyższych, a także dyskusja nad ew. zmianami w przyszłości. Gościem specjalnym był Gero Federkeil, autor unijnego projektu rankingowego U-Multirank.

Seminarium prowadzone było tradycyjnie przez prof. dr. hab. inż. Bogusława Smólskiego, członka Kapituły Rankingu, b. rektora-komendanta WAT, organizatora i pierwszego dyrektora NCBiR. Obrady otworzył zaś prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, prorektor PW, który podkreślił znaczenie rankingów dla monitorowania jakości kształcenia w Politechnice Warszawskiej i w innych polskich uczelniach.

W kolejnych wystąpieniach omówione zostały: zmiany w Rankingu 2015 (Waldemar Siwiński), zasady badania opinii pracodawców (Daniel Mider z CBM INDICATOR), zasady badania opinii kadry akademickiej (Artur Olczak z Perspektyw), baza publikacji naukowych SCOPUS (Krzysztof Szymański z Elsevier), ranking kierunków studiów (Waldemar Siwiński i Artur Olczak). Po wszystkich wystąpieniach wywiązywała się dyskusja.

Również prezentacja Gero Federkeila z niemieckiego Centrum Szkolnictwa Wyższego (CHE), kierującego projektem U-Multirank, zaowocowała serią pytań i wystąpień dotyczących aktualnego stanu i przyszłości tego projektu. Polskie szkoły wyższe są jedną z większych narodowych grup uczelni biorących udział w U-Multiranku. Gero Federkeil zaprosił kolejne uczelnie do włączenia się do projektu. Fundacja Edukacyjna "Perspektywy", która jest członkiem konsorcjum realizującego U-Multirank, przyłącza się do tego zaproszenia!

Seminarium Rankingowe Perspektyw odbyło się 22 lipca w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Ten najmłodszy obiekt centralnego kampusu PW zachwycił gości nie tylko swoją szklaną architekturą i funkcjonalnym wnętrzem, ale też platanami, których zielone korony w pełni przesłaniają okna głównego audytorium. Byliśmy w centrum Warszawy, a czuliśmy się jak w środku starego parku. Jest czego zazdrościć studentom Wydziału MiNI!

Więcej informacji i prezentacje: www.perspektywy.pl/seminarium

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt