MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy (TERW) jest konferencją naukową poświęconą szeroko rozumianej problematyce informatycznych technologii eksploracji i reprezentacji wiedzy, w szczególności z zakresu nauk medycznych i społecznych. Konferencja organizowana jest corocznie w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Białostockiej w Hołnach Mejera (Dwór Mejera), w pobliżu przejścia granicznego z Litwą Ogrodniki-Lazdijai, nad jeziorem Hołny.

W konferencji biorą udział przedstawiciele środowisk akademickich z regionu podlaskiego, jak również innych regionów Polski, m. in. z Lublina, Warszawy, Olsztyna, Poznania i Krakowa oraz zaproszeni goście z innych krajów, m. in. z Białorusi i Rumunii. W konferencji uczestniczą też reprezentanci przedsiębiorstw zajmujących się wdrażaniem systemów informatycznych opartych o reprezentację wiedzy i wizualizację danych. TERW ma formę odrębnych sesji konferencyjnych, na których prezentowane są wyniki badań oraz zastosowań nowych rozwiązań informatycznych. Prezentacje prowadzone są w języku polskim lub angielskim.

Tegoroczna X Jubileuszowa Konferencja TERW odbędzie się w dniach 9-12 września i będzie składała się z 4 sesji konferencyjnych poświęconych informatycznym technologiom eksploracji i  reprezentacji wiedzy. Weźmie w niej udział około 35  uczestników z regionu podlaskiego i z całej Polski.

Organizatorem TERW 2015 jest Polskie Towarzystwo Informatyczne wspólnie z Politechniką Białostocką, Uniwersytetem w Białymstoku oraz Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.

Strona internetowa konferencji: http://irys.wi.pb.edu.pl/terw

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt