MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska–Bobińska ogłosiła program „Edukacja filozoficzna”. Projekt będzie realizowany w ok. tysiącu klas szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, przy udziale ok. 15 uczelni wyższych.

Uczniowie z tysiąca klas w całej Polsce mogą skorzystać z zajęć z filozofii, prowadzonych w ramach pilotażowej edycji programu „Edukacja filozoficzna". Zainicjowany przez resort nauki konkurs ma ruszyć w 2016 roku. Każdy z realizowanych projektów może otrzymać grant do 200 tys. zł. Szacowany budżet programu to 3 mln zł.

Początkowy zakres pilotażu to trwające 60 godzin zajęcia dla tysiąca klas w całej Polsce. Naukowcy na realizację projektu otrzymywaliby w drodze konkursu granty w wysokości do 200 tys. zł - poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach planowanej „Edukacji filozoficznej” nauczyciele akademiccy z kilkunastu jednostek naukowych, wyłonionych w konkursie, prowadziliby zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Program zakłada, że uczelnia nawiąże współpracę ze szkołami, które będą chciały wziąć w nim udział. Zajęcia z filozofii będą dobrowolne.

Nowy program zakłada także podniesienie kompetencji nauczycieli. Kadra szkół ponadgimnazjalnych będzie miała okazję z bliska przyjrzeć się temu, jak wygląda praktyczne nauczanie filozofii i wykorzystanie metod z zajęć na innych szkolnych przedmiotach. Pracownicy uczelni przekonają się z kolei, jak przebiega nauka w szkołach i jakie umiejętności trzeba wykształcić w przyszłych studentach. Ciekawe i inspirujące zajęcia sprawią, że młodzi bardziej docenią humanistykę, dzięki której można zdobyć nowe kompetencje.

 - "Edukacja filozoficzna" to nie tylko pierwszy krok do szerszego wprowadzenia filozofii w liceach. "System edukacji i nauki powinien tworzyć całość, być ciągłym procesem. Należy więc zacieśniać współpracę uczelni i szkół, wykładowców i nauczycieli. Program +Edukacji filozoficznej+ ma być przykładem takiej współpracy i działania na rzecz dobrego kształcenia od szkoły po uczelnie" – mówi minister nauki. Pomysł programu pojawił się w 2014 r., podczas Okrągłego Stołu Humanistyki, na którym spotkali się przedstawiciele resortu nauki i środowiska akademickiego. Deklarowany podczas debaty projekt został teraz zgłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w ramach unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt