MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

We wtorek, 29 września br. Uczelnia Łazarskiego zaprasza na pierwsze z cyklu czterech otwartych spotkań „W poszukiwaniu rozwiązań. Debaty na Łazarskim” poświęconych problemowi migracji w Europie. Wezmą w nim udział eksperci i aktywiści na co dzień zajmujący się tematyką imigrantów. W trakcie spotkania prezentowane będą również wnioski z interdyscyplinarnych badań „Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy”.

Celem cyklu jest przede wszystkim dostarczenie i popularyzacja argumentów demitologizujących zagrożenie oraz pokazanie potencjalnych korzyści, a także zagrożeń, płynących z eskalacji procesów migracyjnych. Pomysł przeprowadzenia serii debat jest działaniem ściśle o charakterze pro publico bono i inicjatywą grupy ludzi, którzy chcą poszukiwać rozwiązań najlepszych z punktu widzenia Polski i Europy. Uczelnia Łazarskiego zamierza zapraszać do udziału w nich szerokie spektrum specjalistów i przedstawicieli NGO-sów interesujących się tematyką migracji i uchodźców. Debaty zostaną przeprowadzone
w formie otwartej, popularyzatorskiej i pozbawionej specjalistycznego żargonu dyskusji. Temat pierwszego spotkania: „Czy Polska, jako kraj jest przygotowana na napływ imigrantów? Czy jest w stanie prowadzić politykę migracją tak, aby dobrze wykorzystać potencjał imigrantów”.

Profesor Bogna Gawrońska Nowak, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania tak uzasadnia konieczność prowadzenia merytorycznej debaty: „W związku z zaistniałą sytuacją społeczno-ekonomiczną na Bliskim Wschodzie i w Afryce Europę zalewa ostatnio fala imigrantów oraz uchodźców. Kwestia ta staje się gorącym tematem mediów, również społecznościowych, przedmiotem debat politycznych, a także dyskusji toczonych face to face. Podnoszone są wątki społeczne, kulturowe - konflikty międzykulturowe, islamizacja, ekonomiczne – m.in.: zabieranie miejsc pracy, „socjalożercy” oraz polityczne - zagrożenie bezpieczeństwa narodowego i inne. Wydaje się, że w zaistniałej sytuacji istnieje potrzeba bardzo merytorycznej debaty. Uczelnia Łazarskiego nie po raz pierwszy reaguje na ważne wydarzenia społeczne i ekonomiczne. Chcemy promować w środowisku akademickim postawy, zgodnie z którymi badacze i naukowcy służą społeczeństwu swoją wiedzą, pomagają wypracowywać konkretne, praktyczne strategie. Trafne rozwiązania wymagają często interdyscyplinarnego podejścia i zaawansowanej wiedzy eksperckiej. Takie właśnie kryteria chce i może spełniać jako główny organizator debat, Uczelnia Łazarskiego”.

Migracja ludności do danego kraju może być zarówno zjawiskiem ze wszech miar korzystnym, jak i źródłem potencjalnych kłopotów np. dla państwa czy dla imigrantów. Wiele zależy tu od tego, w jaki sposób dany kraj radzi sobie z procesami migracyjnymi, czy umie je wykorzystać na swoją korzyść, czy też nie. Tematem pierwszej debaty będzie próba odpowiedzi czy polskie państwo jest systemowo przygotowane na napływ imigrantów
i uchodźców, co należałoby zmienić i poprawić, aby proces ten przebiegał sprawnie oraz przynosił korzyści wszystkim zainteresowanym stronom. Formuła spotkania będzie miała charakter moderowanej, lecz otwartej dyskusji.

Temat pierwszej debaty: „Czy Polska, jako kraj jest przygotowana na napływ imigrantów? Czy jest w stanie prowadzić politykę migracją tak, aby dobrze wykorzystać potencjał imigrantów”.

Kiedy:

29 września 2015 r., wtorek, godz. 16.30-18.00

Gdzie:

Uczelnia Łazarskiego (sala 130), ul. Świeradowska 43 w Warszawie (10 minut pieszo od stacji metra Wilanowska)

Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.

Wśród prelegentów i dyskutantów będą: Krystyna Iglicka Okólska - profesor nauk ekonomicznych, rektor Uczelni Łazarskiego, kierownik Katedry Metod Ilościowych
w Ekonomii oraz dyrektor Centrum ds. Migracji i Demografii Uczelni Łazarskiego. Miriam Shaded - prezes Fundacji “Estera”, koordynatorpomocy dla chrześcijańskich uchodźców
w Polsce.Andrzej Potocki - były poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Demokratycznej (ALDE group) w Parlamencie Europejskim, członek Amnesty International. Witold Repetowicz - prawnik, publicysta „Tygodnika Powszechnego”, specjalista problematyki bliskowschodniej. Współpracuje z Polskim Radiem i  Institute of Economic Security and Cybersecurity. Hajar Bahri - przedstawiciel kurdyjskiej fundacji działającej
w Polsce (Kurdish Democratic Society Foundation (Fundacja Demokratycznej Społeczności Kurdyjskiej). Artur Wróblewski - ekspert Warszawskiego Instytutu Bliskowschodniego, wykładowca Uczelni Łazarskiego, analityk. Joanna Konieczna-Sałamatin - socjolog, wykładowca w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezes Instytutu Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz (iSEE).

Patronat merytoryczny nad debatami objął Tygodnik „Wprost”.

Organizatorami są: Wydział Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego, Centrum Naukowe ISP PAN i Uczelni Łazarskiego, Instytut Bliskowschodni Uczelni Łazarskiego, Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz (iSEE) oraz Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Cyberbezpieczeństwa.

Więcej szczegółów na www.lazarski.pl.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt