MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

W toruńskich, poznańskich, tczewskich, łódzkich i zielonogórskich szkołach średnich wystartowała V edycja Programu Stypendialnego Pasjopolis. Projekt jest skierowany do licealistów, którzy przede wszystkim chcą rozwijać swoje pasje. Nabór wniosków ruszył 1 września, zakończy się 30 września. Program jest realizowany przez firmę Apator SA oraz fundację Platon im. Kuby Rumińskiego.

O stypendia mogą ubiegać się wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (w tym: liceów ogólnokształcących i profilowanych, techników, szkół artystycznych i zawodowych) uczących się na terenie wybranych miast.  W ciągu 4 lat udało się już wesprzeć ponad 60 osób w rozwoju swoich pasji. – W działaniach w ramach PASJOPOLIS staramy się wspierać ludzi młodych, inteligentnych, pasjonatów, niepokornych indywidualistów i cichych geniuszy, którzy często nie mieszczą się w stereotypowym wyobrażeniu o wzorowym uczniu. Szukamy osób, którzy potrafią zarazić nas swoją pasją i przez kolejny rok chcą tę pasję rozwijać. Zdajemy sobie sprawę, że pasji nie da się ocenić w szkolnej, pięciostopniowej skali. Dlatego chcemy pomagać marzeniom, które po prostu często nie mieszczą się w szkolnych statystykach, mówi Janek Świerkowski, koordynator programu.

Program Stypendialny Pasjopolis w 2014 roku został laureatem ogólnopolskiego konkursu na Dobre Stypendia w kategorii Lokalne NGO. Konkurs już od 5 lat jest organizowany przez Fundację Dobrą Sieć oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Jak otrzymać stypendium?

Wystarczy wypełnić wniosek o stypendium, w którym uczeń szkoły średniej opisze swoją pasję, bez konieczności dołączania rekomendacji szkoły i świadectw. Wnioski przesyłane są drogą elektroniczną, a następnie oceniane przez niezależną Komisję Stypendialną, w skład której wchodzą uznani pedagodzy, przedstawiciele firmy Apator SA i Fundacji Platon. Komisja swoje rekomendacje opiera tylko i wyłącznie na zgodności wniosków z celami i założeniami programu Pasjopolis, w szczególności biorąc pod uwagę pasje, zainteresowania pozaszkolne oraz kreatywność ucznia. Zgodnie z regulaminem programu, świadectwo szkolne nie jest kryterium oceny wniosków, a jedynie poświadczeniem uprawnienia do ubiegania się o stypendium. Lista laureatów, którzy otrzymają roczne stypendia zostanie ogłoszona w październiku 2015 r.

W ramach V edycji Programu Stypendialnego PASJOPOLIS 2015/2016 przyznanych zostanie 18 stypendiów w wysokości 300 zł oraz 18 stypendiów w wysokości 200 zł o łącznej wartości 81 000 zł w następujących dziedzinach:

- nauki ścisłe, m.in.: architektura, biologia, chemia, elektronika, telekomunikacja, informatyka, elektrotechnika, automatyka, fizyka, matematyka, ekonomia itp.;

- nauki humanistyczne, m.in.: historia, socjologia, filozofia, język polski, wiedza o społeczeństwie, prawo; zainteresowania artystyczne w takich dziedzinach jak m.in.: literatura, muzyka, malarstwo, film, fotografia, teatr, sztuki wizualne itp.

www.pasjopolis.pl www.facebook.com/Pasjopolis

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt