Wyszukiwarka studiów w PWSZ

Grupa kierunków
Podgrupa kierunków
Kierunek
Tryb studiów
Województwo
porównaj studia


Prawie 1700 studentów rozpoczęło oficjalnie rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Gaudeamus rozbrzmiało w murach uczelni po raz jedenasty.

Do dziesięciu lat w PWSZ w Suwałkach kształci się młodzież nie tylko z Suwałk i okolic, ale też z zagranicy. W tym roku naukę rozpoczęło blisko 600 studentów. Jest to rok wyjątkowy, bo PWSZ istnieje na edukacyjnej mapie Polski już od dziesięciu lat. Tegoroczna jubileuszowa inauguracja była też połączona z setną rocznicą urodzin patrona uczelni, prof. Edwarda F. Szczepanika. Uroczystości uświetniły swoją obecnością córki profesora Szczepanika – Barbara Wilson i Zofia Mellor, oraz dalsza rodzina.

Dla uczczenia pamięci patrona uczelni, tuż obok sztandaru, w patio PWSZ w Suwałkach zawisła tablica upamiętniająca Honorowego Obywatela Suwałk i ostatniego premiera Rządu RP na uchodźstwie – profesora Edwarda Franciszka Szczepanika.

- 10 lat temu pierwszy Rektor PWSZ w Suwałkach prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, tworząc Uczelnię postawił przed sobą i wszystkimi pracownikami bardzo ambitny cel – stworzyć w Suwałkach uczelnię na miarę XXI wieku. Po 10 latach mogę z dumą powiedzieć – Panie Profesorze,  udało nam się – mówi prof. Jerzy Sikorski, Rektor PWSZ w Suwałkach.

Dziś Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika to 11 kierunków studiów dostosowanych do rynku pracy, Centrum Transferu Technologii z nowoczesnymi laboratoriami chemii spożywczej oraz budownictwa, pierwsze w mieście dwujęzyczne Liceum, dwa żłobki i Uniwersytet Dziecięcy. Rok akademicki 2015/2016 wprowadził też kolejną nowość – studia magisterskie z ekonomii, które wybrało  92 studentów. – Liczymy na to, że w przyszłym roku uda nam się utworzyć studia magisterskie z bezpieczeństwa wewnętrznego – dodaje prof. Jerzy Sikorski.

Nie bez przyczyny uczelnia myśli o uruchomieniu studiów drugiego stopnia na takim kierunku. Bezpieczeństwo wewnętrzne to obok pielęgniarstwa, filologii angielsko-rosyjskiej i transportu najchętniej wybierane w PWSZ w Suwałkach studia.

15 lat PWSZ - historia sukcesu

8 maja Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych zorganizowała w Sali Kolumnowej Sejmu RP debatę podsumowującą dorobek i określającą perspektywy grupy zawodowych uczelni państwowych. Dyskusja 15 lat PWSZ: wygrane szanse - bariery rozwoju okazała się ważną okazją do refleksji o wymiarze gospodarczym i edukacyjnym.

Czytaj więcej...

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe – uczelnie, które dają wiedzę i pracę

Prezentacja „Raportu 15-lecia PWSZ” oraz dyskusja o szansach i wyzwaniach, jakie stoją przed tymi uczelniami – to najważniejsze punkty programu dzisiejszej konferencji prasowej w Centrum Prasowym PAP. Studenci i absolwenci PWSZ-ów, którzy wzięli udział w spotkaniu, to najlepsza reklama tych uczelni!

Czytaj więcej...

15 lecie PWSZ

W ciągu piętnastu lat państwowe wyższe szkoły zawodowe dowiodły, że można na tzw. prowincji zbudować uczelnię dobrze współdziałającą z miejscowym rynkiem pracy, na wysokim poziomie dydaktycznym, umiejętnie wyważającą proporcje między teorią a praktyką, a nawet z gotowym dorobkiem do utworzenia uczelni akademickiej.

Czytaj więcej...

Duma i wyzwania

Rozmowa z prof. dr hab. Józef Garbarczykiem, przewodniczącym Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych (KRePSZ), rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.

Czytaj więcej...

Bliżej gospodarki i ludzi

Państwowe wyższe szkoły zawodowe są mocno osadzone w środowisku gospodarczym i społecznym. Nic dziwnego – kształcą praktycznie, odpowiadając na potrzeby lokalnego rynku pracy. Dlatego tak ważne dla nich są dobre kontakty z przedsiębiorcami. Wiele szkół przyłącza się do klastrów, jak np. uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Białej Podlaskiej czy Łomży, a nawet inicjuje ich powstawanie, jak PWSZ w Wałczu, czy Sulechowie.

Czytaj więcej...

Pomóc i dać szansę

Rozmowa z prof. dr hab. Jerzym Woźnickim, prezesem Fundacji Rektorów Polskich

– Pierwsze państwowe wyższe szkoły zawodowe obchodzą jubileusz piętnastolecia. Jak zdaniem Pana Profesora wpisały się w najnowszą historię polskiego szkolnictwa wyższego?

Czytaj więcej...

Otwarci na świat

Jednym z kluczowych wskaźników, obrazujących stopień innowacyjności i otwarcia uczelni na nowe wyzwania, jest umiędzynarodowienie kształcenia.

Czytaj więcej...

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. immediate bitwave