MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Zarządzanie szkolnictwem wyższym profesjonalizuje się, wymaga coraz większej wiedzy i umiejętności oraz wskazywania i upowszechniania dobrych praktyk. Dlatego Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" i firma doradcza Public Consulting Group (PCG) ogłaszają konkurs "Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015". Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października, a Gala konkursu odbędzie się 23 listopada w Warszawie podczas Konferencji Liderów Zarządzania Uczelnią.

Rozwój polskiej gospodarki, dostępność środków finansowych i popyt na wysokiej jakości usługi edukacyjne owocuje podniesieniem poziomu konkurencyjności w polskim szkolnictwie wyższym. Wielu menadżerów akademickich podjęło działania w kierunku zwiększenia efektywności kierowanych przez nich uczelni w kluczowych obszarach zarządzania dotyczących organizacji, finansów, dydaktyki, badań naukowych, innowacyjności, umiędzynarodowienia i innych. Idzie za tym potrzeba upowszechnienia najlepszych inicjatyw i stworzenia forum dyskusji o efektywnych rozwiązaniach w zarządzaniu uczelnią.

Celem konkursu i konferencji "Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015", ogłoszonego przez Perspektywy i PCG, jest nagłośnienie najlepszych rozwiązań w efektywnym zarządzaniu uczelniami. Dzięki nagrodzie LUMEN docenione zostaną osoby i zespoły stojące za wprowadzaniem skutecznych zmian w polskich szkołach wyższych. Patronem nagrody jest Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Organizatorzy zapraszają społeczność akademicką do przesyłania nominacji osób i zespołów, których sukcesy w kierowaniu uczelniami zasługują na wyróżnienie. Pierwsza edycja konkursu LUMEN obejmuje pięć obszarów zarządzania uczelnią:

  • Zarządzanie uczelnią,
  • Innowacyjność,
  • Współpraca z otoczeniem,
  • Zarządzanie infrastrukturą,
  • Umiędzynarodowienie.

Przyznana też zostanie Nagroda Specjalna. Wszystkie zgłoszenia, przesłane do 15 października poprzez platformę www.lumen.edu.pl, zostaną ocenione przez Kapitułę złożoną z uznanych postaci ze świata szkolnictwa wyższego, nauki i biznesu. Najwyżej ocenione kandydatury otrzymają nominacje do Nagrody LUMEN 2015. Spośród nominowanych zostaną następnie ogłoszeni zwycięzcy. Odbędzie się to 23 listopada podczas uroczystej Gali Konkursu towarzyszącej Konferencji Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015.

Podczas konferencji (23-24 listopada, hotel Courtyard by Marriott Airport w Warszawie) laureaci będą mieli możliwość przedstawienia swoich osiągnięć i zrealizowanych projektów. Organizatorzy oczekują ok. 200 uczestników reprezentujących władze polskich uczelni, instytucje rządowe i organizacje pozarządowe związane ze szkolnictwem wyższym oraz przedstawicieli biznesu.

Rejestracja na konferencję: www.lumen.edu.pl

Organizatorzy:

 
Fundacja Edukacyjna
"Perspektywy"
  Public Consulting Group

 

Patronat:

 

         

 

Partnerzy medialni:

 

 

 

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt