MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Do 17 sierpnia ambitni i zdolni maturzyści 2015 ze wsi i małych miast, pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia, mogą ubiegać się o stypendia na I rok studiów - trwa nabór wniosków do XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych!

Aplikować o stypendium na I rok studiów mogą maturzyści 2015, który ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015 i:

  • zdali dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyskali odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu) i zostali przyjęci w roku akademickim 2015/2016 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • mieszkają na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
  • pochodzą z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

a ponadto spełniają jeden z czterech warunków:

pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, lub są/byli finalistami olimpiady przedmiotowej w szkole ponadgimnazjalnej, lub są wychowankami rodziny zastępczej albo państwowego domu dziecka, lub mają rekomendację lokalnej NGO.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych latach edukacji.

Rekrutacja do Programu przebiega on-line, aplikacja do składania wniosków aktywna będzie do 17 sierpnia 2015 do godziny 16.00. Szczegółowe informacje na temat Programu, kryteriów i aplikowania znajdują się na  www.stypendia-pomostowe.pl

Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt